Zveme Vás na setkání ke Dni obětí sexualizovaného násilí.

15. 11. v Praze na Fortně.

Sexualizované násilí je ve společnosti bolestně přítomné. Oběti jen těžko hledají zastání, často bývají zraňovány znovu i poté, co promluví. Stejně tak jsou zneužíváním zasažené celé komunity, když v jejich středu zraňoval pachatel a komunita se s tím vším musí nějak vyrovnat. Lidé, kteří doprovázejí oběti, naslouchají těžkým příběhům a zároveň se často potkávají s lhostejností okolí. A od lidí, kteří jsou zodpovědní za ochranu zranitelných osob, se někdy očekává více, než jsou v dané chvíli schopni nahlédnout a uskutečnit.

Proto se chceme sejít a vyjádřit, že v bolesti nemusíme být sami. Chceme společně chvíli nést zranění i sdílet naději, že uzdravení je možné.  

Chceme říct, že ticho neléčí. Že i když otočíme hlavu, zneužívání nezmizí. Je potřeba vzít problematiku zneužívání vážně.

Setkání připravujeme pro všechny lidi, kterých se témata sexualizovaného násilí jakkoli dotýká. Přijít mohou oběti, lidé, kteří oběti doprovázejí, lidé, kteří znají někoho, kdo byl zneužitý, i ti, kteří nikoho takového neznají, ale téma jim připadá tak závažné a důležité, že to chtějí dát najevo svou přítomností. 

Program: 

17:30 bohoslužba slova, Fortna

18:15 Ticho neléčí – nechceme mlčet ke zneužívání v církvích, setkání před Arcibiskupským palácem

19:00 debata Uzdravit zranění duše,  Fortna

Přijďte na celý večer nebo jen na nějakou část. Kdykoli můžete odejít, pokud by pro Vás téma bylo příliš náročné. Buďte k sobě laskaví, někdo možná dřív nerespektoval Vaše hranice a nebyl citlivý. Máte možnost to u sebe změnit. K dispozici budou na místě také lidé, kteří dovedou naslouchat (krizoví interventi, psychoterapeuté), pokud byste s nimi potřebovali mluvit. 

Více informací: https://www.facebook.com/events/861545841906652/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=cs_CZ%2F