„Vznikla Síť pro ochranu nezletilých v církvích střední a východní Evropy, jejímž cílem je výměna zkušeností a dobré praxe v otázce prevence sexuálního zneužívání a pomoci obětem,“ řekl PAP koordinátor KEP pro ochranu dětí a mládeže a ředitel Centra ochrany dítěte o. Adam Żak.

Jezuita informoval, že vznik sítě je plodem mezinárodní konference věnované ochraně nezletilých v církvi ve střední a východní Evropě, která se pod heslem „naším společným posláním je ochrana Božích dětí“ konala v září r. 2021 ve Varšavě.

„Cílem této konference bylo navázat spolupráci a kontakty, sdílet zkušenosti a zmapovat, na jakém bodě jsme v jednotlivých zemích. Tehdy jsme se rozhodli dál spolupracovat a předávat si dobré praktiky a vize spojené s ochranou nezletilých před sexuálním zneužíváním,“ řekl.

Jezuita vysvětlil, že mezi účastníky konference proběhla anketa, ve které jednou z otázek bylo, zda daný účastník chce do sítě vstoupit. „Odpověď byla pozitivní,“ potvrdil o. Żak.

Informoval, že do sítě se kromě Polska připojili představitelé církví východního i latinského obřadu zemí střední a východní Evropy: Litvy, Lotyšska, Estonska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Česka, Moldavska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Srbska. Připojilo se také několik církví z bývalých sovětských republik ze střední Asie čili z Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

„Církve v tomto regionu jsou ve velmi různých etapách, pokud se jedná o vyrovnávání se s problematikou sexuálního zneužívání nezletilých duchovními osobami. Můžeme říct, že to jsou církve rozmanitých rychlostí,“ zhodnotil o. Żak.

Vysvětlil, že velká část duchovenstva v těchto zemích je teprve na začátku cesty vypořádání se s tímto problémem. „Církve na Litvě a v Estonsku dosud ještě neměly žádné oznámení zločinů tohoto typu z řad duchovenstva, a kromě toho se musí vyrovnat s velkým tlakem médií informujících o tom, s jakými problémy se v této věci vyrovnávají např. církve v Polsku, Německu nebo ve Francii,“ řekl.

Podle jezuity církve latinského obřadu na Slovensku a v Česku se s touto problematikou teprve začínají vyrovnávat. „Máme zde co dělat s první fází učení se uznat, že se jich vůbec tento problém týká,“ prohlásil.

Informoval, že na Ukrajině na Katolické univerzitě řeckokatolické církve ve Lvově už vznikla instituce podobná polskému Centru ochrany dítěte s náležitým názvem „Centrum důstojnosti dítěte“. „Šéfová tohoto centra provedla celkem solidní výzkumy na téma sexuálního násilí v ukrajinské společnosti,“ pravil. Dodal, že během posledních dvou let udělala v této věci velkou práci také církev v Maďarsku.

Ředitel Centra ochrany Dítěte poznamenal, že organizátoři sítě založili zvláštní skupiny na platformě MS TEAMS, na níž se budou konat setkání věnovaná tématice ochrany nezletilých. „Budou to setkání věnovaná prevenci sexuálního zneužívání, spolupráci a doprovázení zneužitých osob, a zároveň právním aspektům ochrany nezletilých,“ zdůraznil.

„Nejbližší připravovaný webinář se bude týkat spolupráce se zneužitými osobami. Doufám rovněž, že po novelizaci motu proprio Vos estis lux mundi papeže Františka, očekávané v červnu, se objeví nejen ze strany kanonistů potřeba interpretovat tento dokument týkající se zodpovědnosti církevních představených za šokující nedbalost v procesování útoků, které jim byly ohlášeny,“ prohlásil.

O. Żak dodal, že přítomnost emigrantů z Ukrajiny včetně velkého počtu dětí a jejich matek přináší rovněž nutnost vyrovnat se s problémy ochrany této skupiny ohrožené různými útoky včetně sexuálního zneužívání a obchodu s lidmi. „Chceme poznat potřeby a možnosti, jak tomu v této oblasti čelit, a sdílet to s církvemi v zemích našeho regionu, které také běžence přijaly,“ sdělil.

Ředitel COD poznamenal, že vznik Sítě pro ochranu nezletilých v církvích střední a východní Evropy podpořila Papežská komise pro ochranu nezletilých. „Šéf papežské komise kard. Seán Patrik O´Malley předložil dopis všem biskupským konferencím, které jsou na tomto území, a osobám, jež se do této sítě připojily,“ řekl.

Podle o. Żaka může vznik sítě a využívání její platformy zlepšit a usnadnit proces změny mentality duchovenstva i věřících v zemích, které do sítě patří, což je nezbytné pro adekvátní odpověď na problémy sexuálního násilí. „Kdyby taková síť existovala už v r. 2013, kdy jsem se stal koordinátorem KEP pro ochranu nezletilých, bylo by nám určitě lépe,“ zhodnotil.

Zdroj: https://www.gosc.pl/doc/7575324.O-Zak-Powstala-Siec-ds-Ochrony-Maloletnich-w-Kosciolach-Europy