Sestra Nuala Kennyová představuje první ze čtyřdílného webináře pořádaného Mezinárodní unií generálních představených. Vyvozuje přitom ochranu dětí přímo z Ježíšova přístupu k dětem.

Sr. Bernadette Mary Reisová, FSP

8. června 2020

Covid-19 přiměl každého uvědomit si, co to znamená být zranitelným. Takto začala sr. Nuala Kennyová prezentaci prvního webináře na téma ochrany pořádaného Mezinárodní unií generálních představených (UISG) ve spolupráci s Papežskou komisí pro ochranu nezletilých (PCPM), Centrem pro ochranu nezletilých Gregoriánské univerzity a italskou Telefono Azzurro hotline. Název prezentace sr. Nualy zněl „Ochrana dětí, mládeže a zranitelných dospělých a potřeba důsledné teologie dětství“. Webináře se zúčastnilo téměř 800 lidí z celého světa. Mnoho dalších sledovalo živý přenos na stránkách UISG a PCPM.

Ochrana začíná teologií dětství

Začíná to kulturou

Pro účinnost jakékoli ochrany je nezbytná „kultura ochrany“, říká sr. Nuala, jinak „strategie a pravidla chování nebudou fungovat“. Pokračovala tím, že děti v mnoha částech světa vyrůstají v kultuře, která k jejich poškozovánípřispívá. Stávají se objekty zneužívání, dětské pornografie, dětské práce, obchodu s lidmi, bývají nuceny stát se dětskými vojáky apod. Ani kultuře uvnitř samotné církve „se stále nedaří čelit skrytým proudům a praktikám“, které posilují zneužívání a popírání a trvalou neadekvátní reakci jejích představitelů po celá staletí.

Zranitelnost a systém

V jakémkoli vztahu, ve kterém se důvěřuje druhé osobě, existuje „možnost ztráty a zneužití“, poznamenává sr. Nuala. Dětství je obdobím, ve kterém se lidská osoba teprve učí, jak si vlastní zranitelnost chránit. Kdo zakusí zneužívání v dětství, bývá proto obzvláště těžce poškozený. Sr. Nuala vysvětluje, že musí být splněny určité podmínky k tomu, aby mohlo dojít ke zneužívání dítěte. Tyto podmínky vytvářejí podklad pro osobu zneužívající dítě a na tomto podkladě pak dochází k prolomení normálních obranných mechanismů dítěte. Pokud zneužívá kněz, dochází ke „dvojímu poškození“, uvedla sr. Nuala. Někteří dokonce říkají, že dochází k „vraždě duše“. 

Proměna rodiny

Aby došlo k žádoucí změně, je nutné vyhledávat a měnit dlouholeté přístupy, které se neřídí Ježíšovým příkladem, dodala sr. Nuala. Začíná to v rodině jakožto základním místě výchovy a ochrany dětí. Každá teologie dětství musí nejdříve vykořenit zraňující aspekty našich „domácích církví“: děti jakožto důvod sňatku, dítě důkazem mužovy plodnosti, chlapci v rodině žádanější než dívky, volitelnost víry atd.

Proměna církve

V rámci Kristova Těla nás pak tato proměna vede k většímu zaměření se na to, co nás spojuje, než na rozdělování lidí do zvláštních kategorií a pozic. Nutným je také „smysluplný dialog“, řekla sr. Nuala. „Jsme povoláni povstávat proti nespravedlnosti“, zvláště pokud jsou terčem útoků zranitelní. Pokud mlčíme, dovolujeme zneužívání pokračovat. Myšlenky o morálce je třeba proměnit od řečí o hříšném chování, které může být lehce odpuštěno při zpovědi, k pochopení škody, kterou hříšnými činy působíme druhým. Nakonec sr. Nuala zmínila, že aktivity pro-život bývají stále ještě redukovány na sexuální chování a potraty. Řekla, že je třeba postoj pro-život rozšířit také na ochranu kohokoli, zejména zranitelných, před jakýmkoli ubližováním.

Přistupovat k dětem jako Ježíš

Sr. Nuala věří, že změna potřebná k zajištění kultury přátelské k dětem spočívá v našem zakořenění v „Ježíši a v jeho milující péči a přístupu k dětem“. Nuala zdůraznila péči, jakou Ježíš k dětem projevoval. Uzdravoval chlapce i dívky a káral učedníky, když chtěli děti od Něho odhánět. Připomněla účastníkům, že ten, kdo měl chleby a rybu, které Ježíš rozmnožil a nakrmil jimi zástup, bylo dítě (viz J 6, 9). Ježíš také projevil „spravedlivý hněv“ a mluvil přísně o těch, kdo ublížili dětem (viz Mt 18, 5-8). 

Sečteno a podtrženo, sr. Nuala v závěru uvedla, že „v Ježíšově církvi musíme dětem poskytovat, co by svým dětem poskytl On“.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-06/theology-of-childhood-jesus-nuala-kenny-safeguarding-webinar.html