Spolek Někdo Ti uvěří sdružuje lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním a náboženském prostředí anebo jim zneužívání není lhostejné.

Záleží nám na církvi a lidech v ní a kolem ní. Chceme církev otevřenou a přátelskou, kde můžeme věřit a důvěřovat a vést otevřený dialog. Máme naději, že odcizení způsobené zneužíváním lze překonat.

Proto chceme:

  • Dodávat odvahu všem lidem zasaženým zneužíváním, aby mohli opět chránit svoje bezpečí.
  • Zastupovat ty, kteří z různých důvodů o své zkušenosti se zneužitím v církvi zatím mluvit nemohou.
  • Pomáhat sdílením, setkáváním a otevřeným rozhovorem obětem zneužívání a jejich blízkým, osobám, které se zneužití dopustily, a společenstvím, ve kterých ke zneužití došlo.
  • Předcházet zneužívání otevřeným dialogem lidí a skupin, kterých se to týká a celospolečenským vzděláváním v tematice zneužívání a mocenské manipulace zvláště v církevních a náboženských souvislostech.

 

Nátlak, násilí a zneužití ze strany členů církve a náboženských představitelů známe mnozí z osobní zkušenosti. Víme, jak taková zkušenost zraňuje člověka a poškozuje společenství, kde se zneužívání děje. Někdy natolik, že už nejde vnímat církev jako Boží společenství a cítit se v ní bezpečně.

Jsme přesvědčeni, že žádný člověk není a nesmí se stát objektem manipulace nebo zneužívání pro potřeby druhého.

Zapojujeme se do hledání a řešení příčin, projevů a důsledků zneužívání pro celou společnost. Nabízíme prostor otevřeného dialogu, kde jsou slyšet hlasy všech a kde je možné sdílet i bolest. Naším cílem je předat naději jednotlivcům i společenstvím zasažených zneužíváním.

Společenstvím, kde je zaručeno, že Někdo Ti uvěří.

 

Stanovy spolku