Vydáním trestního příkazu byl ukončen kanonický proces proti Msgr. Tony Anatrellovi, uznávaném odborníkovi, který pomáhal vypracovat vatikánskou instrukci ohledně seminaristů s homosexuálními sklony.

Vydáním trestního příkazu byl ukončen kanonický proces proti Msgr. Tony Anatrellovi, uznávaném odborníkovi, který pomáhal vypracovat vatikánskou instrukci ohledně seminaristů s homosexuálními sklony. Podílel se na sepsání vatikánské instrukce z roku 2005 o seminaristech "s homosexuálními sklony" a pomáhal francouzským biskupům vypracovat dokument o "boji proti pedofilii" z roku 2003, poradce několika vatikánských dikasterií v otázkách sexuality, pomáhal koordinovat vatikánskou konferenci o kněžském celibátu a působil jako expert na synodě o rodině.

Anatrella byl obviněn se sexuálního zneužívání svých klientů, včetně seminaristů, pod záminkou terapie k „léčbě homosexuálních pudů“, a také ze zneužití 14leté nezletilé osoby. Z důvodu promlčení nebyl stíhán světskou mocí. I poté, co byl v roce 2001 poprvé obviněn z manipulace mladého muže k sexuálnímu jednání pod záminkou terapie k léčbě "homosexuálních pudů", Anatrella po léta nadále významně ovlivňoval církev ve Francii a v Římě v otázkách homosexuality a kněžského celibátu. Kanonický proces, v němž byl obviněn ze sexuálního zneužívání mladých mužů a dospívajících chlapců pod záminkou terapie, byl zahájen v r. 2016, od r. 2018 měl zakázáno veřejně vykonávat kněžskou službu.

Pařížský arcibiskup ve svém prohlášení ze 17. ledna 2023 uvedl, že Dikasterium pro nauku víry dotyčnému nařídilo, aby se okamžitě a neprodleně vzdal veškeré profesní činnosti terapeuta.
Pařížský arcibiskup dále zaslal otci Tonymu Anatrellovi napomenutí s trestním příkazem, v němž je pod hrozbou kanonických sankcí formálně vyzván k ukončení veškeré činnosti související s psychoterapií, k zastavení veškeré publikační činnosti, k ukončení veškeré účasti na kolokviích, veřejných setkáních, konferencích atd. Dále je mu zakázáno veřejné sloužení mše sv., a to i formou koncelebrace, je mu zakázáno zpovídat, a je vyzván k životu v ústraní věnovanému modlitbě.