Jako spolek Někdo Ti uvěří se chceme spolupodílet na vzniku Komise pro vyšetření sexuálního zneužívání nezletilých a zvláště zranitelných osob v české katolické církvi v období od roku 1950-2021.

V úterý 5. 10. 2021 proběhla médii zpráva o výsledcích šetření Nezávislé komise pro sexuální zneužívání v církvi (CIASE) ve Francii. Se zatajeným dechem jsme četli o počtech lidí, kteří byli sexuálně zneužiti v uplynulých sedmdesáti letech ve francouzské katolické církvi. 

Nevidíme jen čísla, vidíme bolest lidí, kterým bylo ublíženo, kteří po mnoho let nebo celý život bojují s následky těchto devastujících zločinů. Pro některé oběti bylo toto břemeno příliš těžké a jediným východiskem se pro ně stala sebevražda. 

„Během večera mi začal zvonit telefon a psaly mi oběti. Intenzivně a důrazně se ptaly, kolik lidí bychom našli i u nás “ říká Jiří Kylar, předseda spolku Někdo Ti uvěří. Jeho slova potvrzuje i Rita Kramerová, psychoterapeutka a členka výkonného výboru: „Obětem nejde o čísla samotná. Ale vědomí, že nejsou jediní, komu se něco podobného přihodilo, je pro ně v jistém smyslu úlevné. Moci sdílet svůj příběh, mít někoho, kdo jim porozumí a kdo prochází či prošel něčím podobným, je pro oběti podpůrné.“ 

Spolek Někdo Ti uvěří považuje zřízení obdobné vyšetřovací komise v České republice za potřebné a chce se také v tomto směru aktivně angažovat.

Přestože si vážíme dosavadní snahy některých českých a moravských biskupů řešit problematiku zneužívání, musíme konstatovat, že situace v České republice stále není dostatečně zmapovaná. Nejde nám o lacinou popularizaci, ale jsme přesvědčeni, že společná práce na nápravě nemůže vycházet z pouhých dohadů o počtu obětí. Potřebujeme vážně míněné vyšetření toho, jak velkým problém je a bylo zneužívání v české katolické církve. Společně s tím voláme po otevřené komunikaci a osvětě, po vzdělávání kněžích a pravdivém informování věřících. Jenom tak, prostřednictvím dobré prevence, je možné zneužívání předcházet a účinně pomáhat obětem.

Jako spolek Někdo Ti uvěří se proto chceme spolupodílet na vzniku Komise pro vyšetření sexuálního zneužívání nezletilých a zvláště zranitelných osob v české katolické církvi v období od roku 1950-2021.

Dojde-li komise k závěru, že obětí je jako prstů na rukou, nebude to vlastně uklidněním? A pokud se ukáže, že obětí je více, stane se to, doufejme, impulsem k tomu začít narovnávat nemocné prostředí katolické církve. 

Za spolek Někdo Ti uvěří z.s.

Jiří Kylar

Předseda spolku

 

 

Jsme k dispozici všem, kteří s námi chtějí mluvit. Mohou se na nás obrátit prostřednictvím emailu: napiste@nekdotiuveri.cz

Kontakt pro média: media@nekdotiuveri.cz

Spolek Někdo Ti uvěří je sdružením obětí a odborníků, kterým leží na srdci problematika zneužívání (nejen) v církvi. Nabízíme obětem bezpečné prostředí, kde mohou sdílet, co se jim přihodilo, vzděláváme. Záleží nám na církvi i lidech v ní a kolem ní. Máme naději, že odcizení způsobené zneužíváním jde překonat.