Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Sexuální zneužívání v církvi

1

Sexuální zneužívání

Co je sexuální zneužívání? Jak poznat, že byl někdo zneužitý? Jak chránit naše děti?

Zjisti více

2

Někdo se mi svěřil...

Co mám říct? Jak můžu pomoci? A co naopak nedělat?
Kam se obrátit pro pomoc?

Zjisti více
3

V církvi

Proč mluvit v církvi o sexuálním zneužívání? 

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí (sexuálního) zneužívání v církvi. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Sexuální zneužití po oslavě farářových narozenin

Toto svědectví je důležité pro samotný příběh i pro ukázání následků, které má zneužití pro celou farnost. 

Rozdělení, s kterým potřebovala farnost a oběť pomoci, ale nikdo nepřijel, aby je doprovázel. Nedůvěra a další zraňování oběti, často z neznalosti problematiky. Bolest všech zúčastněných.

Děkujeme autorovi za důvěru, s jakou nám svůj příběh svěřil!

Trigger warning – v článku je popisováno sexuální zneužití. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

Kdy budou takto opraveny naše životy?

Rozhovor s jednou z obětí, které se zúčastnily setkání ve Staré Boleslavi. Přinášíme ho nejen jako doplnění k našim předchozím článkům o pátečních setkáních, ale zejména proto, že je velmi důležité, aby hlasy obětí zazněly. 

Oběti jsou odborníky na problematiku zneužívání z vnitřku své zkušenosti. Jen když jim budeme naslouchat, můžeme nahlédnout, proč je tak důležité se tématem zneužívání zabývat. 

Celý příběh

Je zcela v pořádku, že mě to moc bolí

Toto je svědectví ženy, která se setkala s domácím násilím ze strany svého manžela, protestanského duchovního. Když nám svůj příběh vyprávěla, zmiňovala, že její muž měl dvě naprosto odlišné tváře – duchovní navenek a pak tu domácí. Doma žádný duchovní život neprobíhal, manželé se spolu nemodlili, ani nemluvili o Bohu. To, že šlo o duchovního, tedy nehrálo roli – a právě proto je toto svědectví tak alarmující.  Domácí násilí se může odehrávat za zavřenými dveřmi i tam, kde bychom to nečekali. 

Žena také zmiňovala, že okolí, které si všímalo znaků domácího násilí (odřeniny, modřiny atd.), nechtělo proti muži vystoupit právě proto, že byl duchovní. Tedy i lidé, kteří nebyli nábožensky zaměření nebo součástí církve, vnímali autoritu duchovního. 

Dokázali bychom si všimnout, kdyby podobná žena žila v našem okolí a nabídnout jí pomoc? 

Celý příběh

Novinky