Před čtvrtečním neveřejným zasedáním, kterým bylo zakončeno podzimní plenární zasedání Konference katolických biskupů USA (USCCB), se skupina biskupů shromáždila ve vstupní hale hotelu Baltimore Marriott Waterfront, připnula si modrou stužku a šla na procházku na znamení solidarity s oběťmi sexuálního zneužívání dětí.

Autor: John Lavenburg

Kulisu pochodu, který byl nazván "Pathways to Prevention, Healing and Justice Inaugural Sunrise Walk", tvořilo hřejivé slunce vycházející nad klidnou hladinou baltimorského vnitřního přístavu. Pochod se konal v den, který si každoročně připomínáme jako den prevence sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí a který v roce 2015 vyhlásila Rada Evropy.

Biskupové a lidé, kteří přežili sexuální zneužívání, byli součástí skupiny asi 25 účastníků, mezi nimiž byli také advokáti, výkonný viceprezident Newyorské rady rabínů rabín Joe Potasnik a prezident organizace Islamic Relief USA Anwar Kahn.

Před odchodem se společně drželi za ruce a naslouchali modlitbám představitelů jednotlivých náboženství, zakončených slovy bostonského kardinála Seána O'Malleyho, předsedy Papežské komise pro ochranu nezletilých.

"Zastupujeme zde tolik obětí, lidí z celého světa, jsme s nimi spojeni v modlitbě a v solidaritě," řekl O'Malley. "Dobrotivý Otče, svoláváme na nás tvé požehnání. Uzdrav všechna zlomená srdce, která byla tak poškozena touto strašlivou metlou zneužívání. Pomoz nám, abychom byli stále odhodláni ochraňovat a přinášet do našeho světa trochu smíření a lásky. Pomoz nám napravit rozbitý svět, ve kterém žijeme. O to prosíme v Ježíšově jménu, amen."

O'Malley pak měl v čele skupiny po svém boku oběť sexuálního zneužívání dětí ze své arcidiecéze, která byla na konci v slzách. Kardinál Joseph Tobin z Newarku se postavil na konec průvodu, hrstka dalších prelátů byla roztroušena po celém průvodu.

Jedním z nich byl pomocný biskup Elias Lorenzo z Newarku, který se již léta zabývá případy sexuálního zneužívání dětí a označil je za "jedny z nejstrašnějších příběhů", jaké kdy slyšel.

"Tuto práci je stále třeba dělat. Ještě nejsme u konce," řekl Lorenzo v rozhovoru pro Crux. "My v církvi se snažíme [tento problém] řešit a doslova kráčet s těmi, kdo přežili, abychom našli naději a uzdravení v jejich životech, a doufejme, že se na této společné cestě budou cítit bezpečně při návratu do církve a do lásky, kterou jim Bůh může dát."

Pomocný biskup Mark Bartosic z Chicaga poznamenal, že církev má dlouhou historii "chození na poutě v jakémsi kajícím smyslu, abychom činili pokání za své hříchy", a proto se rád zúčastnil této poutě, aby "projevil solidaritu s oběťmi - přeživšími a přislíbil dětem v církvi bezpečí".

Michael Hoffman byl jedním z těch, kdo přežili sexuální zneužívání duchovními, a zúčastnil se pochodu, protože podle něj nám celosvětový den uzdravení "dává povolení mluvit o tom v našich kostelech, synagogách a v našich domovech". Vyzdvihl způsob, jakým mu církev, konkrétně chicagská arcidiecéze, pomohla při uzdravování.

"Stále zůstávám praktikujícím katolíkem ve své místní farnosti v Chicagu," řekl Hoffman časopisu Crux. "Od církve jsem dostal prakticky veškerou pomoc. Pomáhá mi to smířit mé zneužívání s mou vírou a pak snad mohu pomoci přispět k nějaké změně pro dalšího člověka."

Čtvrteční pochod zorganizovala Jennifer Worthamová, výzkumná pracovnice programu Human Rights Flourishing na Harvardově univerzitě. Worthamová se dlouhodobě zasazuje o oběti sexuálního zneužívání dětí, protože její dva bratři byli zneužiti knězem.

Worthamová již dříve napsala papeži Františkovi o utrpení, které zneužívání knězem způsobilo její rodině. S papežem se pak setkala v prosinci 2016.

"Moji bratři v důsledku zneužívání v dětství zažili v životě mnoho výzev, ale myslím, že nejtěžší výzvou, kterou zažili, byla ztráta víry," uvedla Worthamová v tiskové zprávě k této události. "Tato procházka je jen jedním ze způsobů, jak ukázat spolupráci náboženských představitelů a obětí, která se snaží změnit duchovní zkušenost každé oběti a její rodiny."

Procházka skončila poblíž přístavu u vchodu do hotelu, kde zazněla další slova podpory a modlitby. Během pochodu byla obloha jasná a bylo teplo - což byla jiná atmosféra než chladné teploty a prudký vítr z počátku týdne.

Otec Gerard McGlone, který přežil sexuální zneužívání ze strany duchovních a je členem skupiny Global Collaborative, která akci sponzorovala, také poznamenal, že je důležité, že procházka se koná ve stejnou dobu jako podzimní plenární zasedání biskupské konference USA, a uvedl, že je to "jasný signál", že představitelé katolické církve si uvědomují problém sexuálního zneužívání dětí jak v církvi, tak v celé společnosti.

"To, že o tom můžeme kázat, že můžeme učit to, že příběhy přeživších jsou na prvním místě, je skutečně smyslem tohoto setkání," řekl pro Crux.

Zdroj: https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2021/11/prelates-walk-in-solidarity-with-abuse-victims-on-last-day-of-bishops-meeting/