Církev ve Francii vytvořila během tří měsíců komplexní systém pro uznávání a odškodňování obětí zneužívání. Jde o nadační fond, do kterého přispívají biskupové, diecéze a věřící, kteří o to mají zájem, a agenturu pro doprovázení obětí zvaná Inirr.  

Zkratka Inirr znamená „Nezávislý národní orgán pro uznávání a kompenzaci“. Cílem tohoto orgánu je podporovat oběti v jejich úsilí získat právní, psychologické a společenské uznání. Byl také založen fond s názvem Selam, který shromažďuje peníze pro oběti. 

"Takové škody v životě člověka není možné odčinit, ale je možné je ze strany církve uznat a toto uznání materializovat (finančně, pozn. překl) a projevit vůli k tomu, aby byla spáchaná křivda v rámci možností napravena," řekl Dominique Blanchet, místopředseda francouzské biskupské konference a biskup z Créteil (Val-de-Marne). 

Biskupský fond má mimochodem i další cíle: měl by udržovat živé povědomí o sexuálních zločinech, zvyšovat informovanost o tomto tématu – a podporovat církev v prevenci sexuálního násilí, například prostřednictvím vzdělávacích kurzů.  

Biskupská konference si navíc dala za cíl při vybírání peněz nejprve překonat pomyslnou hranici 20 milionů eur, která by měla pocházet především od současných či emeritních biskupů, diecézí a věřících, kteří chtějí přispět. 

Darují i ​​oběti 

„Tato částka je silné gesto. Dnes zatím jsme ji ještě nevybrali, ale v příštích týdnech se tak určitě stane. Diecéze podle toho, jak mohou a chtějí, poskytují své první dary. Oběti mimochodem také tvoří nezanedbatelnou část dárců," říká Gilles Vermot-Desroches, prezident nadačního fondu. Pan Gilles Vermot-Desroches stojí v čele dvacetičlenné správní rady a apeluje na štědrost sta diecézí ve Francii. „Nesmíme selhat, dlužíme to historii,“ říká. Těší ho, že po nedávném zasedání biskupské konference v Lurdech nabírají věci rychlejšího tempa. 

Celkově jsou finanční příspěvky a možnosti diecézí velmi rozdílné. Zkoumají se proto i další možnosti financování, jako je prodej uměleckých děl z majetku diecézí, která nemají přímo náboženský nebo liturgický význam. 

 „Nápad vznikl ještě předtím, než byla zveřejněna nezávislá zpráva o zneužívání komise CIASE1, protože jsme chtěli založit fond pro chudé. Například nyní zvažujeme prodej umělecké sbírky, kterou na počátku 20. století odkázal diecézi arcibiskup z Rouenu,“ uvedl pokladník rouenské arcidiecéze, bývalý armádní generál Yves Poincignon. 

Hledat kreativní řešení 

Někteří věřící se obávali, že všechny zdroje církve budou nyní použity pouze na platby obětem. Proto nyní církev zvažuje i prodej nepotřebných nemovitostí, kterým by získala dodatečné finanční prostředky. Například diecéze v Normandii zmiňuje prodej bývalého diecézního domu ve farnosti sousedící s Rouenem. 

Na pařížském předměstí, stejně jako v arcidiecézi Rouen, se výše příspěvků do fondu Selam odhaduje na celkových 200 000 eur. Církev ve Val-de-Marne však nemá žádné významné historické budovy, pouze nemovitosti postavené po roce 1905. Biskup této mladé diecéze Dominique Blanchet se proto loni v prosinci rozhodl prodat dům koupený v roce 2013, který od té doby sloužil jako biskupská rezidence. Jde o krásný dům na břehu řeky Marny, který diecéze nezdědila, nýbrž zakoupila, aby v něm mohl být ubytován biskup, když dohlížel na průběh stavebních prací na katedrále v Créteil. 

Toto rozhodnutí bylo věřícími v Cristol přijato pozitivně, říká biskup Blanchet, kterého těší, že může vidět další konkrétní dopady: dva dary v hodnotě každý po 5 000 eur a také příspěvky jedné kongregace, která se je v reakci na toto rozhodnutí (míněn stále prodej biskupské rezidence, pozn. překl.) rozhodla zvýšit, což vyvolalo značnou mediální pozornost. 

Identifikace původu finančních zdrojů  a jejich následné rozdělování jsou v celé Francii pečlivě ošetřené. Ekonomové, členové diecézních rad pro hospodářské záležitosti a arcibiskupové se pravidelně scházejí, aby o penězích společně rozhodovali, což je pečlivě sledováno na celostátní úrovni.  

Biskup Blanchet zmiňuje „skutečný vnitřní pokrok: „Od té doby, co komise CIASE zveřejnila svou zprávu, je tím církev hluboce pohnuta.“ Nyní je možné, aby církev „byla pravdivá a blízká realitě obětí". „Je to forma osvobození. Pokud usilujete o pravdu, je to forma obohacení a větší svobody," řekl místopředseda francouzské biskupské konference Dominique Blanchet. 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2022-01/frankreich-system-zur-finanziellen-entschadigung.html