Z 1893 stran Mnichovské zprávy se 220 stran zabývá výhradně Ratzingerovým působením v Mnichově. Z těchto 220 stran tvoří 73 stran základní hodnocení čtyř z pěti případů zneužívání, u nichž měli odborníci "podezření", pokud jde o jeho postup při jejich řešení, a dalších 66 stran zkoumá konkrétní případ, který je vedl k podrobnějšímu vyšetřování.

V příloze zprávy je k dispozici 82 stran výpovědi, kterou Benedikt XVI. poskytl vyšetřovatelům dopisem 14. prosince 2021.

"Případ 37"

Jedním z případů, v nichž je Ratzinger obviněn z nesprávného postupu, je přeložení kněze, označeného pouze jako "případ 37", který byl podle všeho již před několika lety odsouzen za pokus o sexuální zneužití a útoků na děti, přesto se mu podařilo koncem 70. let přesun do mnichovské arcidiecéze a bylo mu přiděleno místo, kde byl v blízkostí nezletilých.

Tento kněz byl později dvakrát odsouzen za zneužívání nezletilých, přičemž jeden z rozsudků skončil podmíněným trestem odnětí svobody. Nakonec se podrobil specializovanému léčení a Mnichov mu zakázal vyučovat na veřejných školách.

Vyšetřovatelé po prostudování odpovědi Benedikta XVI. týkající se tohoto případu, v níž popřel, že by přesně znal skutečnosti, uvedli, že Benediktova odpověď jim nestačila k tomu, aby "zásadně zpochybnili" své původní hodnocení, a proto usoudili, že mohou správně předpokládat, že Benedikt o jednání "případu 37" věděl, neboť byl o něm informován svým vikářem při prvním odsouzení kněze.

Vyšetřovatelé také tvrdili, že Benedikt XVI. bagatelizoval to, co označil za "menší prohřešky", jichž se kněz dopustil, jako například exhibicionismus, a vyjádřili lítost nad tím, že nebyla přijata preventivní opatření a že vůči obětem nebyly podniknuty žádné kroky.

"Případ 40"

V dalším případu označovaném jako "Případ 40" vyšetřovatelé Ratzingerovi vytýkají, že vzal kněze do Mnichova navzdory tomu, že dotyčný kněz byl již dříve odsouzen k trestu odnětí svobody za opakované sexuální zneužívání dětí, než uprchl do diecéze v zahraničí.

Když tento kněz přišel do Mnichova, byl ustanoven kaplanem, ale měl zakázáno vyučovat náboženství. Tento kněz byl zřejmě několikrát přeložen a nakonec mu byla zakázána ve farnostech služba po jednom případu, kdy se exhibicionoval před dětmi.

Benedikt XVI. ve svědectví ketré poskytl uvedl, že si na tohoto kněze nevzpomíná a je přesvědčen, že se s ním nesetkal a jeho případem se nezabýval. Vyšetřovatelé o tom nebyli přesvědčeni a tvrdili, že Benedikt učinil "rozporuplná prohlášení" a že na základě jejich záznamů je "velmi nepravděpodobné", že by se s případem 40 nesetkal.

"Případ 42"

Ve třetím případu, v němž je Benedikt obviněn, je obviněn z toho, že dal knězi známému tím, že pořizoval "sugestivní fotografie mladých lidí mladších 14 let", ustanovení v domově důchodců a nemocnici. Ačkoli byl kněz po svém ustanovení odsouzen, nepostihly ho žádné disciplinární ani kanonické důsledky.

Benedikt sice popřel, že by v té době o těchto skutečnostech věděl, vyšetřovatelé ho však obviňují, že byl na jednání kněze upozorněn prostřednictvím novinového článku, který mu byl zaslán a v němž byl kněz obviněn z osahávání dvanáctileté dívky. Trvají také na tom, že Ratzinger měl v této chvíli zahájit kanonické řízení.

"Případ 41"

Případ označovaný jako "Případ 41″ nebo "Případ X" byl ve zprávě řešen odděleně od ostatních, protože byl vyšetřován podrobněji. Vyšetřovatelé, kteří se zabývali výhradně tímto případem, uvedli, že se tak stalo kvůli množství dostupných zdrojů, zatímco v jiných případech byly zdroje často "nedostatečné".

Tento případ, který byl zkoumán již v předchozí zprávě z roku 2010, zahrnuje čtyři desetiletí a je v něm zahrnut i Ratzingerův nástupce v Mnichově, kardinál Reinhard Marx, který v současnosti vede na arcidiecézi.

V tomto případě byl kněz přeložen z diecéze, kde byl odvolán z práce s mládeží poté, co napadl tři dvanáctileté chlapce. Tento kněz byl po nedostatečné psychoterapii přijat Ratzingerem do Mnichova, kde ve zneužívání pokračoval. Zjevně mu byla svěřena role, která zahrnovala práci v blízkosti dětí.

Benedikt ve své výpovědi popřel, že by věděl o minulosti tohoto kněze, a zatímco vyšetřovatelé Benedikta v tomto případě z velké části zprostili viny, obvinili ho, že používá "ochrannou strategii", při níž se "téměř vše, na co si nepamatuje, nestalo".

Vyšetřovatelé považovali výpovědi, které jim byly poskytnuty pro účely zprávy, za "nepříliš věrohodné" a v každém z případů vyjádřili lítost nad Benediktovým "soustavným tvrzením o nevědomosti" a nad tím, že odmítl odpovídat na otázky týkající se jeho role po roce 1982.

 

zdroj: https://cruxnow.com/vatican/2022/02/abuse-survivors-say-benedict-apology-falls-short

foto: Vatican News

Štítky
Benedikt XVI