Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Sexuální zneužívání v církvi

1

Sexuální zneužívání

Co je sexuální zneužívání? Jak poznat, že byl někdo zneužitý? Jak chránit naše děti?

Zjisti více

2

Někdo se mi svěřil...

Co mám říct? Jak můžu pomoci? A co naopak nedělat?
Kam se obrátit pro pomoc?

Zjisti více
3

V církvi

Proč mluvit v církvi o sexuálním zneužívání? 

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí (sexuálního) zneužívání v církvi. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

O nás opět bez nás. Dopis zneužité jí samotné

Jsi používaná. Opět. Dřív Tě kněz používal ke svému sexuálnímu vyžití. Později představitelé diecéze – k uklízení na svém dvorečku. Teď Tě hierarchie používá, aby ubránila svoji tonoucí loď. Používání bolí vždycky stejně.

Celý příběh

Rupnikovy nelítostné psychologické útoky v případě odporu

Otec Rupnik mi řekl: "Pokud si nezvolíš komunitu Loyola, nezvolíš si Krista."

Byla jsem mladá, on byl mým duchovním vůdcem a dal mi najevo, že pokud se nepřipojím k jeho kongregaci, nebudu už patřit Kristu. Příběh Kláry (smyšlené jméno), které je dnes 58 let a kterou jezuita zlákal ještě jako nezletilou, je příběhem úplného poddanství, které se týkalo všech prvků její existence. V době, kdy zneužívání začalo, jí bylo 17 let.

Trigger warning - Článek obsahuje poppis sexuálního násilí. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

"Začalo to rukou na mém zadku, aby ocenil jeho tvar."

Po Anně a Ester promluvila Roberta, další ze sester zneužitých Marko Rupnikem, jezuitou, který byl blízký Bergogliovi. „Nabídl mi psychoterapii a jednoho dne mě políbil na rty a řekl, že to je polibek Boží.“

Celý příběh

Novinky

Prohlášení biskupa Bodeho k jeho rezignaci

Biskup Franz-Josef Bode rezignuje: s účinností od 25. března 2023 vyhověl papež František žádosti 72letého biskupa, aby mohl odstoupit z funkce biskupa v Osnabrücku. Biskupské místo v osnabrücké diecézi je tak s okamžitou platností uvolněno. Bode vysvětluje důvody své rezignace v tomto videu.

Spor o Jana Pavla II. jako příležitost

Rozboření mýtu „Jana Pavla II. Velkého“ může být příležitostí k dozrání ve víře. Můžeme nově „zlidštit“ Karola Wojtyłu a představit jeho osobu celostně, tedy i s jeho dobrými vlastnostmi i s vadami, s věcmi, které udělal dobře, i s omyly, jichž se dopustil.