Australská katolická biskupská konference vydává "Integrity in Our Common Mission": národní kodex chování zajišťující bezpečnost a nulovou toleranci zneužívání duchovními.

Autor: Francesca Merlo

Australská katolická biskupská konference (ACBC) vydala národní kodex chování pro osoby sloužící v katolických diecézích po celé Austrálii.

 

Nový dokument

V tiskové zprávě, kterou ACBC zveřejnila 8. dubna, biskupové představují 32stránkový dokument, který je podle nich prostředkem "k dalšímu prohloubení trvalého závazku Australské katolické biskupské konference k bezpečnosti dětí a zranitelných osob".

Dokument s názvem "Integrita v našem společném poslání" (https://www.catholic.au/s/article/National-Code-of-Conduct) schválili biskupové na svém plenárním zasedání v listopadu 2023 a nahrazuje dřívější kodexy, jako je Integrita ve službě pro duchovní a řeholníky a Integrita ve službě církvi pro laické pracovníky církve, a spojuje je do jediného provedení, jak to požadovala Královská komise pro institucionální reakce na sexuální zneužívání dětí.

Odráží Národní katolické standardy pro bezpečnost a klade si za cíl "napomáhat při formaci a uvádění duchovních a laických pastoračních pracovníků do služby, aby si uvědomovali integritu ve všech aspektech svého života".

 

Zásadní pro formování

Australští biskupové ve své tiskové zprávě píší, že "každá osoba, která vykonává pastorační práci na žádost diecézního biskupa nebo pod jeho nejvyšším dohledem, musí dodržovat národní kodex chování. V závislosti na okolnostech se na ně mohou vztahovat také zvláštní zákonné, smluvní nebo jiné povinnosti".

 

Slova biskupa

Biskup Greg Bennet, předseda biskupské komise pro profesní standardy a bezpečnost, dále zdůraznil, že církev má nulovou toleranci vůči zneužívání.

"Integrita v našem společném poslání je důležitým zdrojem pro obnovení našeho závazku k bezpečnosti dětí a zranitelných osob," řekl a dodal, že "její zásady byly vypracovány s cílem řídit, formovat, posilovat a potvrzovat takové chování, které se očekává od všech, kdo se podílejí na službě církve".

V závěru tiskové zprávy jsou zdůrazněny některé další oblasti, jimiž se kodex zabývá, jako jsou fyzické a emocionální hranice, reakce na stížnosti, pozitivní vztahy, používání sociálních médií, zneužívání na pracovišti a finanční etika.

 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2024-04/australia-national-code-of-conduct-key-to-improving-integrity.html