Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Sexuální zneužívání v církvi

1

Sexuální zneužívání

Co je sexuální zneužívání? Jak poznat, že byl někdo zneužitý? Jak chránit naše děti?

Zjisti více

2

Někdo se mi svěřil...

Co mám říct? Jak můžu pomoci? A co naopak nedělat?
Kam se obrátit pro pomoc?

Zjisti více
3

V církvi

Proč mluvit v církvi o sexuálním zneužívání? 

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí (sexuálního) zneužívání v církvi. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Mše svatá očima sexuálně zneužitého knězem

Mimořádně silný pohled člověka, který má za sebou zneužití knězem, na mši svatou. To, co by mělo a mohlo být zdrojem útěchy a pomoci, je jedem zneužití, zdrojem utrpení a bolesti.

Trigger warning - Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

Vybavuji si ten okamžik

Toto svědectví je velmi důležité, protože ukazuje, jak náročné je prožít sexuální zneužití od duchovního. Není to hororová scéna. Ten horor totiž začne, až bude po všem. Začátek je spíš zmatek. Překvapení. Bezmoc. Důvěra. Také příjemný pocit. Bylo mu 13 let – byl to první „sex“. Duchovní z toho udělal „jejich tajemství“, aby se zneužití nedostalo na veřejnost, aby bylo pohřbeno i v psychice oběti. Tajemství, které brání uzdravení jak oběti, tak církvi a také pachateli.

Následující text ukazuje, jak hluboko se taková zkušenost zaryje do těla, ducha i duše oběti a jak ovlivní celé prožívání. Mnohé oběti s tím vším zůstávají samotné a myslí si, že nikdo jiný to tak nemá. Některé se svěří a nenajdou pochopení, protože to, co zažili, není něco normálního, co všichni znají. Oběti však reagují normálně na nenormální situaci a lidé, kteří to neprožili, nerozumí.  Pokuste se na chvíli zastavit a zůstat s obětí. Se zmatkem a bolestí, která neodchází ani po letech. Neutečte. Zůstaňte pod křížem. Ecce Homo. 

Trigger warning – v článku je popisováno sexuální zneužití. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více info v tomto článku.

Celý příběh

Ty jsi to celé způsobila, říkal mi katolický kněz

Přinášíme příběh dospělé ženy, která má za sebou zneužití ze strany katolického kněze v České republice. 

Trigger warning – v článku je popisováno sexuální zneužití. Pokud byste se během čtení necítili dobře, je lepší nepokračovat a postarat se o sebe. Více informací najdete v tomto článku.

Celý příběh

Novinky

Soupis kněží podezřelých a odsouzených za sexuální zločiny v době Polské lidové republiky

Byly církve ve střední a východní Evropě díky komunismu uchráněny od zla sexuálního zneužívání duchovními? Začalo se sexuální zneužívání dětí objevovat až od 60. let s příchodem sexuální revoluce?

Fakta zjištěná polskými novináři jsou vypovídající.

Více než tisíc dětí bylo sexuálně zneužíváno duchovními i laiky pracujícími v katolické církvi v Polsku v letech 1944-1989. Toto je soupis 121 identifikovaných případů a jejich pachatelů, zhotovený novináři deníku Rzeczpospolitej. 

V původní polské reportáži jsou uvedena celé jména, my (Někdo Ti uvěří) jsme se rozhodli uvést pouze iniciály.

Daniel Bartoň: Jde nám víc o vlastní ochranu, nebo o službu trpícím?

Rozhovor k Istanbulské úmluvě je z pochopitelných důvodu relativně rozsáhlý. Složitá témata si zaslouží svůj prostor. První část se věnuje představení Istanbulské úmluvy, druhá část pak křesťanským pohledům na její případné přijetí nebo nepřijetí. 

Téma domácího násilí úzce souvisí se sexualizovaným násilím. Veřejná debata, která se přijetí Istanbulské úmluvy věnuje, zasahuje témata, která se přímo týkají práce Někdo Ti uvěří. Věříme, že má smysl tuto debatu vést, a hledat cestu, jak posouvat diskuzi a pohledy na téma sexualizovaného násilí ať už v církvi nebo v širší společnosti.