Exkluzivní rozhovor s Hansem Zollnerem SJ, jedním z předních církevních odborníků na prevenci pohlavního zneužívání duchovními

Vatikán

19. listopadu 2020

P. Hans Zollner tvrdí, že nedávné vyšetřování Vatikánu ohledně toho, jak se mohl bývalý americký kardinál Theodore McCarrick dostat až mezi nejvyšší hierarchii, a to navzdory pohlavnímu zneužívání mladistvých, znamená důležitý krok pro povědomí katolické církve o zneužívání duchovními.

Tento 54letý jezuita je předsedou Centra na ochranu dětí při Papežské gregoriánské univerzitě v Římě a členem Papežské komise pro ochranu nezletilých, a to od samého jejího založení papežem Františkem v roce 2014.

Loup Besmond de Senneville z La Croix se od něj dozvěděl, že tzv. McCarrickova zpráva zveřejněná 10. listopadu nebude pravděpodobně posledním podobným vyšetřováním církevních představitelů.

La Croix: K čemu tato zpráva povede?

P. Hans Zollner: McCarrickova zpráva je jasným signálem celé hierarchii: pokud ukazuje takovou transparentnost Řím, pak všichni musí udělat totéž, a to i na nižších úrovních.

Navíc, pokud by se snad proces ukázal chybným, dříve nebo později se to zveřejní. Dva roky nazpět by si nikdo nedokázal ani jen představit, že by taková zpráva byla vůbec možná.

Samou podstatou vyšetřování, které odhaluje zejména skutečnost, že tři američtí biskupové neřekli všechno, co o McCarrickových činech věděli, je pokládání velmi konkrétních otázek: kdo je zodpovědný za výběr budoucích biskupů? Kdo rozhoduje? Jak? Na co by měl být on i jeho okolí dotazováno? Jak můžeme zajistit co nejvyšší stupeň upřímnosti a transparentnosti v rámci samotného procesu?

Budou v budoucnu zveřejněny další takové zprávy?

Předpokládám, že jde o první zprávu, ale ne o poslední.

Tento druh činnosti by neměl provádět pouze Vatikán, ale celá instituce na všech svých úrovních.

Z tohoto pohledu je zpráva o McCarrickovi vzorem pro všechny následující.

Jedním z významných jevů popsaných v tomto dokumentu je kultura malých opomenutí, která vede k neschopnosti McCarrickovo chování ohlásit.

Dochází k tomu v církvi běžně?

Ano, tato kultura bývá v určitých kruzích hluboce zakořeněná, a týká se to také katolické církve.

Tato zpráva ale pomáhá zvyšovat o takových věcech povědomí, a právě tím měnit mentalitu.

Zdůrazňováním těchto pochybení umožňujeme zamezit jejich dalšímu opakování.

Jestliže ve zprávě nejsou vyjmenovány zodpovědné osoby, nepodporuje to vlastně jen kulturu odebírání pravomoci?

Musíme si dát pozor a nečíst tento dokument zabývající se událostmi před 20 nebo 30 lety dnešním pohledem.

Už nikdy se nebude opakovat, co se přihodilo Theodoru McCarrickovi. 

Zodpovědné osoby budou trestány.

V roce 2019 Vatikán schválil pravidla, podle kterých může být kterýkoli biskup, který by se zneužívání dopustil buď sám, anebo by ho kryl, postaven před soud.

Opatření přijatá během posledních dvou let uvedla do církve pojem zodpovědnosti /přičitatelnosti/.

Onen anglický termín /accountability/ nemá přesný ekvivalent ve francouzštině, italštině ani španělštině – což ukazuje, jakým způsobem je v těchto jazykových oblastech chápaný.

Tento pojem vyjadřuje, že jsem nejen zodpovědný za to, co udělám, ale též za to, co neudělám.

Hrozí mi trest i tehdy, pokud neudělám, co bych měl udělat. Jedná se o velmi důležité pravidlo v boji proti zneužívání.

Stačí to, abychom zamezili dalšímu podobnému případu?

Máme černé na bílém ustanovení o těch, kdo nesou zodpovědnost, a jaké jim náleží tresty, ať už za spáchání trestného činu, nebo jeho krytí. Nejvíce dnes postrádáme prosazování těchto opatření a dohled nad jejich vykonáváním.

V katolické církvi, stejně tak jako v ostatních společenstvích a institucích, jsou lidé, kteří mají za to, že stačí dobré zákony a je po problémech.

Tak to ale není: zákony musí být uváděny do praxe. Podle mě je to úkol nejméně pro generaci, takže aspoň na třicet let.

Zpráva ukazuje, že zločiny spáchané McCarrickem byly podceněny také proto, že byly v té doby považovány za dobrovolné hříchy mezi dospělými. Myslíte si, že se ví o tom, že zneužíváni mohou být nejen nezletilí, ale také dospělí? 

Ano, jasně to vidím.

Dnes ráno jsem hovořil na video-konferenci při setkání církevních představitelů Slovinska a všechny otázky se týkaly zneužívání dospělých. Již se o tom spolehlivě ví.

Zdroj: https://international.la-croix.com/amp/religion/anti-abuse-crusader-says-mccarrick-report-sends-clear-message-to-the-hierarchy/13362?fbclid=IwAR04Pumj0Y735DNMhbnmoOer0fqIb5HDPO_490Qkd712lnIkxmgrs8-wIco