• Protože se to děje i v církvi. 
  • Protože pravda nás osvobodí. 
  • Protože když se o něm nemluví, může se beztrestně dít dál. 
  • Protože zneužití duchovním má své specifické následky. 
  • Protože tam, kde nám chybí vědomosti, si doplňujeme domněnky a můžeme ubližovat těm, kteří byli zraněni v našem společenství. 
  • Protože bez mluvení nedojde ke změněně. 
  • Protože mlčení umlčuje oběti. 
  • Protože poslouchat příběhy obětí je součástí procesu uzdravení komunity. 
  • Protože dává šanci těm, kteří zneužili nebo byli zodpovědní za řešení a selhali, na pokání a přijetí zodpovědnosti za své činy. 

 

 

Pokud s námi chcete mluvit o zneužívání v církvi, jsme k dispozici - napiste@nekdotiuveri.cz.