Předseda Portugalské biskupské konference požádal oběti pohlavního zneužívání katolickými duchovními o odpuštění, protože církevně ustanovená nezávislá komise předvídá, že na světlo vyjde ještě mnohem více případů zneužívání. 

Catholic News Service

12. května 2022

LISABON, Portugalsko – Předseda Portugalské biskupské konference požádal oběti pohlavního zneužívání katolickými duchovními o odpuštění, protože církevně ustanovená nezávislá komise předvídá, že na světlo vyjde ještě mnohem více případů zneužívání. 

„Takové útoky jsou obzvláště závažné; kromě bezprostředního fyzického poranění zasahují důležitý systém vztahů, důvěry a hodnot, který má rozhodný vliv na osobní, vztahový a duchovní vývoj,“ uvedl biskup José Ornelas Carvalho z Leiria-Fatimy.

„Doufám, že odzbrojující odvaha obětí pomůže druhé v podobné situaci motivovat a nabídnout jim důležitou pomoc k vytváření nové kultury a důstojné, spravedlivé a vstřícné budoucnosti,“ dodal.

Biskup, jehož projev přinesla 10. května portugalská tisková agentura Ecclesia, hovořil k lisabonskému kolokviu, spolupořádanému Nezávislou komisí pro studium pohlavního zneužívání dětí v církvi, kterou biskupská konference založila loni v listopadu. 

Ornelas vyjádřil vděčnost těm, kdo projevili odvahu „statečně odhalit svoji bolest i ty, kdo ji způsobili,“ a požádal o odpuštění dřívějšího „nedostatku pozornosti“ církve.

Koordinátor komise, Pedro Strecht, řekl, že jeho spolupracovníci dosud shromáždili 326 osobních svědectví a 16 případů předali k žalobě.

Podle něj jsou však stále natolik rozšířené „obavy a stud“, že tyto dosud nahlášené případy zůstávají pouhou „špičkou ledovce“.

„Členové portugalské církve mnohé události zatajovali a musíme doufat, že už k tomu při našem zkoumání diecézních archivů nebude nadále docházet,“ prohlásil ke kolokviu Strecht.

„Tímto průzkumem nás pověřila sama církev a je to ona, kdo má hlavní zájem na jeho provedení a výsledcích. (…) Ostatně většina lidí, kteří odpovídali na náš průzkum, se stále považuje za katolíky, stejně jako jimi byli v době svého zneužívání.“

Portugalští katoličtí biskupové vydali nové směrnice o prevenci zneužívání v lednu 2021 a nezávislou komisi ustanovili 11. listopadu.

Biskupská konference ve svém prohlášení 28. dubna uvedla, že se snaží koordinovat již existující diecézní komise s obecně platnými „postupy, směrnicemi a vysvětleními“.

Dodala, že nezávislá komise, která je tvořena právníky, psychology, terapeuty a sociálními pracovníky stejně jako týmem historiků a archivářů, je plně samostatná a bude ve své zprávě ke konci roku 2022 usilovat o „jednoznačné a efektivní objasnění pravdy“.

Odborník z Papežské komise pro ochranu nezletilých řekl, že „systémovost“ zneužívání katolická církev pochopila „až během posledních čtyř nebo pěti let“ a stále je potřebná „změna kultury“, která by vedla k „uchopení a přijetí zodpovědnosti“.

„Je překvapující a zároveň znepokojivé, jak po celém světě působí stejný mechanismus – nejen podobný, nýbrž naprosto stejný – hájení instituce na úkor vědomí o utrpení lidí,“ zdůraznil pro kolokvium jezuita Hans Zollner 10. května. „Je důležité, že komise dělají svoji práci nezávisle bez jakéhokoli vměšování a se závazkem zjistit skutečnost.“

Katolická agentura Ecclesia znovu během lisabonského kolokvia uveřejnila způsoby kontaktování nezávislé komise, ať již telefonem, e-mailem, poštovní adresou i on-line dotazníkem. Tak se tyto informace dostaly i k představeným řeholních řádů a ke katolickým pedagogům.

Zdroj: https://cruxnow.com/church-in-europe/2022/05/portuguese-bishops-leader-seeks-forgiveness-from-abuse-victims

Fotografie zachycuje ženu modlící se v katolickém chrámě v portugalském Lisabonu. Biskup José Ornelas Carvalho z Leiria – Fatimy, předseda Portugalské biskupské konference, požádal oběti pohlavního zneužívání kněžími o odpuštění, protože se podle církevně ustanovené komise ukazuje, že zatím nahlášené případy jsou pouhou „špičkou ledovce“. (Foto: Nacho Doce / Reuters CNS)