Nedávno zveřejněné vyšetřování Německé biskupské konference a pomáhající organizace Adveniat ukazuje, že bývalý biskup Emil Stehle (1926–2017) v Latinské Americe chránil před stíháním kněze, kteří byli v Německu stíháni za sexuální násilí. 

Nedávno zveřejněné vyšetřování Biskupské konference a pomáhající organizace Adveniat ukazuje, že bývalý biskup Emil Stehle (1926–2017) v Latinské Americe chránil před stíháním kněze, kteří byli v Německu stíháni za sexuální násilí. Samotná zpráva proti Stehlemu také uvádí 16 oznámení a náznaků hrubého chování a sexuálního zneužívání nezletilých.

8. srpna 2022 Německá biskupská konference a Episkopální akce Adveniat zveřejnily nezávislé vyšetřování spisů koordinační kanceláře Fidei Donum. Toto vyšetřování ukazuje, že v Latinské Americe bývalý biskup Emil Stehle (1926–2017) chránil před stíháním kněze, kteří byli v Německu stíháni za sexuální násilí. 

Studie o sexuálním násilí v diecézi Hildesheim předložená v září 2021 obviňuje Stehleho z toho, že pomáhal zakrývat zneužívání ze strany hildesheimského kněze tak, že ho poslal do zahraničí. Po zveřejnění zprávy několik žen nahlásilo obvinění ze zneužívání ze strany samotného Stehleho právničce Antje Niewisch-Lennartzové, která byla zodpovědná za studii v diecézi Hildesheim. 

Bezprostředně po zveřejnění této studie se Adveniat a Německá biskupská konference dohodly na nezávislém, profesionálním a systematickém prošetření spisů koordinační kanceláře Fidei Donum, které se má týkat sexuálního zneužívání kněžími působícími ve Fidei Donum. Zadavatelem je Německá biskupská konference.

Vyšetřování právničky a mediátorky Bettiny Janssenové zahrnovalo také zápisy z rozhovorů se současnými a bývalými zaměstnanci organizace Adveniat a zprávy od osmi zneužitých žen, které se přihlásily od zveřejnění studie o zneužívání v Hildesheimu 14. září 2021. 

Zpráva uvádí celkem 16 oznámení a upozornění na fakt, že Emil Stehle, který pochází z arcidiecéze Freiburg, se měl dopustit sexuálního zneužívání. Popisované činy trvaly po celou dobu, kdy působil jako kněz v kolumbijské Bogotě, jako vedoucí koordinační kanceláře Fidei Donum, jako výkonný ředitel organizace Adveniat v Essenu a později jako pomocný biskup v Quitu a jako biskup v Santo Domingu v Ekvádoru. „Na základě výsledků přezkoumání spisu je možné, že ze strany Stehleho došlo k dalším sexuálním útokům. Je také docela možné, že Stehle jiným kněžím, kteří se dopustili sexuálního zneužívání, pomohl ukrýt se v Latinské Americe, ale ve spisech to nebylo zdokumentováno, protože to bylo citlivé téma,“ říká Dr. Bettina Jansenová. 

Emil Stehle byl ředitelem katolické latinskoamerické humanitární organizace Adveniat a vedoucím koordinační kanceláře Fidei Donum odpovědné za činnost německých kněží v zahraničí. Později se stal biskupem v Ekvádoru. Podle zprávy pomáhal kněžím, kteří byli v Německu stíháni za sexuální násilí, vyhýbat se úřadům. Emil Stehle umožnil v 70. letech, aby se tři kněží vyhnuli trestnímu řízení probíhajícím v Německu. Ve dvou případech byli kněží obviněni ze sexuálních deliktů proti nezletilým, v jednom případě se obvinění nepodařilo ve spisech nalézt. Pomocí kódování jmen, falešných adres a pomoci se zajištěním živobytí se Stehle ujistil, že mohou zůstat v utajení v Latinské Americe.

Byl také informován o tom, čeho se měl jistý trevírský kněz dopustit, a přesto jej v Latinské Americe podporoval. Podle zprávy kolínské právničky Bettiny Janssen přicestoval tento muž do Paraguaye v roce 1961 a udělal tam kariéru, mimo jiné jako generální vikář. V církevních kruzích se vědělo, že díky útěku do Paraguaye unikl trestnímu řízení za sexuální zneužívání.  Zpráva cituje Stehleho poznámku, že kněz přijel do Paraguaye „kvůli zvláštnímu zásahu trevírské diecéze“ a že „všechny okolnosti byly uspokojivě vyřešeny“. Zpráva cituje prohlášení intervenčního komisaře Trevírské diecéze, že kněz se měl „útěkem konci roku 1959 vyhnout trestnímu řízení vedenému pro mravnostní zločiny na sedmi středoškolácích“. Státní zastupitelství v Koblenzi, které bylo v té době pravděpodobně příslušné, sdělilo, že k případu nemá žádné spisy ani údaje. I v případě, že  by existovaly informace o konkrétní osobě, lhůty k archivaci již vypršely.

Od 60. let 20. století bylo z Německa do Latinské Ameriky vysláno kolem 400 kněží pod názvem „Fidei Donum“ („Dar víry“).  Kněží Fidei Donum jsou katoličtí diecézní kněží, které jejich biskup vysílá na dočasnou nebo trvalou misijní práci v rozvojových zemích. Název sahá až k encyklice „Fidei Donum“ („Dar víry“, 1957) od papeže Pia XII. V něm žádal, aby byli kněží posláni do Afriky, Asie a Jižní Ameriky, aby napravili tamní nedostatek kněží.

 V roce 1971 Německá biskupská konference zřídila za tímto účelem koordinační úřad, který byl v r. 1973 připojen k pomáhající organizaci Adveniat. V letech 1972 až 1984 byl Stehle ředitelem „Fidei Donum“. Obdržel tři čestné doktoráty, Federální kříž za zásluhy a byl nominován na Nobelovu cenu míru za zprostředkování řešení občanské války v Salvadoru.

Německá biskupská konference a latinskoamerická katolická pomocná organizace Adveniat zřídily pro oběti zneužívání takzvanými kněžími Fidei Donum samostatné kontaktní místo.

„Jsme hluboce šokováni utrpením obětí sexuálního násilí a zneužívání moci a omlouváme se. Emil Stehle se jako vedoucí koordinační kanceláře stal pachatelem sexuálního násilí a zneužívání moci i spolupachatelem hledaných pachatelů. Jeho zločiny byly skryté příliš dlouho, pouze zprávy od obětí umožnily se s nimi vyrovnat. Jsme vděční, že bylo toto vyšetřování provedeno. Je to část pravdy, které jako církev v Německu a na celém světě musíme čelit. Dlužíme to obětem sexuálním násilím, stejně jako těm, kteří podporují naši práci. Adveniat zaujímá pozici absolutní nulové tolerance k trestnému činu sexuálního zneužívání a – také při tomto důkladném vyšetřování – stojí na straně obětí v Německu a Latinské Americe," řekl současný vedoucí koordinační kanceláře Fidei Donum otec Martin Maier SJ, který je také vrchním ředitelem organizace Adveniat.

Pro generální sekretářku Německé biskupské konference Beate Gilles je jedna věc jistá: „Zpráva o vyšetřování není konečným bodem, ale bude mít důsledky, které je třeba ještě objasnit. Vysílání kněží a mezitím i dalších pastoračních pracovníků musí být kriticky reflektováno jako celek.“ Koordinační kancelář Fidei Donum vykonala mnoho pozitivního. Skutečnost, že systém na zneužívání adekvátně nereagoval, však ukazuje, že je třeba přesněji vyjasnit povinnosti při působení kněží v Latinské Americe. „To zahrnuje i povinnost prokázat, že osoby určené k vyslání, se v minulosti nedopustily sexuálního napadení a povinnost účastnit se preventivního školení. Jen tak můžeme v budoucnu dostát svému tvrzení o nulové toleranci vůči sexuálnímu násilí a zneužívání moci,“ uvedla Gilles. Poznatky získané vyšetřováním nyní budou předány odpovědným diecézním orgánům, které na jejich základě mohou zpracovat konkrétní obvinění ze zneužívání, jehož se dopustili diecézních kněží.

Zpracováno na základě informací publikovaných německou sekcí Radia Vatican na tomto a dalších odkazech:

https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2022-08/deutschland-bischofskonferenz-adveniat-untersuchung-fidei-donum.html