Pro online setkání náboženských vůdců, učenců, odborníků a bývalých obětí zneužívání na třídenním mezinárodním sympóziu o víře, uzdravování a prevenci zaslal papež František jednu z úvodních poznámek.

Carol Glatzová

8. dubna 2021

V poselství, které zaslal papežovým jménem kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, zaznívá, že papež František doufá, že díky společnému setkání lidí z „různých oblastí za účelem sdílení výzkumu, klinických a pastoračních zkušeností a osvědčených postupů sympózium přispěje k většímu povědomí o závažnosti a rozsahu pohlavního zneužívání dětí a podpoří účinnější spolupráci ve všech úrovních společnosti při vymýcení tohoto hlubokého zla“.

Mezinárodní a mezináboženské virtuální „Sympózium o víře a prosperitě: Strategie prevence a uzdravování pohlavního zneužívání dětí“ se konalo 8. až 10. dubna. Pořádala ho Harvardská univerzita a její Program lidské prosperity. Sympózium podpořily mnohé organizace, včetně Papežské komise na ochranu nezletilých a Katolického projektu na The Catholic University of America.

Papežovo poselství přednesl Michael Hoffman, bývalá dětská oběť pohlavního zneužívání ze Chicaga. Hoffman je činný ve farnosti i společnosti, pomáhá šířit povědomí o zneužívání a podporuje osvědčené postupy na ochranu dětí stejně jako celostátní projekty zaměření na přeživší.

Hoffman poděkoval univerzitě za „pořádání tohoto důležitého sympózia a za naslouchání hlasům bývalých obětí zneužívání“ a uvedl, že „je poctěn, hluboce poctěn příležitostí přednést toto poselství podpory od Svatého otce“.

V poselství papež vyjádřil „poděkování za pokračující úsilí o zajištění blaha všech Božích dětí a o navrácení důstojnosti a naděje těm, kdo přežili zneužívání“. 

Dále papež ujistil o modlitební podpoře a poděkoval všem členům církve, včetně amerického kardinála Seana P. O´Malleyho z Bostonu, „kteří tak pilně pracují na řešení otázky pohlavního zneužívání dětí v církvi a ve společenství vůbec“.

Online setkání předsedala Jennifer S. Worthamová, výzkumná pracovnice Programu lidské prosperity na Harvardské univerzitě a výkonná ředitelka projektu Zdraví, náboženství a spiritualita.

Usiluje o ustanovení 8. dubna jako Světového dne prevence, uzdravení a dosažení spravedlnosti pohlavního zneužívání dětí a v září to plánuje předložit v OSN.

„Vnímám, že ustavení tohoto dne není jen záležitostí katolické církve. Pokud to má být den všech přeživších zneužívání, pak musíme na jeho ustanovení spolupracovat s ostatními národy a dalšími náboženskými vůdci,“ uvedla 8. dubna pro Vatikánské noviny.

8. dubna slaví narozeniny jeden z jejích dvou bratrů, kteří byli roky zneužívaní farářem. Začalo to, když jim bylo zhruba 10 let.

„Pro naši rodinu to byla velmi traumatická zkušenost,“ řekla Vatikánským novinám, „protože jsme byli zbožní katolíci“. Dědeček pomáhal stavět farní kostel a sloužil jako pokladník, babička šila a vařila pro kněze – pachatele.

Worthamová i s matkou poté, co se v 90. letech o zneužívání dozvěděly, opustily církev. Worthamová se později v roce 2015 do farního společenství vrátila a setkala se s papežem Františkem v roce 2016 na konci generální audience, aby upozornila na problém zneužívání. „Když jsem se s ním setkala, pochopila jsem, že je hluboce odhodlán tento problém řešit.“ 

Zdroj: https://catholic-sf.org/news/profound-evil-of-abuse-must-be-eradicated-pope-francis-tells-symposium?fbclid=IwAR2Ec3S_4LWrW7SCxopseYm7BUrwgXhsixZufCHsdyVmHbHO-t7ilj7NmDc