„Zranitelní dospělí' jsou trvale nebo dočasně zbaveni schopnosti chápat nebo chtít, a tak se bránit agresi - vysvětlil redaktor Zbigniew Nosowski, který byl hostem podcastu 'Odbudujmy dom' (Opravme dům). Jedná se o společný projekt redakce Dominikanie.pl a Nadace svatého Josefa, který je sérií preventivních rozhovorů o zdravé pastoraci dospělých.

10. dubna 2024 

Redaktor: Mgr. Zbigniew Nosowski je sociolog, teolog, šéfredaktor čtvrtletníku "Więź" a spoluzakladatel iniciativy "Zranění v církvi". V rozhovoru s moderátory podcastu zdůraznil, že újmu v pastorační službě může zažít každý, i když ne každý pastor je potenciální zločinec.

„Takových situací je však menšina. Na druhou stranu je rozhodně nutné říci, že újma se může stát každému. Zranění, které jsou velmi destruktivní, velmi škodlivé, a to v duchovní, psychické, fyzické i sexuální oblasti. Proto je nutné zavést obranné mechanismy, umět o tom mluvit, abychom se uchránili před těmi několika manipulátory v sutanách nebo hábitech, pro které může být pastorační služba zástěrkou pro další lovení," připustil.

Upozornil, že člověk, který manipuluje, může být okolím považován za skvělého pastýře a vynikajícího duchovního vůdce, a proto je situace velmi obtížná.

Zbigniew Nosowski vysvětlil, že před nedávnem se objevila právní kategorie "zranitelných dospělých", kteří "jsou trvale nebo dočasně zbaveni možnosti chápat nebo chtít, a tedy bránit se agresi, tedy kteří z nějakého důvodu zažívají takovou sexuální agresi, která není definována pouze jako fyzické násilí. Nejsou schopni pochopit situaci, ve které se nacházejí, být schopni vyjádřit vlastní vůli, a tak se této agresi bránit".

Vysvětlil, že zdravá pastorační péče, vedená odpovědnou osobou, nebere člověku duchovní autonomii, ale posiluje jeho duchovní svobodu. V opačném případě se pastýř stává guruem a skupina směřuje k sektě.

Publicista dále hovořil o typech manipulátorů. Prvním z nich je "Casanova s kolárkem". - Jedná se o duchovního manipulátora, který nejčastěji využívá ženy v nějakém krizovém vztahu, ať už v manželství nebo mimo manželství. Prezentuje se jako něžný, jemný, citlivý muž, určitý vzor mužnosti, po kterém ženy touží. Nejčastěji má několik takových vztahů současně," vysvětlil.

Druhý typ je jako "náhradní otec", který se objevuje zejména v mládežnických hnutích. Pastor je starší, silnější, vzdělanější. Jeho oběťmi jsou obvykle lidé, kteří nemají dobrý vztah ke svému otci. - Takoví "otcové" říkají: "Jsi moje dcera, sedni si mi na klín. Dcera přece může". A tím, že tímto způsobem boří hranice, dochází ke zneužívání, a to i v sexuálním rozměru," zdůraznil redaktor Nosowski.

Třetím typem je mystik, který "vidí více a hlouběji". Jde o typ manipulátora, který se zaměřuje nejen na psychomanipulaci, ale uplatňuje i to, co lze nazvat duchovním násilím - zdůraznil publicista a dodává, že takový přístup porušuje duchovní autonomii člověka a pastýř vstupuje téměř na místo Boha.

„Podívejte se na plody. Přicházejí davy lidí, kteří se obracejí. To nemůže být špatné. Ale ukazuje se, že vůči nějaké menší skupině nebo vůči některým lidem může být tato autorita pastýře zneužívána pro sobecké účely" varoval Nosowski.

Dalším typem je "vulgární macho". - To jsou již naprostí cynici, lidé, kteří jsou nějakým způsobem zakotveni v církevní instituci, zastávají významné funkce, kamarádí se s kýmkoli, koho potřebují, takže když se něco provalí, věc se zamete pod koberec. Zároveň cynicky vedou druhý, skrytý život, v němž nic neskrývají. Klasickým příkladem známým z Polska byl duchovní, který jisté ženě nabídl drsný sex v biskupské kanceláři, protože "má klíče a možná ji to vzruší", vysvětlil redaktor Nosowski.

Poslední typ novinář označuje za "kněze středoškoláka". Jedná se o manipulátory, kteří se ve svém psychosexuálním vývoji zastavili na úrovni teenagera.  „To, co ho v takových vztazích zajímá, bude tření, doteky, osahávání, štípání do hýždí nebo jinam. Pro kluky na střední škole je to k popukání, ale pro holky na střední škole ne. On na tom nevidí nic špatného a netuší, že i ve smyslu trestního práva jde o tzv. jiné sexuální činy. Bohužel si to většinou neuvědomují ani jeho nadřízení. Stále se setkávám se situacemi, kdy mi velmi seriózní církevní nadřízení odpovídají: "no, ale vždyť to bylo jen obyčejné osahávání". Zatímco ve skutečnosti šlo o sexuální zneužití," zdůraznil.

Vedoucí čtvrtletníku "Więź" také poukázal na to, že lidé, kteří nemají dobré rodinné vztahy, jsou obzvláště zranitelní vůči vlivu takových lidí, takže společenství se stává "náhradním domovem" a farář "náhradním otcem". „Proto je velmi důležité, aby se zdravá pastorační služba nesnažila nahradit domov, aby nenabízela svým účastníkům, že bude řídit jejich čas od rána do večera“ - zdůraznil.

Podle Nosowského je třeba se zamyslet nad tím, zda vedoucí společenství nepřekračují naše hranice, zda ve společenství nepanuje lpění na tom, že něco má být jen "naším tajemstvím ". V takových situacích je třeba hlásit všechny potenciálně nebezpečné situace.

Závěrem sloupkař zdůraznil, že případy, o kterých hovořil, jsou extrémní situace a že účast na v pastoračních službách a společenstvích může být velmi cennou a obohacující skutečností, kterou je dobré zažít. –„Ze svého mládí si pamatuji, jak dobře mi to nastavilo život," uzavřel Zbigniew Nosowski.

Celý záznam je k dispozici na kanálu YouTube:

 

Rozhovor moderovali P. Radosław Więcławek, duchovní, šéfredaktor dominikanie.pl, a Olga Bieniek, členka dominikánské postakademické pastorace. Další díly seriálu "Odbudujmy dom" budou vycházet každých čtrnáct dní, vždy v úterý na YT 72.dominikanie.pl a v podcastových službách a na webových stránkách projektu odbudujmydom.com.

 

Zdroj: https://www.ekai.pl/casanova-z-koloratka-zastepczy-ojciec-mistyk-red-nosowski-o-duszpasterzach-manipulujacych-doroslymi/