Katolická žena, která byla sexuálně zneužita knězem, podnikla právní kroky kvůli "hanebným" e-mailům zaměstnanců církve, kteří ji shazovali. Článek popisuje dění ve westminsterské diecézi.

Žena, kterou od jejích 15 let sexuálně zneužíval kněz, dostala od katolické církve odškodnění poté, co ji funkcionáři označili za "vyžadující pozornost" a "manipulativní".

Oběť se přihlásila v roce 2016 a sdělila pracovníkům ochrany nezletilých, že byla v dětství zneužita a později znásilněna. V roce 2018 obdržela mimosoudní finanční vyrovnání.

Ženě, které je nyní padesát let, bylo přiznáno odškodnění poté, co podala žalobu, v níž uvedla, že byla "znovu traumatizována" tím, jak církev naložila s jejím případem. Předpokládá se, že jde o jeden z prvních případů tohoto druhu.

Odškodné, které bylo dohodnuto minulý týden, by mohlo otevřít cestu k podání žaloby dalším obětem sexuálního zneužívání, které se cítí být církví oklamány a se kterými se špatně zachází.

Žena řekla, že chce vyslat signál, že katolické církvi "to nemůže dál procházet".

"Neznám žádnou oběť, která by měla pocit, že se s ní zacházelo s úctou a důstojností, která jí náleží," řekla.

Kardinál Vincent Nichols, hlava katolické církve v Anglii a Walesu, čelí ostré kritice za způsob, jakým se pod jeho vedením řešila obvinění ze sexuálního zneužívání.

Již dříve řekl, že to, co se stalo obětem, nad ním visí jako "temný mrak".

Pětasedmdesátiletý Nichols byl podle všeho uveden v předžalobní výzvě o náhradu škody, kterou žena podala na westminsterskou arcidiecézi, jejíž je /Nichols/ hlavou. O jeho osobní právní odpovědnosti se nemluvilo.

Když žena poprvé žádala o pomoc, obrátila se na kardinála. První žádosti o setkání byly ignorovány.

Teprve když žena podala oficiální žádost o nahlédnutí do korespondence, která se jí týkala, zjistila, jak byla v e-mailech odbývána a napadána.

Jeden z církevních představitelů napsal: "Tato žena je hluboce manipulativní." Jiný uvedl: "Oběť usiluje o pozornost."

Kardinál byl v kopii e-mailu o této ženě. "Mám pravdu, když si myslím, že už nebudete posílat další odpověď?" zeptal se zaměstnanec. "Ve svém předpokladu máte pravdu," napsal Nichols.

Oběť uvedla, že jí nezbylo nic jiného než pohrozit žalobou organizaci, jejíž součástí byla od narození.

"Byla jsem umlčena před všemi těmi lety jako dítě a dospívající a pak jako dospělá. Teď už se nenechám umlčet ohledně toho, jak církev zachází s lidmi," uvedla.

Richard Scorer, právník specializující se na zneužívání z advokátní kanceláře Slater & Gordon, který ženu zastupoval, uvedl: "Po mnoho let bylo zacházení katolické církve s oběťmi téměř ostudné."

"Jedná se o první případ, o kterém vím, že byla církev zažalována za to, jak postupovala při projednávání případu zneužití, a ne za samotné zneužívání."

Dříve ve svém životě oběť prodělala epizody deprese, zažívala opakující se flashbacky a roky se podrobovala psychoterapii. Její jednání s církví po oznámení zneužívání vedlo ke zhoršení duševního zdraví a návratu k terapii.

"Cítila jsem se naprosto bezmocná a bylo se mnou zacházeno jako s nepříjemnou, manipulativní ženou," řekla.

Katolická církev se v posledních týdnech ocitla v centru pozornosti poté, co byla ve Francii zveřejněna zpráva, podle níž bylo během sedmi desetiletí duchovními zneužito 330 000 dětí.

Zpráva konstatuje, že "selhání a mlčení" bylo "systémové" a s oběťmi bylo zacházeno s "krutou lhostejností".

Žena uvedla paralely mezi svým případem a tím, co se stalo za kanálem La Manche: "Krutá lhostejnost k obětem - to je přesně ono," a dodala: "Celosvětově se ukazuje, jak je situace zoufalá, jak prohnilá je církev."

V loňském roce byla zkušenost této ženy zdůrazněna Nezávislým vyšetřováním sexuálního zneužívání dětí (Independent Inquiry Into Child Sexual Abuse - IICSA) v rámci vyšetřování katolické církve. Byla uváděna pod číslem A711. Závěr vyšetřování byl zdrcující.

Uvádí se v něm: "Zpráva konstatuje, že kardinál Nichols často ukazoval, že mu více záleží na dopadu sexuálního zneužívání dětí na pověst katolické církve než na obětech."

Zpráva dodává, že Nichols nevyvodil "žádnou osobní zodpovědnost vedoucí k začátku změny nebo k lobbování za ni". Vyšetřování zjistilo, že v letech 1970-2015 církev obdržela více než 3 000 stížností na sexuální zneužívání dětí proti více než 900 lidem v Anglii a Walesu.

Žena uvedla, že když si přečetla e-mail o své osobě, udělalo se jí fyzicky špatně. "Byli to lidé v církvi, od kterých očekáváte, že budou starostliví, podporující, s pastoračním přístupem. A byl to úplný opak, jako by neexistovaly žádné křesťanské hodnoty."

Po zveřejnění prvních zpráv v roce 2019 se dozvěděla o další korespondenci a nakonec zjistila, že ji pracovník pro ochranu nezletilých označil za "šikanující". Další ranou pro ni bylo zjištění, že osobní informace o jejím případu byly omylem zaslány někomu, kdo se jmenoval stejně jako pracovník ochrany nezletilých.

Oběti v návaznosti na zprávu IICSA vyzvaly Nicholse k odchodu.

Ten loni v listopadu prohlásil, že nabídl rezignaci po dovršení 75 let, jak je to podle církevního práva povinné při dosažení tohoto věku, ale Vatikán že ji odmítl.

Žena uvedla, že její právní nárok vycházel z "naprostého překvapení", že Nichols stále setrvává ve funkci.

"Neměla jsem na koho se obrátit, protože nedošlo k žádnému skutečnému vyvození zodpovědnosti," řekla.

"Vincent Nichols neodstoupil, vyšetřování skončilo. Mám za to, že si mysleli, že prostě odejdu a budu se muset smířit s tou nespravedlností."

Nazir Afzal, který byl hlavním žalobcem v případě skandálu se sexuálním obtěžováním v Rochdale, byl počátkem tohoto roku jmenován do čela nového orgánu katolické církve pro ochranu dětí.

Afzal, který se s obětí setkal, řekl: "Znepokojuje mě, že by měl být kdokoli, kdo zveřejnil zneužívání v katolické církvi, opětovně traumatizován způsobem, jak se s těmito obviněními nakládá."

Pro utváření budoucí strategie církve je podle něj "prioritou" setkávání se s oběťmi.

"Nikdo by neměl trpět zneužíváním, a pokud ano, pak je povinností církve naslouchat, jednat a reagovat empaticky, citlivě a rychle," dodal Afzal.

Mluvčí westminsterské diecéze uvedla: "Předžalobní výzva A711 byla vznesena proti římskokatolické arcidiecézi Westminster, nikoli proti kardinálu Nicholsovi."

"Právníci diecéze dosáhli dohody, aby se předešlo nutnosti zdlouhavého soudního řízení. Byly sice bez výhrad zopakovány omluvy, které byly dříve vysloveny A711 za jakoukoli neúmyslně způsobenou újmu, ale přitom došlo k popření, že by jednání diecéze bylo jakýmkoli způsobem nedbalé."

"Diecéze je odhodlána nadále zlepšovat způsob, jakým jedná s obětmi a jak je podporuje."

Scorer, právník /výše zmíněné/ ženy, označil tento případ za "jasný mezník", že oběti už nadále "nebudou tolerovat znevažování a špatné zacházení."

Prohlásil: "Rád bych věřil, že toto urovnání bude předzvěstí nového přístupu katolické církve k obětem - což je již dávno skutečně zapotřebí."

"Zároveň jsem ale přesvědčen, že aby k tomu došlo, musí dojít také k posunu u biskupů, kteří předsedali kultuře obviňování obětí, a to především samotný kardinál Nichols."

 

Emily Kent Smith

 

Zdroj: https://www.thetimes.co.uk/article/humiliation-for-cardinal-as-rape-victim-wins-payout-over-smears-gkfb5bv65