Biskup Franz-Josef Bode rezignuje: s účinností od 25. března 2023 vyhověl papež František žádosti 72letého biskupa, aby mohl odstoupit z funkce biskupa v Osnabrücku. Biskupské místo v osnabrücké diecézi je tak s okamžitou platností uvolněno. Bode vysvětluje důvody své rezignace v tomto videu.

Rozhodnutí rezignovat ve mně dozrávalo již v průběhu několika posledních měsíců. Vedlo mě k tomu několik důvodů:

Za téměř 32 let mé biskupské služby, z toho téměř 28 let ve funkci biskupa osnabrückého, jsem nesl odpovědnost v církvi, která přinášela nejen požehnání, ale která se také provinila. Zejména při řešení případů sexualizovaného násilí ze strany duchovních jsem měl sám dlouhou dobu tendenci zaměřovat se spíše na pachatele a instituci než na oběti. Případy jsem špatně vyhodnotil, často jsem jednal váhavě a učinil jsem některá chybná rozhodnutí a nedostál jsem v těchto chvílích své biskupské odpovědnosti. Průběžná zpráva o vyrovnávání se se sexualizovaným násilím v diecézi Osnabrück zveřejněná v září loňského roku mi a široké veřejnosti toto znovu jasně ukázala.

Výslovně uznávám svou odpovědnost a své osobní chyby a mohu dnes pouze znovu požádat všechny postižené, aby mi odpustili!

V přímé reakci na závěry studie jsem v září oznámil,že zbytek svého působení ve funkci biskupa v Osnabrücku využiji k přezkoumání způsobu, jakým naše diecéze řeší případy sexualizovaného násilí a k nápravě systémových nedostatků,  které byly odhaleny. Opatření, která byla tehdy oznámena, byla nyní zavedena v takové míře, že mohou být realizována a mít účinek v této diecézi i bez mého vedení.

Diecézní proces ochrany proti sexualizovanému násilí a duchovnímu zneužívání byl značně posílen a zpracování případů pokračuje.

Byl jsem si vědom toho, že závěry průběžné zprávy a mé rozhodnutí prozatím nerezignovat budou mít dopad také na vztah lidí v diecézi ke mně jako biskupovi. Někteří ke mně ztratili veškerou důvěru, jiní mě povzbuzovali, abychom společně pokračovali v započaté cestě změn. Celkově jsem však podcenil míru iritace, zejména mezi zaměstnanci diecéze.

Přeji si, aby moje rezignace na biskupský úřad, mohla mít na tomto pozadí také osvobozující účinek.  Jsem totiž přesvědčen, že - navzdory všem chybám a opomenutím v uplynulých 28 letech v osnabrücké diecézi jsme také stanovili důležité cíle, které ukazují cestu do budoucnosti: jako diecéze aktivní na mnoha úrovních, stále se učící, a tedy živá církev, která je a zůstává "blízko Bohu a lidem".

Pokud jde o mé naddiecézní úkoly, synodální cesta v Německu, kterou jsem mohl doprovázet jako člen prezidia, dosáhla 5. synodálním shromážděním před dvěmi týdny důležitého mezistupně. I tato cesta hledá odpovědi na systémové problémy naší církve, které mohou podporovat zneužívání. Některé ze závěrů této cesty jsme již převedli v naší diecézi do konkrétních opatření, která jsem jako biskup mohl zavést v účinnost. Nyní platí, že musíme upevnit princip synodality v naší církvi a zabývat se dalšími oblastmi činnosti. K tomu jsou nutné rozsáhlé dialogy na úrovni biskupské konference, se zodpovědnými osobami v Římě a s účastníky světové synody.

Tato další cesta bude vyžadovat mnoho sil, kterými já sám již nevládnu. Všiml jsem si, že můj zdravotní stav, který se stále více zhoršuje, mi již nedovoluje zvládat mé vedoucí povinnosti v Osnabrücku a v církvi v Německu po další tři roky, dokud nedosáhnu věku 75 let způsobem, který je potřebný pro tento úřad.

S pokorou a velkou vděčností za velmi naplňující roky v Osnabrücku se tedy dnes vzdávám svého úřadu a děkuji Svatému otci, za přijetí mé žádosti.

Z celého srdce děkuji všem lidem, kteří mě doprovázeli na mé dlouhé cestě ve funkci biskupa.

A nakonec prosím všechny věřící, aby se postavili čelem k nadcházejícím krokům diecéze a aby vkládali stejnou důvěru do diecézního administrátora a také do mého nástupce jako ji po mnoho let vkládali do mne.

Prosme Boha o požehnanou budoucnost pro diecézi Osnabrück!

Dr. Franz-Josef Bode

 

Zdroje: 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kirche-ruecktritt-bode-101.html 

https://youtu.be/LrX23LKZlpA