Vážený pane kardinále, 

v příloze Vám zasílám Otevřený dopis na podporu oběti zneužívání. Věřím, že jej vezmete na vědomí a společně najdeme cestu, jak postupovat v těchto případech ohleduplně a s pochopením k vnitřní bolesti oběti. 

Přeji Vám požehnanou neděli

Za spolek Někdo Ti uvěří z.s.

Jiří Kylar - předseda spolku

 

V Praze dne 19.6.2021

Otevřený dopis kardinálu Dukovi ve věci tvrdého jednání vůči oběti sexuálního zneužívání

Odmítáme tvrdé jednání kardinála Duky vůči oběti sexuálního zneužívání

Vážený pane kardinále,

jsme znepokojeni Vaším přístupem k oběti sexuálního zneužívání, ke kterému mělo dojít na počátku 90.let minulého století v pražském dominikánském klášteře. V textu Lež má krátké nohy, zveřejněném 12. června na Vašem webu, je tato oběť označena pod pseudonymem Jan B. Totožnost oběti je nám známa a o jejím utrpení v žádném případě nepochybujeme. Nechceme vstupovat do právního sporu mezi obětí a Vámi. Z vlastní zkušenosti však víme, jak devastující účinky může mít pro oběti takových činů snižování jejich důstojnosti a zpochybňování věrohodnosti jejich sdělení.

Některé katolické řeholní řády a kongregace přistupují k obětem citlivě, berou jejich slova vážně a pomáhají jim se s následky zneužití vyrovnat, např. přispívají na jejich terapie; především však nechávají na nich, kdy – a zda vůbec-budou chtít o svém zážitku promluvit i na policii. Naproti tomu Vy a Vaši spolupracovníci problém zneužívání v prostředí církve dlouhodobě zlehčujete a vůči jeho obětem uplatňujete tvrdý, konfrontační přístup. Samotný tlak podstoupit policejní výslech bývá totiž pro oběť natolik traumatizující, že se raději rozhodne nadále mlčet.

Proto Vás pane kardinále vyzýváme, abyste svůj postoj k obětem přehodnotil, vyhověl žádosti Jana B. o osobní setkání, a pomohl mu tak najít tolik potřebný klid pro uzdravení jeho bolesti. Doufáme v církev, která bude společnosti odvážně a kompetentně ukazovat cestu v práci s oběťmi zneužívání.

 

Za spolek Někdo Ti uvěří, z. s.

Jiří Kylar – předseda spolku

členové výkonného výboru – Jiřina Kočí, Dana Syslová, Doubravka Vokáčová, Rita Kramerová

 

P.S.Tento text dáváme na vědomí celé ČBK