Dnes ve Varšavě začalo setkání zástupců biskupských konferencí a odborníků zaměřené na specifika církevního zneužívání v regionu střední a východní Evropy. Agniezska Jarkowská a Marek Drábek, absolventi kurzu ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním Gregoriánské univerzity v Římě, nám před cestou setkání krátce představili.

Jaká je Vaše role na Regionálním setkání o ochraně nezletilých? S čím na setkání přijíždíte, co myslíte, že by hlavně mělo zaznít?

Byli jsme pozváni, abychom prezentovali naši práci v oblasti ochrany a prevence sexuálního zneužívání dětí v církevním prostředí. Je to také příležitost potkat se s kolegy, kteří pracují v této oblasti v ostatních zemích a navzájem se inspirovat a povzbudit.

Přicházíme s nadějí, že někdo další pochopí hlouběji, že je to zápas o podstatu církve, která nechrání své struktury ani iluze o sobě a svých služebnících, ale hledá pravdu, tu „Pravdu“, která trpí v zneužívaných.

Hlavně by měla zaznít ona Pravda. 

Kdo všechno na setkání z ČR a ze Slovenska přijede? Budete s ostatními lidmi z Vašich zemí v kontaktu?

To vlastně přesně nevíme. Konference se měla uskutečnit před rokem a půl, předpokládáme, že se složení účastníků změnilo. Určitě tam někdo bude.

Agnieszko, Vy jste ze Slovenska a Vy, Marku, z Česka. Vidíte nějaké rozdíly v jednání s oběťmi a agresory v ČR a na Slovensku? Je něco, čím se obě země mohou navzájem inspirovat?

Můžeme mluvit více z osobní zkušenosti, protože nevíme, jak probíhají všechny procesy, ale stále je hodně obětí, které se bojí promluvit a nevěří oficiálním strukturám církve. V Čechách vnímáme větší aktivitu ze strany obětí, což je pro změnu velmi důležité. Na Slovensku zase vzniklo formální centrum, které má na starosti vzdělávání v této oblasti, což v Čechách nemáme.

Čekáte, že se po setkání něco změní? Co by pro Vás byl ideální výstup z konference, s čím byste chtěli odjíždět?

Nečekáme žádané radikální změny, protože to není otázka jedné osoby, ale celého společenství - a to bude jistě potřebovat více času. Určitě čekáme inspiraci od ostatních kolegů, vzájemné povzbuzení a nové kontakty. Účastníci, kteří nejsou s problematikou tak hluboce konfrontováni, možná budou mít šanci lépe porozumět a třeba i změnit své postoje. 

Agniezsko a Marku, díky za Váš čas a šťastnou cestu do Varšavy.