Křížovou cestu zneužitých se modlili věřící v Polsku letošní první postní pátek, kdy si připomínali Den modlitby a solidarity se sexuálně zneužitými osobami. Přinášíme její překlad jako inspiraci k rozjímání před Velikonočními svátky.

Jako každý rok o prvním postním pátku slavíme den modlitby a solidarity se sexuálně zneužitými osobami. Když dnes budeme procházet křížovou cestu, chtějme si všímat umučeného Krista právě v nich.

 

 1. Zastavení: Soud

Rozsudek je vydán. Jsi odsouzený. Třebaže jsi byl nevinný, Ježíši… Bojím se odhalit své zranění. Bojím se pohledu těch, kteří soudí mě a ne pachatele. Bojím se, že nebudu mít odvahu pevně se postavit těm, kteří budou hledat vinu ve mně. Ale budu Ti důvěřovat, moje sílo. Ježíši, jsi moje naděje. Osvoboď moje srdce od strachu.

Ježíši, pomoz nám vidět ve zneužitých lidech Tebe. Uč nás neodsuzovat, ale stát na straně pravdy.

 

 1. Zastavení: Kříž

Proč jsem neutekl? Neměl jsem sílu odporovat? Břemeno tohoto zranění mě zdrtilo jako kláda. Byl jsem znehybnělý, bezradný…

Dnes, Ježíši, s Tvou pomocí tento kříž zvednu.

Ukazuji Ti všechno, co nosím v srdci. Pane, moje oporo, moje spáso.

I kdybych musel sestoupit do propasti temnot, nezaleknu se ničeho, protože Ty jsi se mnou.

Nauči nás, Pane, být se zneužitými.

 

 1. Zastavení: První pád

Cítil jsem, že to tak bude… Kolem dokola otázky: Proč o tom mluvíš teprve teď? Po letech si najednou vzpomněl?

První chvíle pochybností… Protože jak mám okolí přesvědčit, že zranění je někdy tak velké, že je uchováváš na dně paměti, dlouhá léta skrýváš před sebou samým… Ale ono tam je…

Pane, Ty mi zvedáš hlavu. Pokládám ji, usínám a znovu se budím, protože Ty mě podpíráš. Ježíši, důvěřuji Ti!

 

 1. Zastavení: Setkání s Matkou

Ježíši, Panna Maria byla s Tebou na Tvé křížové cestě. Trpěla spolu s Tebou. Moje matka byla vedle mě, ale ničeho si nevšimla. A já jsem nic neřekl, protože jsem nevěděl, jak…

Dnes už umím najít slova, ale neumím jí to vysvětlit… Nechci, aby se obviňovala, že neviděla signály, které vysílalo zneužité dítě.

Bolestná Matko stojící pod křížem, nauč nás všímat si zraněných, být s nimi a trpět spolu s nimi, jako Ty jsi byla se svým Synem na Kalvárii.

 

 1. Zastavení: Šimon

Přinutili, ho. Vůbec nechtěl pomoct, prostě mu to nařídili…

Nauč mě, Ježíši, s vděčností přijímat pomoc druhého člověka, každé neobratné slovo podpory, každé gesto srdečnosti… Já nesu tíhu zranění, ale jiní si také nedovedou poradit s břemenem sexuálního zneužívání. Neumí unést toto téma, bojí se setkat se zneužitým člověkem, protože nevědí, jak zareagovat, kde pro něj hledat pomoc…

Dej nám, Pane, vnímavost a otevřené srdce, abychom jeden druhému nosili břemena.

 

 1. Zastavení: Veronika

Pro jedny je to bezvýznamné gesto, ale ono má velký význam. Dav se na křížové cestě zastavuje. Veronika otírá Ježíšovu zkrvavenou tvář a díky tomu mohou druzí uvidět jeho obličej.

Dnes se zastavujeme na této křížové cestě, abychom pohlédli do tváře zneužitým lidem a viděli v nich zmučeného Krista. Aby skrze modlitbu mohlo toto gesto lásky a solidarity rozzářit jejich pravou krásu.

 

 1. Zastavení: Druhý pád

Říkají, že každému někdy něco přihodí. Ale v takových chvílích se jako bumerang vrací myšlenka, že možná kdyby se to nestalo, byl by můj život jiný, šťastnější, lepší. Bez tohoto vnitřního zápasu, výbuchu emocí, kolísání…

Pomoz mi, Pane, můj Bože. S Tebou nebude temnota kolem mě temná. U Tebe je totiž pramen veškerého života a díky Tvému světlu vidím světlo.

 

 1. Zastavení: Plačící ženy

Kolik je stížností, že zveřejněné případy sexuálního zneužívání ničí dobré jméno církve…

Ježíš důrazně napomínal ženy na křížové cestě. Otevřeně říkal, jak to je.

Je potřeba si uvědomit, že každý hřích – i ten, který nebyl odhalen – zraňuje Krista, církev, společenství věřících. Hřích, nikoli jeho zveřejnění. Vinen je pachatel, nikoli osoba, která o zneužití mluví, která ho zažila.

 

 1. Zastavení: Třetí pád

Nemám sílu. Je na tomhle světě spravedlnost? Kolik je třeba času na všechny tyto právní procedury? Chtěl bych vědět, bylo by to lehčí. Dobývat se k informacím tolik vyčerpává. Narůstá ve mně frustrace, už neumím čelit hněvu…

Vlastníma rukama mě, ó Pane, zachraňuj. Chtěl bych ve spravedlnosti hledět na Tvou tvář. Sytit se pohledem na Tebe, až budu vstávat.

 

 1. Zastavení: Svlečení šatů

Ježíši, Ty chápeš, co znamená stud obnaženosti. Nechápou to ti, kteří vyčítají, že mluvit o ranách sexuálního zneužívání je dnes mediální móda. Nevědí, že návrat k těm chvílím nejhorších nočních můr působí, že se znovu cítíš být nahý a bezbranný. Neumí si představit bolest, kterou způsobuje strhávání roušek z ran, které krvácely, ale už stihly zaschnout. Když se nejintimnější zranění mísí s blátem a prachem, ležíš opět zraněný v příkopu.

Nauč nás, Pane, být dobrými samaritány, kteří neprojdou kolem zraněného, aniž by si ho všimli. Dej nám citlivé srdce, jež naleznou způsob, jak ošetřit jeho rány. Nalít na ně víno pomoci, které dezinfikuje bolavá místa, a natřít olejem modlitby, která zklidní duchovní rány.

 

 1. Zastavení: Přibití na kříž

Pohledy plné nedůvěry. Slova obžaloby. Odmítavé postoje. Přibíjejí jako hřeby ke kříži. Cítím se být osamocený, bez opory… Začínám se chvět, pomalu ztrácím správnou perspektivu: cítím se tak špinavý, že se obviňuji. Všechno je naopak! Oběť na sebe nemůže brát odpovědnost pachatele… Chtěl bych uslyšet slova podpory. Stačí z hloubi srdce říct: „Věřím ti a chci ti pomoct,“ „je mi líto, co se ti stalo“ nebo „nevím, co říct, ale chci ti pomoct tím projít“.

Bože, ulpívá v prachu země má duše, kéž Tvé slovo do mě vlije život.

Hovořil jsem o svém osudu a Tys mě vyslyšel.

Moje duše vadne soužením, rač mě osvěžit svým slovem!

 

 1. Zastavení: Smrt na kříži

Stal jsem se terčem posměchu,

ošklivým pro sousedy, šokem pro příbuzné,

vyhýbá se mi každý, kdo mě na cestě potká.

Zapomněli na mě jako na mrtvého,

jsem jako rozbitá nádoba.

Slzy jsou můj pokrm ve dne v noci.

Stvoř mi, Bože čisté srdce,

naplň moje nitro silným duchem.

Učiň, abych se radoval z Tvé spásy.

Abych se radoval, že jsi má spása…

Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího Ježíšova Srdce jako pramen milosrdenství k nám, důvěřuji Ti.

 

 1. Zastavení: Sejmutí z kříže

Skončila doba zraňování, ale toto drama neskončilo. Pohlcuje tě vnitřní prázdnota. Neumřel jsi, jenže necítíš, nežiješ… Tvoje tělo zůstává znehybněné a srdce – uzavřené. Nedůvěřuješ nikomu, ale přece teď tolik potřebuješ někoho po boku. Aby tě vyslechl, podpořil dobrým slovem, poradil, dal informace, co dál. Aby vyňal hřeby, které tě znehybnily. Abys našel místo, v němž se znovu budeš cítit bezpečně.

Bolestná Matko, Tys z lásky přijala do své náruče Synovo umučené tělo, svěřujeme Ti všechny lidi, kteří byli zranění v sexuální oblasti. Přitiskni je ke svému mateřskému srdci!

 

 1. Zastavení: Uložení do hrobu

Mysterium iniquitatis – tajemství nepravosti. Temnota, která se zdá být bezedná. Stále znovu se objevují informace o zneužití dětí, o sexuálním obtěžování, které zažívají mladí ve virtuálním světě a jejichž důsledky pociťují v reálném životě, o pornografických materiálech zveřejňovaných na dark webu a dokumentujících zneužívání nejmladších, o případech sexuálního násilí dospělých, o překračování hranic a zneužívání důvěry.

Hříchy a zločiny zasvěcených osob jsou zbarvené ještě temněji a deformují tvář církve. Nezbývá nám nic jiného, než z hloubi duše volat: Pane, zachraň nás!

Naděje v srdci probouzí vědomí, že nastane ráno vzkříšení, přijde čas uzdravení.

 

 

Překlad z polštiny

Originál https://wspolnotazezranionymi.pl/droga-krzyzowa-skrzywdzonych/