Vyslechnout, podpořit během oznamování zneužití a duchovně provázet na cestě uzdravení – takto se řeholní sestry zapojují do pomoci lidem sexuálně zneužitým v církevním prostředí. Sestry, které budou zneužité provázet, budou mít telefonní služby. Konference vyšších představených ženských řeholí ve spolupráci s Nadací svatého Josefa zprovozňuje zvláštní telefonní linku důvěry pro současné i bývalé řeholnice.

„Angažovanost řeholních sester ve prospěch zraněných sexuálním zneužíváním, jejímž projevem je spolupráce s Nadací svatého Josefa PBK, má vyjádřit mateřskou lásku církve. Je to současně konkrétní odpověď na potřebu církve v Polsku zapojit ženy do tvůrčího systému pomoci zneužívaným osobám. Glosy žen o tom, že chybí možnost být slyšeny, se k nám dostávaly od zneužitých osob celou dobu,“ zdůrazňuje Marta Titaniec, předsedkyně Nadace svatého Josefa Polské biskupské konference. 

Kontaktní údaje na řeholní sestry, které budou mít služby u telefonu a budou k dispozici osobám sexuálně zneužitým, jsou dostupné na stránce wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie (dohledat je také možné na stránkách ochrona.episkopat.pl i zgloskrzywde.pl).

Druhou iniciativou je linka důvěry „sestry pro sestry“ (SpS /pol. SdS/), zaměřená na současné i bývalé řeholní sestry, které buď samy potřebují pomoc, protože v minulosti byly sexuálně zneužívané, anebo se v prostředí, kde pracují, setkaly s osobou, která zažila násilí tohoto druhu. Od 1. prosince t. r. budou mít každou středu od 19 do 21 hodin na čísle 798 009 615 službu sestry připravené vyslechnout, podpořit kroky směřující k uzdravení a pomoct při hledání specialisty. Linka SpS je pokusem vyjít vstříc těm sestrám, které potřebují podpořit. Je to rovněž pomoc adresovaná ženám, jejichž odchod z komunity je spojen se sexuálním zneužíváním v době, kdy byly v řádu.

Linka důvěry „sestry pro sestry“ a iniciativa „sestry provázející zneužívané osoby“ jsou společné projekty Polské konference vyšších představených ženských řeholí a Nadace svatého Josefa Polské biskupské konference. Jejich realizaci podporuje kancelář delegáta PBK pro ochranu dětí a mladistvých. Linku důvěry financuje Nadace svatého Josefa PBK.

LINKA DŮVĚRY SESTRY PRO SESTRY – SPS

Telefon „SESTRY PRO SESTRY“ (SpS) je linkou důvěry, zaměřenou na současné i bývalé řeholní sestry, které buď samy potřebují pomoc, protože v minulosti byly sexuálně zneužívané, anebo se v prostředí, kde pracují, setkaly s osobou, která zažila násilí tohoto druhu. Linka má být bezpečným prostorem uvnitř ženských řádů, v němž se jejich členky nebo bývalé sestry mohou svěřit se svou zkušeností zneužití a získat podporu.

U telefonu budou mít službu sestry, které jsou náležitě připravené vyslechnout, podpořit a informovat o možnostech, jak získat další pomoc ze strany profesionálních subjektů podle potřeb těch, kdo telefonují.

Linka jedná v souladu s Konferencí vyšších představených ženských řeholí v Polsku a je financovaná Nadací svatého Josefa Polské biskupské konference. Realizaci projektu podporuje Kancelář delegáta PBK pro ochranu dětí a mladistvých.

Linka funguje od 1. prosince 2021 jednou týdně ve STŘEDU od 19 do 21 hodin na č. 798 009 615

SESTRY PROVÁZEJÍCÍ ZNEUŽITÉ OSOBY

Angažovanost řeholních sester ve prospěch zraněných sexuálním zneužíváním je projevem mateřské lásky církve ke všem svým dětem, zvlášť k nejslabším a bezbranným. Spolupráce s Nadací svatého Josefa PBK je toho konkrétním projevem. Odpovídá na konkrétní potřebu církve v Polsku zapojit ženy do tvůrčího systému pomoci zneužívaným osobám. Vychází rovněž vstříc těm, kteří potřebují duchovní podporu a provázení na cestě uzdravení, bez ohledu na etapu prožívání zneužívání a jeho důsledků.

Dané sestry, které – podobně jako kněžští průvodci zneužitých osob – jsou připravené duchovně doprovázet zneužité, jejich blízké i ty, jichž se zneužití týká, jsou dostupné na stránkách:

Iniciativa „sestry provázející zneužité osoby“ je společný projekt Polské konference vyšších představených ženských řeholní a Nadace svatého Josefa Polské biskupské konference. Realizaci projektu podporuje Kancelář delegáta PBK pro ochranu dětí a mladistvých.

PRO MÉDIA

Informace o projektu poskytují představitelé Nadace svatého Josefa dostupní na čísle 506 687 612, e-mail: kontakt@fsj.org.pl

Zdro: https://fsj.org.pl/2021/12/inicjatywy-zakonow-zenskich-dla-pokrzywdzonych/