S radostí a vděčností za vše dobré přinášíme výroční zprávu za uplynulý rok. V roce 2021 jsme byli v kontaktu s 83 oběťmi (sexuálního) zneužívání nejen v církevním prostředí, s mnoha jsme se setkali opakovaně. Zúčastnili jsme se 5 seminářů a diskusí, mluvili se stovkami lidí, s dalšími jsme byli v kontaktu online. 

Vážení přátelé a příznivci spolku Někdo Ti uvěří, 

s radostí a vděčností za vše dobré přinášíme výroční zprávu za uplynulý rok. V roce 2021 jsme byli v kontaktu s 83 oběťmi (sexuálního) zneužívání nejen v církevním prostředí, s mnoha jsme se setkali opakovaně. Zúčastnili jsme se 5 seminářů a diskusí, mluvili se stovkami lidí, s dalšími jsme byli v kontaktu online. 

„Když se ohlížím za uplynulý rokem, vidím kromě obrovské bolesti také velkou naději. Naději, že můžeme společně s oběťmi nést jejich zranění a že se můžeme podílet na vytváření prostředí, které bude skutečně bezpečné pro všechny,“ říká Jiří Kylar, předseda spolku Někdo Ti uvěří. 

Jiřina Kočí, která svůj příběh zveřejnila v podcastové sérii Ve stínu celibátu, dodává: „zásadní bylo, že jsme téma sexuálního zneužívání dostali do veřejného prostoru“. Tabuizace totiž nepomáhá ani obětem ani snahám o předcházení dalším případům. Těší nás také postupný zájem České biskupské konference a Ekumenické rady církví o spolupráci s námi. 

Děkujeme za všechnu podporu, ať už materiální nebo duchovní. Díky Vám nejsme v tak těžkém tématu samotní/osamocení.

Někdo Ti uvěří, z.s.

www.nekdotiuveri.cz

facebook.com/nekdotiuveri

Výroční zprávu najdete dole pod článkem.

Spolek Někdo Ti uvěří je sdružením obětí a odborníků, kterým leží na srdci problematika zneužívání (nejen) v církvi. Nabízíme obětem bezpečné prostředí, kde mohou sdílet, co se jim přihodilo, vzděláváme. Záleží nám na církvi i lidech v ní a kolem ní. Máme naději, že odcizení způsobené zneužíváním jde překonat.

Kontakt: napiste@nekdotiuveri.cz