Děkujeme za všechnu podporu, kterou nám vyjadřujete a nabízíte. Víme, že sami na systémové změny nedosáhneme, že jen společně můžeme měnit prostředí, které zatím není bezpečné a vstřícné pro oběti ani pro ty, kteří mohou být ohroženi. 

Vaše milá slova nám ukazují, že naše práce má smysl. Modlitební podpora dává naději, že nejsme sami. A každá zpětná vazba nám pomáhá zlepšit to, co ještě tak úplně neumíme. 

Ačkoli se spolku Někdo Ti uvěří věnujeme dobrovolně ve svém volném čase, potřebujeme i finanční podporu pro naši činnost.

Existují dvě možnosti, jak nás podpořit:

Podpora provozu spolku

Na provozní účet 2401911744/2010 lze zasílat finanční podporu, která je určena pro samotný provoz spolku Někdo Ti uvěří z.s.. Jedná se zejména o hosting, registraci domény, vedení účetnictví a další nutné výdaje služeb, které nejsme schopni zajistit sami.

naskenujte qr kód ve vaší aplikaci pro mobilní bankovnictví, nemusíte vyplňovat číslo účtu

 

Podpora obětí

Na transparentní účet 2702015046/2010 můžete zaslat vaši finanční podporu, která  bude využita pro terapeutickou a právní pomoc obětem, případně vzdělávací a publikační činnost. Transparentní účet poskytuje přehled všech příchozích i odchozích plateb na webu FIO banky.

naskenujte qr kód ve vaší aplikaci pro mobilní bankovnictví, nemusíte vyplňovat číslo účtu

 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, které lze použít pro snížení daňového základu. V případě, že máte o potvrzení zájem, dejte nám, prosím, vědět na napiste@nekdotiuveri.cz

Jste profesionál (psychoterapeut, advokát, duchovní) a máte zájem s námi spolupracovat? Ozvěte se na napiste@nekdotiuveri.cz, třeba najdeme společnou cestu. 

Děkujeme!