Argentinská soudkyně rozhodla, že 20 řádových sester trpělo více než dvě desetiletí zneužíváním ze strany vysoce postavených duchovních v konzervativní severní provincii.

BUNEOS AIRES, Argentina - Argentinská soudkyně v pátek rozhodla, že 20 řádových sester bylo více než dvacet let zneužíváno vysoce postavenými duchovními na konzervativním severu země, a nařídil obviněnému arcibiskupovi a církevním představitelům, aby se podrobili psychologickému léčení a vzdělávání v oblasti pohlavní (gendrové) diskriminace.

Rozsudek ve vlasti papeže Františka vrhl pozornost na dlouhodobé zneužívání řádových sester kněžími a biskupy v katolické církvi.

Ačkoli byla tato zneužívání v řeholním životě dlouho zastíněna jinými církevními skandály, stále častěji se o nich mluví a jsou odsuzována v důsledku toho, že se řeholnice cítí povzbuzeny hnutím #MeToo, které má v církvi svůj odraz - #NunsToo.

"Docházím k závěru a potvrzuji, že řeholnice trpěly činy genderově motivovaného náboženského, fyzického, psychického a ekonomického násilí po více než 20 let," uvedla soudkyně Carolina Cáceresová v rozsudku ze Salty na severozápadě Argentiny. Zároveň nařídila, aby byl rozsudek předán Františkovi.

Čtyři obvinění duchovní popřeli, že by se dopustili jakéhokoli násilí. Arcibiskupův právník Eduardo Romani odmítl páteční rozsudek jako nepodložený a slíbil, že se odvolá. Přesto uvedl, že arcibiskup se bude řídit příkazem k léčbě a antidiskriminačnímu školení prostřednictvím místní nevládní organizace, "ať už s jeho východisky souhlasí, nebo ne".

Právník řeholnic přivítal rozsudek jako bezprecedentní v Argentině, neboť uznal těžkou situaci stěžovatelek a hlubší problém diskriminace na základě pohlaví.

"Rozbíjí to 'status quo', protože je to namířeno proti osobě s velkou mocí," řekl právník José Viola.

V posledních letech se objevilo několik známých případů, v nichž řeholnice, laičky nebo zasvěcené ženy udávaly duchovní, psychické, fyzické nebo sexuální zneužívání ze strany kdysi vysoce postavených kněží.

Stížnosti však většinou narazily na hluché uši ve Vatikánu a v rigidní mužské hierarchii na místní úrovni v Argentině, což zřejmě přimělo řeholnice v Saltě, aby hledaly nápravu v systému světské justice. Podobná dynamika se odehrála, když před desetiletími poprvé vypukl skandál se zneužíváním nezletilých duchovními a oběti se kvůli nečinnosti církevních úřadů obrátily na soud.

Dvacet řeholnic z klauzurního řádu bosých karmelitek v klášteře San Bernardo - zasvěceného samotě, tichu a každodenní kontemplativní modlitbě - předložilo svůj případ v roce 2022, což vyvolalo v konzervativní Saltě šok.

Ve svých stížnostech uváděli celou řadu případů špatného zacházení, včetně slovních urážek, vyhrožování, ponižování a fyzického napadení, nikoli však sexuálního.

Sestry popisují, že arcibiskup Mario Cargnello ženy chytal, fackoval a třásl s nimi. V jednu chvíli prý Cargnello jedné řeholnici stiskl rty, aby ji umlčel. Jindy se na jednu řeholnici vrhl a udeřil ji, když se jí snažil vytrhnout z rukou fotoaparát. Cargella také obvinili, že si od řádových sester půjčoval peníze, aniž by jim je vrátil.

Soudkyně Cáceresová popsala tyto případy jako "fyzické a psychické genderové násilí".

 

Zdroj: https://abcnews.go.com/International/wireStory/argentine-judge-recognizes-gender-abuse-suffered-years-20-108909343