Dali jsme hlavy dohromady a sestavili přehled zdrojů k tématu sexuálního zneužívání. Některé jsou spíše populární, některé odbornější. Pokud byste chtěli náš seznam doplnit, budeme rádi, když nám dáte vědět na napiste@nekdotiuveri.cz

Některé zde uvedené zdroje mohou být pro lidi zasažené zneužíváním náročné. Dávejte na sebe pozor, vždy můžete přestat číst nebo se dívat a dát si pauzu.

Otevřely se vám staré rány, chcete mluvit o něčem ve spojitosti se zneužíváním? Můžeme Vám naslouchat, nemusíte být sami – napiste@nekdotiuveri.cz

Ke čtení: 

knihy:

obecně o zneužívání a traumatu:

 • Probuzení tygra (léčení traumatu), Levine Peter
 • Tělo sčítá rány (jak trauma dopadá na naši mysl), Kolk Bessel
 • Sexuální agrese, Kovář Petr a kol.
 • Sexuální zneužívání dětí, Weiss Petr a kol.
 • Obete sexuálního zneužívánia dětí medzi námi, Karkošková Slávka
 • Sociálna práca s páchatelmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí, Karkošková Slávka
 • Zneužití - Léčba následku sexuálního či emočního násilí, Rohe Heinz-Peter
 • Nenech si to líbit! Ochrana dítěte před sexuáolním zneužitím, Jocelyn Robert
 • Sexuální chování v ČR - situace a trendy, Weiss Petr, Zvěřina Jaroslav
 • Svolení, Springora Vanessa 
 • Lidé lži - psychologie lidského zla, M. Scott Peck
 • Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, Guggenbuhl-Graig Adolf
 • Sexuální deviace, Weiss Petr
 • Zneužití  - léčba následků sexuálního či emočního násilí, Heinz-Peter Rohr
 • To není vaše vina! Jak se vyrovnat se sexuálním napadením, Benedict Helen
 • Hra na pavoučka, Zuzana S.
 • Vražda duše - Incest a jeho terapie, Wirtz Ursula
 • Komerční sexualizované násilí na dětech, Milfait René
 • Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě, Dunovský Jiří
 • Rozbitá Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte, Glass Cathy
 • Tělo nezapomíná, Psychofyziologie a léčba traumatu, Rothschildová Babette
 • Transgenerační přenos (nejen) traumatu, Preiss Marek, Vizinová Daniela
 • Od přírody podřadné (jak se věda mýlila v ženách), Angela Saini       
 • Co nás nezabije, možnosti posttraumatického růstu, Josef Stephen

z církevního prostředí:

 • Nikdo ti neuvěří, Schererová Danielle
 • Otče, odpouštím vám, Pittet Daniel
 • Radost z kněžství, Rossetti Stephen J.
 • Zamlčené rány, Muller Wunibald
 • Cirkev a pedofilia - Otvorená rana, Cucci Giovani, Zollner Hans
 • Osvobodit celibát, Cozzens Donald Bernard
 • Měnící se tvář kněžství, reflexe nad krizí kněžské duše, Cozzens Donald Bernard
 • Církev: Přístřeší duše, Zulehner Paul
 • I láska má svá pravidla, blízkost a odstup v pastoraci, Muller Wunibald
 • Svatý sex, o spiritualitě a sexualitě naostro, Hirsch Debra
 • Já jsem hlad, Dvořáková Petra (v autobiografickém příběhu téma zneužití ze strany kněze)
 • Salve 3/19, téma zneužívání

reportáže
 • reportáže Deníku N o zneužívání Jiřího Kylara - tento rozhovor získal Novinářskou cenu za nejlepší rozhovor z roku 2019
 • reportáže Seznam zprávy o zneužívání Jiřiny Kočí - první žena v ČR popisuje své zneužívání knězem

Ke koukání: 

obecně:

 • Rodinná oslava - Film ukazuje mechanismy zneužívání v rodině, jak se stavět k rodinné historii a jak těžká jsou dětská traumata
 • Lepším člověkemDokument o terapeutické práci s agresorem a obětí domácího násilí
 • Youtube kanál Marka Drábka – kromě autorské série o zneužívání zde najdete i rozcestník k dalším videím

z církevního prostředí:

 • Kostelnice - dokument o případu zneužití Petry P. + záznam debaty po uvedení dokumentu
 • dokumenty bratří Sekielských z Polska - Tell No One, Playing Hide and Seek
 • Chvála Bohu - francouzský film o vyrovnávání se v dospělosti se zneužitím z dětství
 • Spotlight - film na motivy skutečné události o rozkrývání případů zneužívání novináři deníku Boston Globe
 • Caso Provolo - dokumentární film ze Španělska
 • Deliver Us From Evil - Americký dokumentární film o životě irského kněze Olivera O'Grady, který přiznal zneužití přibližně 25 dětí v Západní Kalifornii za téměř dvacet let. Nominovaný na Oskara.
 • The Boys of St. Vincent - 1992, Dramatizing real-life sexual and physical abuses of boys at a Christian Brothers orphanage.
 • The Club - 2005, Four retired Catholic priests live in a secluded house and there "purge" horrible crimes, including child sex abuse. Inspired by true stories .
 • Verfehlung - 2015, The German film "Verfehlung" (Misconduct) depicts how the friendship of three priests is affected by a sex abuse scandal when one of them is accused of molesting teenage boys.
 • Bad Education - 2004, Stylized murder mystery also tells the story of a young boy being molested by a Catholic priest in his boarding school. Ignacio, the abused child, is later a transgender woman who confronts the abusive father and blackmails him.
 • Primal Fear - 1996, A 19-year-old altar boy is accused of brutally murdering an influential Catholic Archbishop. In the course of the trial, it is revealed that the beloved archbishop had abusive tendencies and had forced altar boys into sex.
 • Calvary - 2014, Otec James se během nedělní zpovědi dozví, že se ho jeden z jeho farníků chystá zavraždit, protože jeho smrt by pro něj byla zadostiučiněním za zneužívání, kterého se na něm v dětství dopouštěl jiný katolický kněz. 
 • Kler - 2018
 • Twist of Faith - 2004, Požárník Tony Comes byl poprvé sexuálně zneužit katolickým knězem na katolické škole, když mu bylo 14 let. Ze studu mlčel téměř 20 let. Poté však zjistil, že onen kněz Dennis Gray, žije ve stejné ulici jako on, jeho žena a dvě děti.

 • Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God - 2012, Irsko-americký dokument vypráví příběh čtyř neslyšících mužů, kteří byli v šedesátých letech 20. stol. zneužíváni knězem a snaží se odhalit případy pedofilie v katolické církvi.

 • Hand of God - 2006, Exposing the effects of child-molestation on a family, filmmaker Joe Cultrera tells the story of his brother Paul's investigation into the Boston archdiocese's mishandling of his accused molester, Fr. Joseph Birmingham, who allegedly abused nearly 100 other children.

 • Youtube kanál Marka Drábka – kromě autorské série o zneužívání zde najdete i rozcestník k dalším videím

K poslechu: 

 • Všimli jsme si – Církev a zneužívání, radio Proglas 
 • Podcast Ve stínu celibátu - na konkrétním příkladu zneužité ženy ukazuje mechanismy zneužívání v českém prostředí
 • Ecclesia podcast - Epizoda 2 s Markem Drábkem "Nenuťme oběti zneužívání ihned odpustit. Všechno chce čas."