Přinášíme překlad dvou článků, které se věnují publikované studii o situaci ve vztahu k zneužíváním v katolické církvi ve Švýcarsku. 
První předkládá závěry samotné studie, druhý přináší reakci švýcarských biskupů. 

Přehled již publikovaných zpráv nezávislých komisí najdete na této stránce.

Švýcarsko: zjištěno 1 002 případů sexuálního zneužívání

Katolická církev publikovala výsledky a fakta pilotní studie o historii sexuálního zneužívání v prostředí římskokatolické církve ve Švýcarsku od poloviny 20. století. Projekt trval jeden rok a provedla jej univerzita v Curychu. V jeho průběhu bylo identifikováno 510 obviněných a 921 obětí. Studie má sloužit jako východisko pro další vyšetřování.

Soubor pramenů zahrnoval především tajné archivní fondy a také archivy odborných komisí "sexuálního zneužívání" Švýcarské biskupské konference a jednotlivých diecézí. Státní a soukromé archivy (státní archivy, archivní fondy škol a domovů atd.) nebyly zahrnuty nebo byly zahrnuty pouze jako doplněk.

Podle výsledků byla většina postižených mužů (56 %), ve 39 % případů byla postiženou osobou žena. V 5 procentech případů nebylo možné pohlaví ve zdrojích jednoznačně určit. Až na několik výjimek byli obviněnými muži.

Téměř tři čtvrtiny případů (74 procent) svědčí o sexuálním zneužívání nezletilých. Ve 12 procentech případů nebylo možné jednoznačně určit věk. Ve 14 procentech se nejméně v každém sedmém případě jednalo o dospělého.

Kromě 1002 případů bylo identifikováno 30 případů sexuálního zneužívání, v nichž obviněné osoby mají nebo měly vazbu na švýcarskou instituci katolické církve, ale k samotnému činu došlo v zahraničí.

Výzkumný tým zdůrazňuje, že v rámci pilotního projektu se podařilo zaznamenat pouze malý počet případů. Spektrum sahá od problematických překročení hranic až po nejzávažnější, systematické zneužívání. Studie také zdůrazňuje, že "odsouzení pachatelé byli zpravidla církví potrestáni velmi mírně nebo vůbec".

Zásadní změnu v tomto přístupu bylo možné pozorovat až v 21. století, "kdy postup katolické církve v případech zneužívání stále častěji vyvolával skandály". A tak teprve po přelomu tisíciletí vydala Švýcarská biskupská konference pokyny pro řešení a prevenci případů sexuálního zneužívání a založila diecézní odborné komise, které se měly zabývat nahlášenými případy. Pokud jde o 6 švýcarských diecézí, diecézní odborné komise až do dnešních dnů vykazují různé stupně "profesionalizace". Částečně chybí jasné postupy a v některých případech selhává jejich uplatňování.

Pokud jde o budoucnost a o možné další cesty zkoumání, navrhuje výzkumný tým, aby se dále sledovaly "různé výzkumné otázky z hlediska obsahu a metodologie".

Zdroj: https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2023-09/schweiz-bischofskonferenz-pilotstudie-missbrauch-inhalt-fakten.html

Švýcarsko: Studie o zneužívání "děsí a šokuje"

Převzetí odpovědnosti znamená, že členové biskupské konference převezmou odpovědnost a budou jednat. To zdůraznil předseda Švýcarské biskupské konference, basilejský biskup Felix Gmür, toto úterý ráno po zveřejnění pilotní studie o historii sexuálního zneužívání v prostředí římskokatolické církve ve Švýcarsku od poloviny 20. století. Přitom také nastínil první opatření.

Biskup Gmür mluví jasně: "Závěrečná zpráva curyšské univerzity o sexuálním zneužívání v římskokatolické církvi ve Švýcarsku šokuje a otřásá." Příliš mnoho církevních představitelů jednalo nezodpovědně po celá desetiletí.

Zpráva hovoří o 1002 případech. Za každým číslem se skrývá člověk, "tvář, život, který byl zničen", připomíná Gmür. Devět členů Švýcarské biskupské konference uznává toto utrpení i "vinu církve". Biskup Gmür ve svém prohlášení uvedl, že "udělají vše, co je v lidských silách, aby se postiženým dostalo spravedlnosti a aby se v budoucnu zabránilo sexuálnímu zneužívání".

Převzetí odpovědnosti

Členové biskupské konference - tedy pět diecézních biskupů, apoštolský administrátor Lugana a dva územní opati - chtějí převzít odpovědnost a jednat, zdůrazňuje Gmür. "Proto jsme se společně s kantonálními orgány a řeholními kongregacemi rozhodli pro počáteční opatření. Vytvoříme a budeme financovat nezávislá oznamovací místa," říká předseda biskupské konference. To by mělo usnadnit hlášení případů zneužívání a podezření na ně a rychlé přijetí potřebných opatření. Od nynějška "musí být všechny relevantní dokumenty uloženy v archivech bez časového omezení", zdůraznil. To by mělo zabránit a zatajování a zajistit další konání. Kromě toho je třeba profesionalizovat řízení lidských zdrojů a výběr zaměstnanců. Za tímto účelem by v budoucnu "všichni uchazeči museli projít jednotnými psychologickými testy v rámci vzdělávání pro pastoraci", oznámil Gmür.

Nové zásady

Členové všech tří pověřených orgánů (Biskupská konference, Sdružení řeholních řádů a Římskokatolická ústřední konference Švýcarska) se zavázali k novým zásadám při řešení případů zneužívání. V písemném závazku všichni církevní představitelé v čele diecézí, národních církví a řeholních kongregací prohlašují, že již nebudou ničit žádné spisy týkající se případů zneužívání nebo dokumentující způsob jejich řešení.

Již v červnu 2023 se tři instituce, které studii zadaly, rozhodly pokračovat ve spolupráci s Historickým seminářem Curyšské univerzity a zadat mu zakázku na další výzkumný projekt 2024-2026 v hodnotě 1,5 milionu švýcarských franků (1,569 milionu eur).

Zdroj: https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2023-09/schweiz-bischofskonferenz-missbrauch-pilotstudie-gmuer-reaktion.html