Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Sexuální zneužívání v církvi

1

Sexuální zneužívání

Co je sexuální zneužívání? Jak poznat, že byl někdo zneužitý? Jak chránit naše děti?

Zjisti více

2

Někdo se mi svěřil...

Co mám říct? Jak můžu pomoci? A co naopak nedělat?
Kam se obrátit pro pomoc?

Zjisti více
3

V církvi

Proč mluvit v církvi o sexuálním zneužívání? 

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí (sexuálního) zneužívání v církvi. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Rupnikovy nelítostné psychologické útoky v případě odporu

Otec Rupnik mi řekl: "Pokud si nezvolíš komunitu Loyola, nezvolíš si Krista."

Byla jsem mladá, on byl mým duchovním vůdcem a dal mi najevo, že pokud se nepřipojím k jeho kongregaci, nebudu už patřit Kristu. Příběh Kláry (smyšlené jméno), které je dnes 58 let a kterou jezuita zlákal ještě jako nezletilou, je příběhem úplného poddanství, které se týkalo všech prvků její existence. V době, kdy zneužívání začalo, jí bylo 17 let.

Trigger warning - Článek obsahuje poppis sexuálního násilí. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

"Začalo to rukou na mém zadku, aby ocenil jeho tvar."

Po Anně a Ester promluvila Roberta, další ze sester zneužitých Marko Rupnikem, jezuitou, který byl blízký Bergogliovi. „Nabídl mi psychoterapii a jednoho dne mě políbil na rty a řekl, že to je polibek Boží.“

Celý příběh

Naše stížnosti na Rupnika a zeď mlčení jezuitů a Vatikánu

Ester (smyšlené jméno), bývalá sekretářka matky představené Ivanky Hosta, vypráví o represích v komunitě Loyola a o mlčení, kterým jezuité a církev chránili Marko Rupnika.

Církevní autority, které dnes prohlašují, že jsou zarmouceny utrpením obětí, tvrdí, že o skutečnostech, které byly v průběhu let opakovaně oznamovány, nic nevědí. Zeď mlčení, kterou Ester poznala na vlastní kůži.

Nové svědectví zhoršuje postavení Rupnika, známého jezuitského teologa a umělce, blízkého papeži Františkovi, který stojí v centru skandálu kolem zneužívání řeholnic ve Slovinsku a Římě.

Celý příběh

Novinky

Rupnikovy nelítostné psychologické útoky v případě odporu

Otec Rupnik mi řekl: "Pokud si nezvolíš komunitu Loyola, nezvolíš si Krista."

Byla jsem mladá, on byl mým duchovním vůdcem a dal mi najevo, že pokud se nepřipojím k jeho kongregaci, nebudu už patřit Kristu. Příběh Kláry (smyšlené jméno), které je dnes 58 let a kterou jezuita zlákal ještě jako nezletilou, je příběhem úplného poddanství, které se týkalo všech prvků její existence. V době, kdy zneužívání začalo, jí bylo 17 let.

Trigger warning - Článek obsahuje poppis sexuálního násilí. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Hans Zollner: "Nebojte se kritizovat církev!"

To, že se přiznává jen to, co už nelze utajit, je často způsobeno strachem biskupů z toho, že by museli převzít osobní odpovědnost. Nejsou to však zdaleka jen biskupové, ale i prostí farníci, kteří si myslí, že dělají církvi službu, když chrání její obraz na veřejnosti. Nechápou, že je to přesně naopak: čím více se zapírá, tím nedůvěryhodněji církev působí.


Německý jezuita Hans Zollner založil v Římě první institut na světě pro prevenci zneužívání. Jak těžké to bylo?