Odhalení sexuálního napadení více než třiceti mladých chlapců bývalým členem hnutí Fokoláre poukázalo na špatné fungování tohoto populárního hnutí a podnítilo nezávislé vyšetřování

5. ledna 2021
Christophe Henning / Francie

Představení hnutí Fokoláre, stále ještě v šoku z odhalení pohlavního zneužívání páchaného na obětech ve Francii jedním z nich, vyjadřují přání, aby se rok 2021 stal rokem pravdy.

První tušení o zneužívání se vynořilo během září, kdy se vysocí představitelé Fokoláre setkali s několika oběťmi.

Celý rozsah případu však vyšel najevo až o několik týdnů později, na začátku října.

Tehdy vyšetřování vedené novináři ukázalo, jak Jean – Michel M., zasvěcený laik tohoto populární hnutí, v osmdesátých letech pohlavně napadl patnáctiletého dospívajícího.

Interní proces

Oběť Christophe Renaudin promluvil v TV s odhalenou tváří během dokumentu, který ve Francii běžel v hlavním vysílacím čase.

Případ byl původně hlášen roku 1994. Pachatel se v roce 1998 k trestnému činu přiznal, ale kvůli promlčení byl odsouzen pouze občanskoprávně.

Dotyčnému byl sice oficiálně zakázán jakýkoli kontakt s mladistvými, přesto ale zůstal váženým a vlivným členem hnutí Fokoláre. Příležitostně byl dokonce vysílán do dalších komunit po celém světě.

Bývalá oběť si stěžovala biskupu Micheli Pansardovi, tehdejšímu představenému Fokoláre pro ochranu zranitelných (COBETU), ale bylo obtížné shromáždit všechna potřebná fakta.

Vyšetřování vedené Alexií Eychenneovou v roce 2020 pro internetový zpravodajský server Les Jours přineslo odhalení mnoha dalších případů zneužití: Jean – Michel M. měl mít údajně až přes třicet obětí.

Rezignace

Kromě dramatu samotného sexuálního napadení spáchaného tímto zasvěceným laikem tu byl ještě další problém – představení Fokoláre nic moc nepodnikli a napadení ani neohlásili.

21. října 2020 rezignovali tři představení hnutí ve Francii. Mohlo to sice vyznít jako přiznání viny, ale prezentováno na veřejnosti to bylo jako touha usnadnit nezávislé vyšetřování.

Prohlášení tehdy zveřejněné mezinárodními představenými hnutí uvádělo, že odchod Bernarda Brécheta a Claudie Goffinetové, představených Fokoláre ve Francii, stejně jako odchod Henri – Louis Roche, představeného pro Západní Evropu, měly napomoci k objasnění „možných opomenutí, zastírání a mlčení“.

„Tváří v tvář tomuto nesmírnému utrpení jsme přesvědčení, že jedinou cestou vpřed je nabídnout obětem pozorné vyslechnutí a plné uznání utrpěné škody,“ zdůraznila Maria Voce, mezinárodní představená hnutí Focoláre.

„Je těžké najít slova uprostřed hanby, která nás svírá,“ přiznal Rocco Femia, nedávno jmenovaný mluvčí hnutí.

V současnosti je ředitelem francouzsko-italského časopisu Radici a bývalým fokolarínem.

Femia, který se v mládí považoval za antiklerikála, řekl, že ho k hnutí přivedlo podmanivé poselství jeho zakladatelky, zesnulé Chiary Lubichové.

„Jsem si vědom duchovního bohatství hnutí, a přitom jsem dostatečně svobodný hovořit o dramatu pohlavního zneužívání,“ uvedl.

Nezávislé vyšetřování

Femia byl jmenován do poradního sboru GCPS jen několik dnů poté, co byla tato nezávislá skupina pověřena úkolem provést hloubkové vyšetřování ve Fokoláre.

Mezinárodní představení hnutí minulé září slíbili několika obětem, že umožní nezávislé vyšetřování.

GCPS se zaměřuje na otázky ochrany zranitelných osob. Má sídlo ve Spojeném království a své zaměstnance ve Francii. Jedná se o tu stejnou společnost, která vloni zasahovala v bolestivém případě zneužívání Jeanem Vanierem, zesnulým zakladatelem komunity Archa.

Voce, představená Fokoláre, uvedla v tiskové zprávě z 23. prosince, že GCPS bude „naslouchat obětem a shromažďovat další svědectví. Stanoví, jak to jen bude možné, do jaké míry si byli tehdejší zodpovědní pracovníci vědomi těchto faktů, a poté vyhodnotí další postup“.

Vyšetřování podle ní začíná během ledna, svědectví budou přijímat od března dále. Závěry a veřejnou zprávu z vyšetřování pak lze očekávat během prosince 2021.

Není také vyloučeno možné soudní řízení, i když prozatím žádné nebylo zahájeno, a to ani proti pachateli, ani proti odpovědným osobám.

Hledání pravdy

„Stále ale několik z nás zůstává velmi ostražitých,“ poznamenává Maxime Fouanonová, členka Fokoláre od roku 1970.

Pomáhá obětem v jejich úsilí o dosažení spravedlnosti, ale stále vnímá uprostřed hnutí odpor.

Ještě před založením nezávislého poradního sboru oběti trvaly na tom, že budou do hledání pravdy zapojeny.

Femia to podpořil. 

„Proces musí být s oběťmi sdílen a poradní sbor se musí postarat o jejich zapojení,“ uvedl.

Přestože si ještě stále několik členů stěžuje na „kult tajemství“ ve Fokoláre, Femia tvrdí, že „hnutí chce přebrat zodpovědnost za to, co se stalo, zvláště za neoznámení zneužití ze strachu a z nedostatku odvahy“.

„Nedojde k žádnému pokusu o umenšení naší odpovědnosti. Vyšetřování bude probíhat ve věcném hledání pravdy,“ vyjádřil se pro La Croix.

Po rezignaci francouzských představených, Severin Schmid, švýcarský kněz, a Donna Kemptová, Severoameričanka, oba členové hnutí Fokoláre, byli ustanoveni za referenty hnutí ve Francii, dokud neproběhne příští mezinárodní generální shromáždění hnutí Fokoláre v únoru 2021.

Letošní rok se již nyní rýsuje klíčovým momentem tohoto hnutí.