Centrum pro ochranu nezletilých

19. ledna 2021

Po absolvování programu jsem se vrátila domů do Zimbabwe a stala se koordinátorkou ochrany nezletilých v rámci Zimbabwské biskupské konference. Zodpovídám nyní za přepracování stávajících opatření, za organizování seminářů a programů ve farnostech. Také za tvorbu nových materiálů, které se budou používat v revidovaném programu ochrany nezletilých ve všech zimbabwských diecézích a farnostech.

V poslední době jsem navzdory opatřením proti Covidu-19 pracovala na vylepšení online workshopů na téma ochrany nezletilých a zranitelných osob v řeholních řádech a formačních domech, což napomohlo i k lepšímu fungování programů ve farnostech. Nejnovějšího workshopu se účastnilo třicet osob z nejrůznějších řádů a domovů. Společně s administrátory jednoho z dětských domovů vedených řeholními sestrami jsme přepracovali opatření na ochranu dětí. Bezpečnost a práva dětí jsou nyní v době lockdownu ještě o mnoho důležitější, protože od minulého března, kdy byla zavedena opatření snažící se všechny co nejvíce udržet doma, případy zneužívání prudce narůstají. 

Konkrétním případem, kterým jsem se zabývala, bylo dětské manželství. Od začátku pandemie došlo v Zimbabwe k významnému navýšení počtu dětských sňatků. Zrovna minulý týden za mnou s takovouto záležitostí přišlo jedno „pískle“. Spolupracovala jsem se skupinou místních právníků, kteří dětem své služby nabízejí zdarma. Podařilo se nám dostat třináctileté děvče od 33letého muže, za kterého byla provdaná. Okamžitě jsme zajistili lékařské vyšetření, aby se vyloučilo, že je těhotná nebo že trpí pohlavně přenosnými nemocemi. Spolu s právníky jsme pro tuto dívku zorganizovali poradenská setkání, aby se mohla z této zkušenosti lépe zotavit. Policie mezitím pracuje na tom, aby se pachatel dostal za mříže. Dokonce se programy o ochraně nezletilých vysílají jak na TV, tak v Zimbabwe Broadcast Corporation, a v boji proti zneužívání dětí spolupracujeme.

Další dobrou zprávou je, že biskupská konference získala finance na provoz farních programů ochrany nezletilých, takže jsem už mohla začít připravovat materiály. Velmi mě povzbuzuje, že církev mojí země skutečně vnímá potřebu posílit opatření a strukturu ochrany nezletilých a že zde funguje i finanční podpora těchto nových opatření a programů. A nejen to, biskupská konference dokonce vidí jako nutné pátrat po případných mezerách v současných opatřeních a pověřila mně i mé kolegy, abychom tyto mezery důkladně zaplnili. Mám radost, že jsem již tak brzy po ukončení diplomovaného kurzu mohla začít vytvářet nové tréninkové materiály, které se budou využívat při pořádání diecézních programů ochrany nezletilých.

Těší mě, že jsem se tak brzy po návratu z Říma mohla podílet na rozvoji ochranných opatření, intervencích, workshopech, na psaných materiálech atd. Není pochyb, že nás čeká dlouhá cesta, ale bude prospěšná. Naplňuje mě velkou nadějí, jak se vláda i Zimbabwská biskupská konference snaží o vylepšení ochrany nezletilých a zranitelných osob.

Příspěvek napsala Theresa P. Sanyatweová

Úvodní fotografie Flicker: „Africké děti“ od l_lismore

Zdroj: https://childprotection.unigre.it/ccp-2021-diploma-alumna-reflects-on-her-new-role-as-a-child-safeguarding-coordinator/