Pod článkem naleznete latinský originální text a anglický překlad Vatikánské instrukce z roku 1962. Reprint původní instrukce Svatého oficia z r. 1922 s krátkým dodatkem ohledně řeholních kněží schválil papež Jan XXIII. Platila až do roku 2001, kdy byla nahrazen motu proprio Sacramentum sanctitatis tutela papeže Jana Pavla II.

Mimo jiné se v něm píše, že ti, kteří nahlásí případ zneužití, musí být zavázáni přísahou o mlčenlivosti. Všichni, kdo byli ze strany církve zapojeni do procesu vyšetřování, pak byli vázáni papežským tajemstvím. Toto bylo zrušeno papežem Františkem.

Chceme připomenout, že přísaha mlčenlivosti pro ohlašovatele a oběti nikdy nebyla zamýšlena jako zákaz oznámení deliktu světským autoritám, a samozřejmě neplatí v případě, kdy někdo potřebuje právní či jinou odbornou radu. Nutnost zachovat mlčení je důležitá na začátku procesu vyšetřování, aby nedošlo k předčasnému úniku informací a nebyl tak ovlivněn proces, jinak nesmí nikdo, ani zpovědník, zavazovat oběti k mlčení.

Pokud jste něco podobného zažili a chcete o tom mluvit, neváhejte nás kontaktovat - napiste@nekdotiuveri.cz

Instructio de modo procedendi in causis de crimine sollicitationis.pdf

Instruction on the manner of PROCEEDING IN CASES OF SOLICITATIO (confidential).pdf