20. listopadu 2020

Sekce dopisů

The Seattle Times

Re: “Kolem 90 tisíc hlášení pohlavního zneužívání způsobuje bankrot chlapeckého skautingu” [16. listopadu, Nation]:

Jsem unavená zprávami, které dokládají vlnu pohlavního zneužívání v institucích, kterým jsme věřili, svěřovali jim své peníze i děti, podobně jako chlapeckému skautingu v Americe a katolické církvi. Udělalo se mi špatně, když jsem četla o tisících hlášení zneužívání bývalých skautů.

Už mě vyčerpává systémové utajování, zastírání a rozhodnutí činěná institucemi proto, aby ochránily samy sebe, ne vzácné dětské životy. Biskupové a kněží skládají slib, že budou žít v celibátu a skautští vedoucí skládají přísahu (…), že budou za všech okolností druhým lidem nápomocní.“ Znásilňování a sexuální násilí na dětech a mladistvých není žádnou pomocí. Jde o problém. Zanechá jizvy na celý život. Jizvy se mohou časem sice zmenšit, ale zůstávají už napořád ukryté někde ve stínech.

Je načase, aby představitelé řekli: „Už dost, už žádnému dítěti pod mým dohledem nebude ublíženo. Už nebudu nic skrývat nebo ničit užitečné záznamy potřebné pro trestní stíhání a k poslání pachatelů znásilnění a násilí za mříže.“ Je smutné, že k pozitivním změně a ke spravedlnosti dochází hlavně díky statečnosti obětí, jak to vidíme v katolické církvi a ve chlapeckém skautingu v Americe. Pojďme to změnit!

Mary Dispenza, Bellevue, bývalá oběť zneužívání duchovním

Zdroj: https://www.seattletimes.com/opinion/child-sexual-abuse-i-am-weary/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=article_inset_1.1&fbclid=IwAR2-Lo6KjqDrupepN1FbVvBiUS3gRyx3OdTfzqaG7eMbEWInsO3wBLWzOPE