Spolek Někdo Ti uvěří má konkrétní tváře. Někteří z nás mají za sebou osobní zkušenost se zneužitím, některým není lhostejný osud těch, kteří touto zkušeností prošli. Spojili jsme se, protože věříme, že má smysl mluvit i o těžkých tématech.

 

Jiří Kylar

předseda spolku

jiri.kylar@nekdotiuveri.cz

Jiří Kylar pracuje jako manažer. Je spoluzakladatelem a předsedou spolku Někdo Ti uvěří. Byl prvním člověkem v České republice, který o své zkušenosti se sexuálním zneužíváním v církvi promluvil v médiích bez anonymity.

 

 

 

Dana Syslová

členka výkonného výboru

dana.syslova@nekdotiuveri.cz

Dana Syslová má univerzitní vzdělání v oboru sociální práce, absolvovala akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii a je registrovanou inspektorkou kvality sociálních služeb. Pracovala v řadě státních i nevládních organizací a také ve veřejné správě. V současnosti působí jako nezávislá konzultantka a věnuje se zejména rozvoji organizací poskytujících sociální služby, zvyšování kvality služeb a jejímu hodnocení, vzdělávání sociálních pracovníků a ochraně práv uživatelů služeb.

 

 

Anna Ptáčková

členka výkonného výboru 

anna.ptackova@nekdotiuveri.cz

Anna Ptáčková pracuje ve fundraisingu, lektoruje programy pro rodiny a ve spolku pracuje jako projektový koordinátor. Aktuálně prochází výcvikem systemické rodinné terapie.

 

 

 

 

Kontakt pro média: media@nekdotiuveri.cz