Spolek Někdo Ti uvěří má konkrétní tváře. Někteří z nás mají za sebou osobní zkušenost se zneužitím, některým není lhostejný osud těch, kteří touto zkušeností prošli. Spojili jsme se, protože věříme, že má smysl mluvit i o těžkých tématech.

 

Jiří Kylar

předseda spolku

jiri.kylar@nekdotiuveri.cz

 

 

 

 

 

Doubravka Vokáčová

členka výkonného výboru

doubravka.vokacova@nekdotiuveri.cz

 

 

 

 


Rita Kramerová

členka výkonného výboru

Rita má vystudovanou sociální práci a kromě jiných absolvovala Dasein analytický psychoterapeutický výcvik, kurz krizové intervence a výcvik v práci s traumatem. Pracuje jako psychoterapeutka v lékařském zařízení a má svoji vlastní terapeutickou praxi. Zabývá se, mimo jiné, i tématy mateřských a ženských traumat. Zajímá se o dění okolo nás a snaží se poukazovat na bolest druhých, nám často skrytou. Potkáte se s ní třeba na pražském Vyšehradě při každoroční Mši svaté za předčasně narozené děti. 

Odpočívá ve společnosti přátel, pro které ráda vaří a peče, energii nabírá při procházkách se psem a s koňmi.

 

Jiřina Kočí

členka výkonného výboru

jirina.koci@nekdotiuveri.cz 

Jiřinu Kočí od šestnácti let sexuálně zneužíval katolický kněz. O své zkušenosti vypráví v reportáži „Ve stínu celibátu“. 

Ve spolku má na starosti doprovázení obětí a komunikaci: „Je pro mě důležité, aby každá oběť, která chce, mohla svůj příběh vyprávět v bezpečném prostředí.“

Jiřina je vdaná a má dvě děti.  

 

Dana Syslová

členka výkonného výboru

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: media@nekdotiuveri.cz