Nezávislá komise pro studium sexuálního zneužívání dětí v katolické církvi v Portugalsku zveřejnila tento týden svou závěrečnou zprávu. Nezávislá komise, zřízená Portugalskou biskupskou konferencí v listopadu 2021, provedla studii sexuálního zneužívání páchaného na dětech a mladistvých v portugalské katolické církvi v letech 1950-2022. Výsledkem jejího zjištění je odhad 4815 obětí sexuálního zneužívání dětí za posledních 70 let.  

Kardinál Sean O' Malley OFM Cap., předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých, uvedl: 

"Připojuji se k církvi v Portugalsku a děkuji nezávislé komisi za její důležitou práci, která poukazuje na naléhavou potřebu bojovat proti všemu, co podporuje mlčení těch, kteří byli zneužíváním postiženi, mlčení, které brání účinné prevenci a výkonu spravedlnosti. Církev v Portugalsku učinila prostřednictvím práce Nezávislé komise důležité kroky k řešení tohoto problému.

Středem našeho zájmu by měly být především oběti. Jejich právo na spravedlnost a odpovídající péči musí být společnou prioritou. Jménem Papežské komise pro ochranu nezletilých děkuji mužům a ženám, kteří dali hlas desítkám let mlčení a připravili půdu pro lepší chvíle v naší církvi a společnosti. Připojujeme se k vyjádření zármutku všem, kteří byli zraněni tak velkým porušením lidské důstojnosti, a povzbuzujeme všechny, kdo zažili podobné zločiny, aby neváhali a oznámili je příslušným orgánům.   

Práce Papežské komise, kterou nedávno obnovil náš Svatý otec papež František, má za cíl podporovat a upevňovat závazek církve vůči obětem a přeživším v jejich úsilí o spravedlnost a v konečném důsledku o uzdravení. Zavedení rázných opatření v celé církvi a potvrzení osvědčených postupů a odpovídajících kodexů chování každého biskupa, kněze, řeholní sestry či bratra nebo katechety, zajistí bezpečnější prostředí pro děti a věrohodnější svědectví evangelia. Musíme se zavázat k důrazné obhajobě práv obětí a přeživších zneužívání a ke vzdělávání v oblasti prevence zneužívání, transparentnosti, odpovědnosti a nulové toleranci v naší církvi.  

Papežská komise pro ochranu nezletilých se těší, že nyní bude církvi v Portugalsku nápomocna při reflexi doporučení obsažených v závěrečné zprávě."