Podle posledních prohlášení vyšetřovací komise došlo v minulých sedmdesáti letech ke zneužití nejméně tří tisíců dětí katolickými kněžími a funkcionáři ve Francii, přičemž mnoho dalších se zneužití obávalo.

Podle nezávislé komise pro pohlavní zneužívání v církvi se zneužívání dopustilo zhruba tisíc pět set kněží a církevních funkcionářů, což podle Newsweek představuje průměrně 40 obětí za rok.

„Musíme na toto utrpení pamatovat, musíme s ním počítat. Čelíme šoku z utrpení obětí,“ řekl předseda komise Jean – Marc Sauvé. „Můžeme se setkáním s nimi pouze nechat zasáhnout a proměnit.“

Komise byla ustanovena v červnu 2019, aby přezkoumala obvinění ze zneužívání sahající zpět do padesátých let. Nakonec se řešilo pět tisíc telefonátů. Sauvé uvedl, že zatím ještě komise neví, jak se k těmto případům z vlastního šetření a z telefonátů postaví. 

Přibližně 30 % obětí je starších 70 let a zhruba 50 % je mezi 50 a 70 lety.

„Jsem hluboce přesvědčen, že obětí je mnohem více,“ svěřil se Sauvé, který je dlouholetým pracovníkem státní správy, bývalým místopředsedou francouzské Ústavní rady a předsedou Francouzského institutu správních věd.

Komise požádala oběti, aby vystoupily do konce října. Šetření v církevních archivech bylo již opět obnoveno po jejich uzavření kvůli koronavirové pandemii, ale podle Agence France Presse přece jen došlo k opoždění závěrečné zprávy. Očekává se, že k jejímu vydání dojde na přelomu září a října 2021.

V listopadu 2019 katoličtí biskupové Francie schválili poskytnutí finančního odškodnění obětem pohlavního zneužívání ze strany kněží. Každá osoba, uznaná biskupem jako oběť, bude mít nárok na získání peněz a církev ve Francii bude na pokrytí těchto výloh žádat o dary.

Kardinál Philippe Barbarin, emeritní arcibiskup Lyonu, byl v březnu 2019 obviněn, že neohlásil úřadům údajné pohlavní zneužívání desítek nezletilých knězem své diecéze. Dostal šestiměsíční podmíněný trest odnětí svobody. 

Proti rozsudku se odvolal a byl v lednu zproštěn viny, nicméně v březnu byla přijata jeho rezignace na funkci arcibiskupa Lyonu.

Francie minulý rok prodloužila promlčecí lhůtu pro sexuální trestné činy páchané na nezletilých z 20 na 30 let.

Pokračující odhalování pohlavního zneužívání v katolické církvi a následné krytí některými církevními představiteli ve Francii jde ruku v ruce s podobnými odhaleními v zemích, jako jsou Spojené státy, Irsko, Austrálie, Chile, Polsko, Argentina nebo Německo. 

Papež František schválil nové celosvětové normy nařizující hlášení pohlavního zneužívání v katolické církvi. Tyto normy nabyly účinnosti červnem 2019.

Tyto normy stanoví, že kněží a řeholníci jsou povinni oznamovat podezření z pohlavního zneužití příslušnému ordináři místa, kde mělo ke zneužití dojít. Každá diecéze pak musí mít mechanismus pro nahlašování zneužití.

Pokud dojde k obvinění světícího biskupa, vyšetřováním je místo něj pověřen arcibiskup.

Pohlavní zneužívání nezletilých není jediným aspektem. Podle nových norem kanonického práva nucení seminaristů a řeholníků do pohlavních aktivit skrze zneužití autority patří do téže kategorie trestných činů jako zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých osob.