Přinášíme odkazy na různé dokumenty vztahující se k problematice zneužívání v prostředí katolické církve:

Společná směrnice ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve.

Apoštolský list sv. otce Františka "Vos estis lux mundi"

Apoštolský list sv. otce Františka „Jako milující matka“

Zranění způsobená zneužíváním