Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Jak můžeme pomoci

1

Slyšíme Vás

Věříme Vám a Vašemu příběhu. Pomůžeme Vám najít cestu, která povede k zahojení ran. Někdo jiný byl v podobné situaci a cítí se stejně.

Zjisti více

2

Propojíme Vás

V tuto chvíli nabízíme propojení s lidmi, kteří byli zneužiti. Mohou s Vámi sdílet svou cestu. Jen pojmenovat, co se mi stalo, je velký krok.

Zjisti více
3

Měníme prostředí

Zvedáme hlas v celospolečenské diskusi, stojíme na straně obětí. Měníme prostředí, ve kterém žijeme, aby bylo bezpečnější pro ty, kteří jsou zranitelní.

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

U dominikánů neexistovala supervize, pouze klerická mocenská struktura.

Představení Pawla M. udělali strašnou chybu - neuvědomili si, že se dopustil duchovního a psychického násilí, které ho učinilo nevyléčitelně nemocným. A velmi nebezpečným.

Celý příběh

Oběti řeholníka promlouvají: "Znásilňoval a hlasitě vykřikoval hříchy."

V prohlášení z 7. března 2021 se wroclavští dominikáni omluvili za zneužívání, ke kterému docházelo mezi roky 1996 až 2000 v akademické farnosti. Padají v něm silná slova: sekta, sexuální násilí, nedostatečná pomoc obětem. Přinášíme rozhovor s oběťmi těchto činů.

Celý příběh

Vlastně se mi nic nestalo, jen...

Všechno to jsou příběhy o překračování hranic, které musí zůstat nepřekročitelné – a i když nedošlo k znásilnění, zranění zůstala, neviditelná a obrovská.

Celý příběh

Novinky

Dominikánská recidiva

V letech 2011 a 2018 otec Paweł M. sexuálně zneužíval řeholní sestru. Nedošlo by k tomuto dalšímu zneužívání, kdyby dominikáni na dřívější oznámení reagovali správně. Provinciál o. Paweł Kozacki říká: „Jsem připravený nést důsledky.“

Patologie spirituality

Vše je spojeno s požadavkem podřídit se kontrole, autoritě faráře nebo doprovázejícího, který nám díky tomu umožní vyhnout se nebezpečím, chybám, pomůže nám jít přímou cestou. Jenomže cesta křesťana, cesta evangelia, je cestou svobody, nikoli zotročení, kontroly nebo nesvobody. ... Schovávání se za poslušnost nebo velkou duchovní tradici to nemůže ospravedlnit. Úkolem duchovního vůdce nebo kněze není kajícníka nebo doprovázeného ovládat nebo mít nad ním moc, ale doprovázet ho a přitom plně zachovávat jeho svobodu.