Informujeme o problematice zneužívání

Sexuálního, mocenského a duchovního v církevním prostředí i mimo něj. Nabízíme zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvíráme prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností), vzděláváme.

Jak můžeme pomoci

1

Slyšíme Vás

Věříme Vám a Vašemu příběhu. Pomůžeme Vám najít cestu, která povede k zahojení ran. Někdo jiný byl v podobné situaci a cítí se stejně.

Zjisti více

2

Propojíme Vás

V tuto chvíli nabízíme propojení s lidmi, kteří byli zneužiti. Mohou s Vámi sdílet svou cestu. Jen pojmenovat, co se mi stalo, je velký krok.

Zjisti více
3

Měníme prostředí

Zvedáme hlas v celospolečenské diskusi, stojíme na straně obětí. Měníme prostředí, ve kterém žijeme, aby bylo bezpečnější pro ty, kteří jsou zranitelní.

Zjisti více

Příběhy obětí

Přinášíme příběhy obětí. Mluvit o tom, co se stalo, je důležitým krokem na cestě k uzdravení.

Více příběhů

Bývalé peruánské řeholnice promluvily o zneužívání moci a svědomí uvnitř řádu

"Služebnice je tvrdá. Kdo je poslušný, ten se nikdy nemýlí. Hlas tvé představené je hlasem Božím. Zpochybňovat svou představenou znamená zpochybňovat Boha. Nikdy nemůžeš věřit nikomu mimo komunitu. Tvoje rodina je pokušením od ďábla."

Celý příběh

Ponížení pro kardinála: oběť znásilnění získala odškodnění za pomluvy

Katolická žena, která byla sexuálně zneužita knězem, podnikla právní kroky kvůli "hanebným" e-mailům zaměstnanců církve, kteří ji shazovali. Článek popisuje dění ve westminsterské diecézi.

Celý příběh

Mé vystoupení ze stínu

Svědectví p. Tarsycjusze Krasuckého OFM, které zaznělo 19. září 2021 ve Varšavě během mezinárodní konference "Naše společné poslání ochrana Božích dětí", pořádané z iniciativy Papežské komise pro ochranu nezletilých a Polské biskupské konference ve spolupráci s Nadací svatého Josefa Polské biskupské konference. 

Celý příběh

Novinky

Iniciativa ženských řeholí a Nadace svatého Josefa ve prospěch zneužívaných

Vyslechnout, podpořit během oznamování zneužití a duchovně provázet na cestě uzdravení – takto se řeholní sestry zapojují do pomoci lidem sexuálně zneužitým v církevním prostředí. Sestry, které budou zneužité provázet, budou mít telefonní služby. Konference vyšších představených ženských řeholí ve spolupráci s Nadací svatého Josefa zprovozňuje zvláštní telefonní linku důvěry pro současné i bývalé řeholnice.

Reforma nebo zrušení: Problémová laická hnutí potřebují vnější dohled

Laická hnutí a komunity dávají už po desetiletí nesčetným katolíkům možnost znovuobjevit a prohloubit svou víru.

Přestože mnohá z nich přivádějí lidi blíže k Bohu, objevily se otázky ohledně vlivu, který některé laické skupiny uplatňují na své členy, a ohledně toho, jak by církev měla rozhodovat o reformování nebo zrušení hnutí, pokud zde dochází ke zneužívání nebo korupci.