Jiří Kylar se ohlíží za setkáním lidí, zasažených zlem zneužívání, s biskupem Nuzíkem na Velehradě.

Páteční doprava nás trochu zaskočila, takže jsme nestihli začátek adorace, nicméně to, co jsme zažili, byla hezky připravená a citlivě vedená modlitba, při které zazněla slova pokání, prosby za odpuštění toho, co církev způsobila zneužitým bratří a sestrám, za představené, aby chtěli a uměli toto zlo dobře a účinně řešit, a prosba za pomoc a uzdravení pro oběti. Modlitbu podtrhla hezká hudba. 

Věnovali jsme se i obětem, které si chtěly promluvit. 

Na setkání po mši s otcem biskupem Nuzíkem přišlo asi patnáct lidí. Trochu nevhodná nám přišla přítomnost fotografa z Člověk a víra. Ač fotil tak, aby nebyly vidět tváře přítomných, myslíme si, že něco takového na taková setkání nepatří. Oceňujeme, že bylo připraveno příjemné a klidné prostředí a voda k občerstvení pro přítomné.

Co zaznělo:

Vděčnost za možnost setkání. Ocenění vysloveného pokání. Potřeba proškolení kněží, řeholníků a řeholnic, kterým se oběti mohou svěřit. Požadavek, aby se případy řešily vážně a aby bylo pachatelům zabráněno v možnosti pokračovat ve zneužívání. Nutnost spolupráce s odborníky. Svědectví dlouhotrvající bolesti. Otázky ohledně ohlašování zneužití a co se děje s pachateli, aby už dál neubližovali. Pro příští setkání doporučujeme zvolit spíše necírkevní prostředí, formulovat název setkání obecněji, aby byly oběti uchráněny snadné rozpoznatelnosti a stigmatizace.

Viděli bychom jako dobré mít zde odborníky, kteří by mohli případně pomoci, pokud by se někdo rozhodl otevřít svá traumata. 

Přítomní poskytli otci biskupovi zpětnou vazbu toho, co by potřebovali. Otec biskup laskavě naslouchal a nabídl pokračování setkání po mši svaté. Na té jsme bohužel již být nemohli, protože nás čekalo povídání na téma sexuálního zneužívání v církvích ve sboru ČCE v Uherském Hradišti, který se mimochodem velmi vydařil. Jsme rádi, že přišli i katolíci, ačkoliv prý plakátek obden někdo strhával z nástěnky.

Celkově hodnotíme velehradské setkání jako citlivě připravené. Byla cítit velká důvěra přítomných k biskupovi. Doufáme, že ji církevní představitelé nezklamou.

Jiří Kylar