Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Jak můžeme pomoci

1

Slyšíme Vás

Věříme Vám a Vašemu příběhu. Pomůžeme Vám najít cestu, která povede k zahojení ran. Někdo jiný byl v podobné situaci a cítí se stejně.

Zjisti více

2

Propojíme Vás

V tuto chvíli nabízíme propojení s lidmi, kteří byli zneužiti. Mohou s Vámi sdílet svou cestu. Jen pojmenovat, co se mi stalo, je velký krok.

Zjisti více
3

Měníme prostředí

Zvedáme hlas v celospolečenské diskusi, stojíme na straně obětí. Měníme prostředí, ve kterém žijeme, aby bylo bezpečnější pro ty, kteří jsou zranitelní.

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Seminář mi otevřel vzpomínky

Autorka se zúčastnila našeho podzimního semináře na ETF UK. Děkujeme za sdílení vlastního příběhu!

Trigger warning – v článku je popisováno sexuální zneužití. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

Please, stay inside

Zkusila jsem postavit se za sebe a dobře to dopadlo. Svět není plný lidí, co chtějí ostatním ublížit – a i někdo, kdo něco nedomyslí, se nakonec může stát někým, kdo pomůže ostatním. 

Článek byl napsán skoro před rokem. Pak ležel v šuplíku a čekal, až bude dobrý čas pro zveřejnění. V posledních dnech se debatuje o omluvě Benedikta XVI. za jeho roli v případech zneužití v mnichovské diecézi. V reakci na tuto omluvu se arcibiskupové Dominik Duka a Jan Graubner vyjádřili, že jde o přílišný tlak na jeho osobu. Autor článku si myslí, že právě Benediktova omluva a uznání obětí jako těch, kteří jsou zranění, je to, co pomáhá. Citlivost a empatie, i když možná po mnoha letech nemohou mít konkrétní podobu, uzdravuje. Někdy totiž už nemůžeme nic udělat, ale soucítit můžeme vždycky. Podobně, jako se to stalo v tomto článku.

Celý příběh

Co myslíte, je pětiletá promlčecí doba přiměřená u 12 let trvajícího sexuálního zneužívání knězem, které vedlo k invaliditě oběti?

Někteří vrcholní čeští soudci si zřejmě myslí, že ano. A to i při konfrontaci s následujícím případem. Klientka byla od svých 17 do 30 let sexuálně zneužívána knězem, který ji pokřtil, duchovně vedl a zpovídal. Plně mu důvěřovala a svěřovala se mu se svými niternými pocity i traumaty. Včetně toho, že ji sexuálně napadl příbuzný nebo že byla bita a šikanována.

Celý příběh

Novinky