Maltézský řád podniká neobvyklý krok v boji proti sexualizovanému násilí a jeho prevenci do budoucna: Řád nyní podepsal dohodu s Institutem antropologie Papežské gregoriánské univerzity.

Autor: Renardo Schlegelmilch

Spolupráce bude trvat pět let, oznámil v pátek na svých internetových stránkách Institut antropologie Papežské gregoriánské univerzity (IADC). IADC, dříve známý jako Centrum pro ochranu nezletilých (CCP), je jedním z průkopníků v oblasti tzv. safeguardingu, tedy prevence zneužívání dětí a zranitelných skupin v kontextu katolické církve. Instituce, v jejímž čele stojí německý jezuita Hans Zollner, poskytuje poradenství řeholním společenstvím, biskupským konferencím a katolickým organizacím po celém světě. Spolupráce s Maltézským řádem je prvním případem, kdy byla s mezinárodní organizací uzavřena vzájemná dohoda o prevenci. 

Zástupci Gregoriánské univerzity a "Suverénního vojenského řádu Maltézského" podepsali v pátek v Římě dohodu, která je známá jako "Memorandum o porozumění". Dokument podepsal jezuita Mark A. Lewis jako rektor univerzity, za maltskou stranu pak Alessandro de Franciscis, velkošpitálník Maltézského řádu.

Pravidla chování a bezpečnostní koncepce

Podle dohody má IADC podporovat Maltézský řád a radit mu při vypracovávání "směrnic, zásad, pravidel chování a bezpečnostních koncepcí", kterými se musí řídit všichni dobrovolníci a zaměstnanci řádu. Kromě toho mají být zavedeny další školicí programy s cílem zvýšit citlivost vůči obětem sexualizovaného násilí a jejich rodinám. 

Maltézský řád se na oplátku zavazuje jmenovat zvláštní pověřence, kteří budou zodpovědní za provádění těchto koncepcí. Velkošpitálník de Franciscis označil podpis dohody za výchozí bod pro intenzivní školení a naslouchání pro členy, zaměstnance a dobrovolníky řádu.  

Pro ředitele institutu IADC Hanse Zollnera představuje smlouva rovněž významný krok v oblasti církevní prevence. Zollner pro DOMRADIO.DE uvedl: "Smlouva Institutu s Maltézským řádem je první svého druhu s mezinárodní organizací a první, která poskytuje další podporu nad rámec online výuky při rozvoji školicích a vzdělávacích programů.

Suverénní Maltézský řád je politicky nezávislým subjektem mezinárodního práva. Udržuje diplomatické styky s více než 100 státy a také s EU. Má také stálé zástupce v OSN a několika dalších mezinárodních organizacích.

Podle vlastních údajů má Maltézský řád přibližně 13 500 členů a členek a přibližně 120 000 dobrovolníků a zaměstnanců. Působí po celém světě v oblasti pomoci rozvojovým zemím a pomoci při katastrofách a také ve zdravotnictví. 

V Německu založila německá pobočka Maltézského řádu a německé sdružení Caritas v roce 1953 organizaci Malteser-Hilfsdienst (MHD), která se zabývá zdravotnickou pomocí a pomocí při katastrofách.

Zdroj: https://www.domradio.de/artikel/malteser-treffen-vereinbarung-ueber-missbrauchspraevention

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croix-de-Malte.svg