Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Jak můžeme pomoci

1

Slyšíme Vás

Věříme Vám a Vašemu příběhu. Pomůžeme Vám najít cestu, která povede k zahojení ran. Někdo jiný byl v podobné situaci a cítí se stejně.

Zjisti více

2

Propojíme Vás

V tuto chvíli nabízíme propojení s lidmi, kteří byli zneužiti. Mohou s Vámi sdílet svou cestu. Jen pojmenovat, co se mi stalo, je velký krok.

Zjisti více
3

Měníme prostředí

Zvedáme hlas v celospolečenské diskusi, stojíme na straně obětí. Měníme prostředí, ve kterém žijeme, aby bylo bezpečnější pro ty, kteří jsou zranitelní.

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Mé vystoupení ze stínu

Svědectví p. Tarsycjusze Krasuckého OFM, které zaznělo 19. září 2021 ve Varšavě během mezinárodní konference "Naše společné poslání ochrana Božích dětí", pořádané z iniciativy Papežské komise pro ochranu nezletilých a Polské biskupské konference ve spolupráci s Nadací svatého Josefa Polské biskupské konference. 

Celý příběh

Nikdo Ti neuvěří

Psychoterapeutka Rita Kramerová se omlouvá Petře, přeživší zneužívání ze strany kněze. A vysvětluje, proč teď už obětem věří. 

Petrou, děkujeme za Vaši statečnost. Rito, díky za Tvou otevřenost.

Celý příběh

Příběh Martiny O´Connor

Protože Česko a Slovensko jsou si jazykově a v něčem i kulturně blízké, chceme naši platformu nabídnout také lidem ze Slovenska. Spojili jsme se proto s  Martinou O'Connor a zeptali se jí, jak se odvíjí její příběh a jaká je situace na Slovensku.

Celý příběh

Novinky

Cestou na konferenci ve Varšavě

Dnes ve Varšavě začalo setkání zástupců biskupských konferencí a odborníků zaměřené na specifika církevního zneužívání v regionu střední a východní Evropy. Agniezska Jarkowská a Marek Drábek, absolventi kurzu ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním Gregoriánské univerzity v Římě, nám před cestou setkání krátce představili.