V diskuzích o sexuálním zneužívání bývá někdy zmiňován „grooming“, taktika kterou pachatel používá k přípravě oběti. Je důležité ji rozpoznat, protože se může jednat o časné znaky zneužívání. V roce 2019 nezávislé šetření bezpečnosti dětí v chicagské arcidiecézi skutečně zjistilo, že odpověď na groomingové chování je zásadním aspektem, který by mohl výrazně přispět církevní snaze o předcházení zneužívání.

Erin O’Donnellová

19. května 2020 

V diskuzích o sexuálním zneužívání bývá někdy zmiňován „grooming“, taktika kterou pachatel používá k přípravě oběti. Je důležité ji rozpoznat, protože se může jednat o časné znaky zneužívání. V roce 2019 nezávislé šetření bezpečnosti dětí v chicagské arcidiecézi skutečně zjistilo, že odpověď na groomingové chování je zásadním aspektem, který by mohl výrazně přispět církevní snaze o předcházení zneužívání.

Abychom se o groomingu dozvěděli více, oslovili jsme dva odborníky v oblasti duševního zdraví v Milwaukee, kteří se zaměřují na zotavování z pohlavního zneužívání. Dale Bespalec, Ph.D. je licencovaný psycholog, důchodce, který má na zkrácený úvazek soukromou praxi. Dříve byl hlavním psychologem a klinickým odborníkem milwaukeeské organizace pro péči o mládež a mladé dospělé Pathfinders. Nyní se věnuje poradenství v rámci duševního zdraví a wellness v rámci kapucínské provincie v St. Josef. Diana Johnstoneová, MSW, LCSW působí v Pathfinders jako manažerka programu Hand-In-Hand /Ruku-v-ruce/ poskytujícího ambulantní poradenství mladým přeživším sexuální násilí.

CO BÝVÁ ÚČELEM GROOMINGU?

„Při groomingu dochází k manipulaci jednotlivce, aby si nehlídal hranice, a to za účelem získání něčeho,“ uvádí Bespalec. Podotýká, že groomingové techniky se využívají na různých pozicích, včetně prodeje. Například prodejce aut může groomingem snadněji zákazníka přimět ke koupi auta. V případech pohlavního zneužívání pachatel pracuje s obětí a lidmi v jejím okolí, aby si je získal a ovlivnil je, aby si tolik nechránili své hranice. „Jedná se o složitý a plynulý proces, který se odvíjí od konkrétního pachatele a oběti.“ 

JAKÉ MÁ GROOMING STUPNĚ?

Grooming se nemusí vyskytovat ve všech případech pohlavního zneužívání. Pokud ho pachatel na oběť použije, často začíná zaměřením se na osobu, která v určitém směru působí zranitelně, vysvětluje Johnstoneová. Takovou osobu si pachatel může vybrat, protože je mu snadno dostupná, vykazuje známky nízkého sebevědomí nebo, pokud jde o děti, nemají dostatek dohledu dospělých. Děti, které prošly nepříznivými životními zkušenostmi a byly vystaveny traumatu, jsou pak podle ní takovým útokem ohroženy ještě daleko více.

Pachatel se snaží získávat důvěru oběti a její rodiny nebo okolního „systému“. Tehdy může docházet k dávání dárků a naplňování potřeb, např. k nabídce nákupu potravin nebo pomoci s hlídáním dětí. Podle Johnstoneové to může být velmi matoucí, protože taková gesta vypadají opravdu velkodušně. „Tito lidé často působí charismaticky, mile a ochotně a vycházejí vstříc potřebám rodiny nebo mladé osoby, takže je to na pohled velmi sympatické.“

Pachatel se bude snažit oběť izolovat. Může to být pomocí nabídek na hlídání dětí (pokud je obětí dítě) nebo přijde pozvání na výlet jen pro ně dva. Pachatel velmi pomalu začne do vztahu začleňovat fyzický dotek. „Nejprve to může vypadat nevinně,“ třeba jako lechtání nebo tulení, a postupně se to začne týkat sexualizované oblasti,“ přibližuje Johnstoneová. Pachatel navíc začíná s obětí mluvit o těle a sexuálních aktivitách, aby tato témata normalizoval.

Aby si nad obětí udrželi kontrolu, pachatelé oběť povzbuzují k zachovávání tajemství a říkají např. „To je naše tajemství“, nebo dokonce „Když to někomu řekneš, tvojí rodině se stane něco špatného“.

NA CO SI DÁVAT POZOR?

Snaha být s někým o samotě, dávání dárků a vyčleňování lidí kvůli zvláštní péči jsou možnými známkami groomingu. Podle Johnstoneové je ale obzvláště důležité důvěřovat svým vnitřním pocitům. „V Pathfinders se snažíme, aby děti dávaly pozor na tato vnitřní znamení,“ uvádí. „Je to ten pocit typu ´jejda´, nebo ´a co je tohle´, kterými nás intuice upozorňuje, že něco není úplně v pořádku.“

JAK MOHOU CÍRKVE A DALŠÍ ORGANIZACE ZABRÁNIT GROOMINGU?

Zásadním je vzdělávat lidi a pomoci jim grooming rozpoznat a zabránit situacím, která ho umožňují a mohou pak vést ke zneužívání. Johnstoneová například podtrhuje důležitost zavedení zásady, podle které je nutná při hlídání dětí přítomnost vícero dospělých.

Organizace také musejí svým zaměstnancům i dobrovolníkům stanovit ohledně hranic a vhodného chování jasné směrnice. Většina katolických služeb nyní požaduje školení z oblasti hranic a etiky vztahů, zvláště pak sexuální povahy, říká Bespalec. Všichni zaměstnanci arcidiecéze Milwaukee, stejně jako dobrovolníci, kteří jsou v kontaktu s dětmi, musejí projít výcvikem Safe Environment Education /Výchova k bezpečnému prostředí/, při kterém dostanou školení o groomingu a známkách zneužívání. Bespalec uvádí, že všichni zaměstnanci a řeholníci v kapucínských službách se musejí školení zúčastnit a doložit potvrzení, že byli poučeni o hranicích. Tento výcvik bývá každoročně aktualizovaný.

JAK MOHOU RODIČE CHRÁNIT SVÉ DĚTI PŘED GROOMINGEM?

Seznamte děti s osobním prostorem a hranicemi, říká Johnstoneová. Každý člověk má kolem sebe „bublinu“ osobního prostoru a je důležité vědět, jak komunikovat s důvěryhodnými dospělými, pokud někdo tyto hranice bubliny překročí. Vysvětlujte pojem souhlasu a dětem říkejte, že je v pořádku odmítnout objetí i od příbuzného, pokud jim není příjemné. „Učme je, že je to jejich tělo a ony samy by si o něm měly rozhodovat,“ dodává.

Bespalec zdůrazňuje, že je třeba v rodině pěstovat upřímnost a transparentnost. Pak by nemělo docházet k tomu, že rodič řekne „Neříkej to mámě / tátovi“, nebo „Musíme to před babičkou utajit“. Pokud mají děti nebo i jiní členové rodiny jakékoli obavy nebo se vám s něčím svěří, určitě jim pozorně naslouchejte. Ujistěte je, že za vámi mohou s čímkoliv přijít a že je berete vážně. „Zabrání to izolaci a tajnůstkaření,“ věří. „A tím pomůžete nedat těmto nešvarům žádnou šanci.“

Další zdroje

https://www.psychologytoday.com/us/blog/protecting-children-sexual-abuse/201901/what-parents-need-know-about-sexual-grooming

https://www.d2l.org/child-grooming-signs-behavior-awareness/

Erin O´Donnellová je novinářkou na volné noze a členkou farnosti sv. Petra a Pavla. S manželem a dvěma syny žije na východě Milwaukee. 

Zdroj: https://awakemilwaukee.org/2020/05/19/what-is-grooming-and-how-is-it-related-to-sexual-abuse-in-the-church