Sandra Racionerová-Plazová

8. dubna 2021

Životopis sv. Ignáce z Loyoly ve 4. kapitole č. 38 popisuje příchod z Barcelony do Gaety roku 1523. K Ignácovi se připojila jakási matka s dcerou, obě žebračky. O půlnoci Ignác uslyšel velký křik z části statku, kde ženy nocovaly. Vstal a šel se podívat, co se stalo. Uviděl ženy plakat na nádvoří, „naříkaly, že je muži chtěli znásilnit“. Ignáce to hluboce změnilo. Tolik se ho to dotklo, že začal křičet „Tohle máme strpět?“ Ignác z Loyoly nelenil a obtěžující muže odehnal pryč.

Sv. Ignác z Loyoly tu noc reagoval jako „přihlížející“. Tak by to definovala mezinárodní vědecká literatura, která zdůrazňuje, že „zásah přihlížejícího“ (podpůrná činnost vrstevníků a celé společnosti) je nejdůležitější účinnou strategií k ukončení násilí na dívkách a ženách. Proto je naprosto stěžejním chránit podporovatele obětí, neboť bez pomoci zůstane oběť opuštěná a bez šance stát se úspěšným přeživším. Jedná se o obzvláště důležitý a krásný okamžik pro ty z nás, kdo provádějí vědecký výzkum v oblasti potírání násilí v mezilidských vztazích, a vůbec pro všechny z nás, kdo sníme o světě bez násilí. Před několika dny zveřejnila agentura SINC, vědecká tisková agentura španělské nadace pro vědu a technologii, zprávu o výzkumu, který nedávno publikoval prof. Ramon Flecha (absolvent Jesuitak Indautxu) v prestižním časopise Násilí na ženách, celosvětově nejvýznamnějším vědeckém časopise o tomto tématu. Ramon Flecha je prvním autorem z oblasti genderového násilí na mezinárodní úrovni (Google Scholar). Media celého světa, z nichž je mnoho akademických, tuto zprávu převzala.

Publikovaný článek je průkopnickým výzkumem: je prvním, který do hloubky analyzuje sekundární pohlavní obtěžování (Second Order Sexual Harassment, SOSH). SOSH je obtěžování, kterému jsou vystaveni lidé, kteří se postaví za přímé oběti a veřejně je podpoří. Toto sekundární násilí může být fyzické i psychologické a klade si za cíl deaktivovat podpůrnou síť přímých obětí a vyslat zbytku společnosti vzkaz, že kdokoli se odváží prolomit ticho ohledně pohlavního zneužívání podporováním dívčích a ženských obětí, bude veřejně ostouzený. Takto si agresoři a jejich spojenci vynucují skrze násilí a strach zákon mlčení, který zanechává oběti osamocené a zhoršuje už tak dost špatné následky pohlavního násilí na psychickém i fyzickém zdraví. Sekundární pohlavní obtěžování těch, kdo jsou solidární s přímými oběťmi a neopouštějí je, zahrnuje šíření všech druhů pomluv o profesním i osobním životě těch, kdo pomáhají trpícím, a jejich opakování do médií tak, aby měly co nejširší možný dosah. Toto sekundární pohlavní obtěžování poškozuje zdraví sekundárních obětí a dokonce poškozuje i jejich syny, dcery a další příbuzné.

Ale právní bezmoc vynikajících lidí, kteří pomáhají obětem, se už blíží ke konci. Sekundární násilí bylo nedávno začleněno do katalánského zákona 17/2020, schváleného katalánským parlamentem 22. prosince, který tím jako první na světě přijal právní předpisy o SOSH. Konkrétní článek o sekundárním pohlavním násilí obsažený v zákoně byl založen na výzkumu, o němž Flecha informoval ve výše zmíněném vědeckém článku, a na dalším výzkumu, který provedlo jím založené výzkumné centrum. Schválení znamená, že co dříve nebylo přijatelné eticky, není nyní přijatelné ani právně. Právní ochrana v praxi způsobí, že se více lidí odváží podpořit dívky a chlapce, kteří se stanou oběťmi pohlavního zneužívání dětí, a ženy, které jsou oběťmi genderového násilí. Tím se vše mění.

Máme další klíčový nástroj, jak pokročit v naplňování univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova 2019 – 2029: „(…) pomáhat eliminovat zneužívání uvnitř i vně církve, snažit se zajistit, aby se obětem naslouchalo a aby byly řádně vyslechnuty, aby se dosáhlo spravedlnosti a došlo k uzdravení újmy“. Ochrana podporovatelů obětí nám umožňuje tento sen prosazovat. Důsledky, jaké má taková ochrana pro primární oběti, se odrážejí již ve zmíněné epizodě životopisu sv. Ignáce z Loyoly, kterou jsme začali: „Od té doby v noci cestovali /společně/ všichni tři.“

Zdroj: https://blog.cristianismeijusticia.net/en/2021/04/08/protecting-those-who-support-victims-global-progress-in-overcoming-sexual-abuse-of-girls-and-women?fbclid=IwAR3wPORFCSWrtliKjUnPkvBmQGDeS3IKc7JXaJsgSUR8vBxSmnfbfA-FrCM