Věříme, že má smysl mluvit i o těžkých tématech. Případy sexuálního zneužívání v církvi otvíráme ne proto, abychom jitřili staré rány, ale abychom pomohli promluvit i ostatním obětem a ochránili ty, kteří mohou být ohrožení. Založili jsme spolek Někdo Ti uvěří.


Založení spolku Někdo Ti uvěří z.s.                                                    Praha 14.6.2021

Spolek Někdo Ti uvěří z.s.(www.nekdotiuveri.cz) byl založen 1.10.2020 jako místo pro vzájemné potkávání lidí, kteří se chtějí aktivně podílet na kultivaci církevního prostředí a upozorňovat na závažnost tématiky sexuálního zneužívání v církvi.

Spolek sdružuje lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním a náboženském prostředí anebo jim zneužívání není lhostejné.

Cílem spolku je:

• Dodávat odvahu všem lidem zasaženým zneužíváním

• Zastupovat ty, kteří z různých důvodů o své zkušenosti se zneužitím v církvi zatím mluvit nechtějí nebo nemohou.

• Sdílením, setkáváním a otevřeným rozhovorem pomáhat obětem zneužívání a jejich blízkým, osobám, které se zneužití dopustily, a společenstvím, ve kterých ke zneužití došlo.

• Předcházet zneužívání otevřeným dialogem lidí a skupin, kterých se to týká, a celospolečenským vzděláváním v tematice zneužívání a mocenské manipulace, zvláště v náboženských souvislostech.

 

Za Spolek Někdo Ti uvěří z.s.

Jiří Kylar – předseda spolku

Doubravka Vokáčová, Jiřina Kočí, Rita Kramerová, Dana Syslová  – členky výkonného výboru

 

kontakt pro media:

Otto Kočí, tajemník Někdo Ti uvěří z.s.

Tel: 774 736 226

e-mail: media@nekdotiuveri.cz