Plenárního zasedání komise se zúčastnili jak osobně, tak on-line ve dnech 16. až 18. září 2020 členové Papežské komise pro ochranu nezletilých.

Sr Bernadette Mary Reisová, fsp

Papežská komise pro ochranu nezletilých uspořádala od 16. do 18. září plenární zasedání, a to s některými členy osobně přítomnými v Římě a s dalšími on-line. Komisi založil papež František v březnu 2014. V pátek na svém závěrečném setkání Komise vydala tiskovou zprávu shrnující její dosavadní činnost.

Protože se přesunulo hodně činnosti kvůli pandemii Covid-19 on-line, plenární zasedání nabídlo příležitost pro vyhodnocení on-line „osvětových, studijních, výzkumných i vzdělávacích programů“.

Práce s oběťmi

Sekce pro práci s oběťmi se virtuálně setkávala přímo s bývalými oběťmi, jejich rodinami a odborníky. Z poznatků na základě těchto setkání vytvoří řadu „webinářů a seminářů o službě těm, kdo prošli zneužíváním, a to s ohledem na rozdílné kulturní podtexty“.

Místní poradní panely pro přeživší v Brazílii, jakožto součásti pilotního projektu, daly podnět k otevření „úřadu nápomocného formou pracovní skupiny zvláštní komise pro ochranu jako naplnění Vos estis lux mundi.“

Vzdělávání a formace

Během léta se uskutečnila řada webinářů nazvaných „Ochrana dětí a zranitelných osob během Covid-19“, které pořádala Mezinárodní unie generálních představených (UISG) ve spolupráci s Komisí, Centrem pro ochranu dětí a italskou linkou důvěry pro oběti zneužívání. Zpětná vazba účastníků těchto webinářů ukazuje na touhu po „další on-line formaci v praktických záležitostech ochrany a Komise zamýšlí v těchto on-line formačních programech pokračovat i v nejbližší budoucnosti“.

V tiskové zprávě Komise je také uvedeno, že vítá vytvoření Komise pro péči a ochranu patřící pod patronát jak UISG, tak i jejího mužského protějšku Unie generálních představených (mužských řádů).

Bezpečnostní směrnice a normy

V časopise kanonického práva vydávaného Papežskou gregoriánskou univerzitou Periodica bude v dohledné době vydána sbírka příspěvků přednesených na webináři pořádaném sekcí Bezpečnostních směrnic a norem. Mezi přednášejícími byli členové různých vatikánských dikasterií a odborníci na kanonické právo z celého světa. Diskutovaným tématem bylo „svátost smíření, kanonické procesy a právní otázky“.

Vademecum

Na závěr tisková zpráva Komise oznamuje vydání Vademecum 16. července Kongregací pro nauku víry. Komise to hodnotí jako příspěvek k „posílení spravedlnosti a k lepšímu pochopení, jak naslouchat obětem“. Členové Komise rozpracovávají způsoby, jakými může být Vademecum prováděno na úrovni místních církví a v řeholních komunitách.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-09/commission-protection-minors-plenary-webinar-virtual.html?fbclid=IwAR0yeaqC7DkIjzLVGj9WLAfWM6vuRmvaaLqIrUsH-OJQhWunWtHarDbuY2c