Naopak, pouze když se Církev postaví čelem k tomuto krutému chování a bude pokorně usilovat o odpuštění obětí a přeživších, může najít cestu k tomu, aby mohla být znovu s důvěrou považována za místo přijetí a bezpečí pro všechny potřebné.

Drazí bratři a drahé sestry,

jsem rád, že vás mohu pozdravit, když jste se sešli, abyste se zamýšleli nad tím, jak církev odpovídá na krizi sexuálního zneužívání nezletilých členy církve a nad nejvhodnějšími způsoby, kterými může odpovědět na tuto mimořádně závažnou bouři, jíž čelíme.

Ve svém proslovu k předsedům biskupských konferencí z celého světa v únoru 2019 v Římě jsem vyzval, aby zajistili, že dobro obětí nebude zatlačeno do pozadí ve prospěch pomýlené obavy o pověst církve jako instituce. Naopak, pouze když se Církev postaví čelem k tomuto krutému chování a bude pokorně usilovat o odpuštění obětí a přeživších, může najít cestu k tomu, aby mohla být znovu s důvěrou považována za místo přijetí a bezpečí pro všechny potřebné. Naše projevy lítosti se musí proměnit v konkrétní cestu reformy, která by zabránila dalším zneužitím a byla pro ostatní také důvěryhodnou zárukou, že naše úsilí vede k opravdové a spolehlivé změně. 

Povzbuzuji vás k tomu, abyste naslouchali volání obětí a abyste se angažovali, společně i ve společnosti v širším slova smyslu, v těchto důležitých diskusích, protože se opravdu týkají budoucnosti církve ve střední a východní Evropě - a ne jen budoucnosti církve, ale také srdcí křesťanů a naší zodpovědnosti. 

Nejste první, kdo nesou zodpovědnost za tyto tak nezbytné kroky, a pravděpodobně nebudete ani posledními. Vězte však, že v této obtížné době nejste sami.

Poznání našich chyb a selhání nám může přinést pocit zranitelnosti a slabosti, to je jasné. Může ale také znamenat čas úžasné milosti, čas vyprázdnění, který otevře nové obzory lásky a vzájemné služby. Když uznáme své chyby, nemusíme se ničeho bát, protože do tohoto bodu nás dovedl sám Pán.

„Bez zášti k nikomu a s láskou ke všem“ (Abraham Lincoln), vás vyzývám, abyste byli ve službě obětem zneužívání pokornými nástroji Pána, abyste sloužili obětem zneužívání, vnímali je jako společníky a protagonisty společné budoucnosti, učili se jeden od druhého, abyste se stali věrnějšími a odolnějšími, abychom společně mohli čelit výzvám, které nás čekají. Pán ať vám žehná a Maria ať vás chrání, a prosím, nezapomínejte se za mě modlit. Děkuji.

Zdroj: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/18/0583/01245.html