„Je zahanbující, že jsme byli desetiletí slepí vůči křivdám a utrpení zneužitých lidí. Ještě jednou se za to chci omluvit,“ píše arcibiskup Wojciech Polak v komentáři k článku „Rzeczpospolitej“. „Doufám, že vyšetřování nezávislých expertů pomůže církvi v Polsku poctivě se vyrovnat s minulostí,“ dodává delegát KEP pro ochranu dětí a mládeže.

Poté, co jsem se seznámil s výsledky pátrání novinářů „Rzeczpospolitej“ ve státních archivech, mj. v Institutu paměti národa, myslím především na lidi zraněné sexuálním zneužíváním v dětství. Je zahanbující, že jsme byli desetiletí slepí vůči křivdám a utrpení zneužitých osob. Ještě jednou se za to chci omluvit. Byli jsme často naivní v jednání s pachateli těchto zločinů. Je zároveň otřesné, jak často bylo dobro dětí podceňované službami totalitního státu, a ubližování dětem rovněž sloužilo k zapojení pachatelů do spolupráce s bezpečností.

Dnes jako církev pracujeme na tom, abychom přijali a vyslechli zneužité osoby a také – podle potřeby – jim poskytli pomoc, především psychologickou a duchovní. Snažíme se je hledat. Tomu slouží trvalá informační kampaň směřující na farnosti, připravená a realizovaná kanceláří delegáta KEP pro ochranu dětí a mládeže, a Nadace sv. Josefa KEP podporovaná Stálou radou polské biskupské konference. Chceme tak s rozhodností vystoupit se znamením připravenosti přijmout a podpořit všechny, kdo byli zneužiti duchovními a zasvěcenými osobami i ve vzdálené minulosti.

Novináři vykonali velkou práci. Jejich pátrání potvrzuje nutnost dalšího bádání v církevních archivech. Biskupové v březnu t.r. rozhodli jmenovat nezávislý tým specialistů, jehož předmětem vyšetřování bude praxe řešení problémů spojených se zločiny, v minulosti spáchanými některými duchovními osobami na nezletilých. Spolu se svými spolupracovníky teď připravím koncepci jeho prací, kterou představím biskupům na nejbližším plenárním zasedání KEP v červnu. Doufám, že vyšetřování nezávislých expertů pomůže církvi v Polsku poctivě se vyrovnat s minulostí při zohlednění dějinného a společenského kontextu. Zneužité osoby to očekávají. Potřebujeme to jako církev, abychom znovu vybudovali důvěru a věrohodnost, nezbytné k realizaci našeho poslání.

+ Wojciech Polak, hnězdenský arcibiskup metropolita, polský primas, delegát KEP pro ochranu dětí a mládeže

 

Zdroj: https://opoka.news/komentarz-delegata-kep-ds-ochrony-dzieci-i-mlodziezy