Členové a spolupracovníci spolku budou přítomni na obou místech setkání. Jsme připraveni být nablízku lidem, pro které bude nějaká chvíle během setkání příliš náročná, ale rádi uvidíme i všechny, kteří se s námi chtějí jen pozdravit.

Poznáte nás podle placky, kterou budeme mít na sobě a které jsou tady na fotce. 

Tuto iniciativu vítáme, jsme rádi, že se o tématu sexuálního zneužívání v církvích začíná mluvit i z vnitřku církve. 

Zároveň, pokud setkání probíhá v pátek v 16 hodin na poutním místě mimo velká města, vkrádá se otázka, zda je opravdu setkání s oběťmi tím, o co jde. Opravdu nešlo setkání udělat mimo pracovní dobu většiny lidí na místě, které je velmi jednoduše dostupné? 

Formu setkání vnímáme jako potenciálně retraumatizující pro oběti. „Říkám si, že pro oběť, která byla zneužita v církvi, může být prostředí v kostele opravdu náročné. Musí znovu vstoupit na místo, které je těsně spjaté s jejím zraněním,“ přemýšlí Jiří Kylar, předseda spolu Někdo Ti uvěří. „Navíc začátek, tedy adorace v kostele, je pro lidi s traumatem násobně zatěžující. Nevím, zda adoraci bude předcházet nějaký úvod, ale takto mi to připadá jako příklad přístupu, který se nezajímá o dynamiku traumatu,“ dodává.

Členové a spolupracovníci spolku budou přítomni na obou místech setkání. Jsme připraveni být nablízku lidem, pro které bude nějaká chvíle během setkání příliš náročná, ale rádi uvidíme i všechny, kteří se s námi chtějí jen pozdravit. 

„Pozvánka k setkání neobsahovala žádnou zmínku o lidech, kteří by přímo na místě mohli být oporou pro ty, kdo to budou potřebovat. Ani naše známé, psychoterapeuty, kteří mají lidi, zraněné v církvi, v péči, nikdo z arcibiskupství nekontaktoval. Starost o oběti by však měla být během podobných setkání na prvním místě,“ říká Jiří Kylar.

Pro lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužitím, by bylo velkou hodnotou, pokud by mohli toto setkání vnímat jako projev autentické lítosti nad selháním ze strany církve, biskupů, kněží a všech věřících. Slovo pokání, jak se v církvi používá, je překladem z řeckého slova metanoia, což znamená „změna smýšlení“. Změna smýšlení, obrácení na novou cestu, se nejlépe zachytí v konkrétních skutcích. Shoda na tom, že zneužívání je špatné, je jasná. Rozdíl je však v tom, zda jasně deklarujeme svůj postoj, vytváříme prostředí, kde oběti mohou promluvit nebo zda jenom pronášíme prázdná slova. Zatím jsme třeba neslyšeli o žádné z obětí, které byly v kontaktu s biskupy a které by biskupové na setkání osobně pozvali. 

Přejeme církvi, ať se vydá na dobrou cestu a ať je dnešní den příležitostí k prosbě o dary Ducha svatého, které nám pomohou vypořádat se se zlem zneužívání.

 

Někdo Ti uvěří, z.s.

 

Jsme k dispozici všem, kteří s námi chtějí mluvit. Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: napiste@nekdotiuveri.cz

Spolek Někdo Ti uvěří je sdružením obětí a odborníků, kterým leží na srdci problematika zneužívání (nejen) v církvi. Nabízíme obětem bezpečné prostředí, kde mohou sdílet, co se jim přihodilo, vzděláváme. Záleží nám na církvi i lidech v ní a kolem ní. Máme naději, že odcizení způsobené zneužíváním jde překonat.