V obsáhlém článku v “La Civiltà Cattolica” bývalý vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi SJ uvádí, že biskupové prokázali “velikou odvahu” při zadávání nezávislé zprávy.

Vatikánský deník chválí francouzskou zprávu o pohlavním zneužívání

autor: Loup Besmond de Senneville

P. Federico Lombardi, jezuita, který byl mluvčím Vatikánu za pontifikátu dvou posledních papežů, pozitivně ohodnotil katolické biskupy ve Francii za odvážné rozhodnutí pověřit vyšetřováním pohlavního zneužívání souvisejícího s církví v jejich kraji nezávislou komisi.

Lombardi se v posledním čísle časopisu La Civiltà Cattolica (LCC) obsáhle zabývá zprávou, kterou komise – tzv. Nezávislá komise pro případy pohlavního zneužívání v církvi (CIASE) – vydala vloni v říjnu.

LCC je jezuitský časopis, jehož články jsou schvalovány Státním sekretariátem Svatého stolce, a třináctistránkové hodnocení jeho bývalého mluvčího je první studií uvedenou tímto periodikem institucionálně spjatým s Vatikánem.

 

Výrazná osobnost vatikánské odpovědi na zneužívání

79letý Lombardi se velmi nasazuje při pomoci Svatému stolci zintenzivnit jeho úsilí komplexně čelit krizi pohlavního zneužívání duchovními, a to již více než poslední desetiletí.

Byl jedním z hlavních organizátorů pilotního setkání zaštítěného Vatikánem na téma zneužívání, které se konalo v únoru 2012 na Gregoriánské univerzitě. Poté pomáhal dát dohromady velký mezinárodní summit o pohlavním zneužívání v roce 2019, kterému předsedal papež František.

P. Lombardi ve svém novém článku nabízí velmi podrobný rozbor zprávy CIASE, kterou si objednala Francouzská biskupská konference a Francouzská konference řeholníků a řeholnic.

Uvádí, že katoličtí představitelé ve Francii “projevili obrovskou odvahu při sestavení komise, když jí otevřeli své archívy i při zaznamenávání průběhu šetření”.

Podle článku ze dne 19. února je zpráva CIASE “plná faktů, informací, analýz, vysvětlení, hodnocení i odpovědí”.

P. Lombardi velmi vyzdvihuje způsob, jakým byla zpráva zadána, a zdůrazňuje, že byl do centra pozornosti umístněn svět obětí.

 

"Dramatický příběh"

“Výsledkem je dramatický příběh strašného utrpení, které poznamenalo mnoho životů a kterým se církev dlouhou dobu naprosto vyhýbala, projevovala vážnou lhostejnost a dokonce touhu to neslyšet a skrýt,” poznamenává.

Všímá si citlivé otázky počtu obětí od padesátých let, což je odhadem 330 tisíc (216 tisíc zneužívaných kněžími), který byl mnohými ve Vatikánu zvláště kritizován.

Údaje vycházejí ze statistické studie provedené týmem badatelů vedeným Nathalií Bajosovou, členkou CIASE, pracovnice francouzského Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu (INSERM).

 

"Otázka chybovosti"

“Tento výzkum prováděli kompetentní lidé, zároveň je ale nutno vzít na vědomí, že i tak vždy existuje možnost omylu,” zdůrazňuje Lombardi.

Podle něj Bajosová odhaduje chybovost použité metody na 5 %, proto se počet obětí kněží může pohybovat mezi 165 a 270 tisíci.

Proto si zachovává od této numerické metody odstup, ale zároveň ji považuje za jasné znamení skutečnosti, která byla až dosud podceňovaná.

Skutečný rozsah zneužívání, jak v církvi, tak ve společnosti, je mnohem větší, než co se běžně ukazuje v nahlášeních, a dokonce i než si dovedeme představit. Stále je třeba vyvíjet úsilí, aby docházelo k jeho odhalování,” říká P. Lombardi.

“Musíme si však být vědomi omezení a nepřesností vznikajících u některých čísel získaných z internetových průzkumů, u vícenásobných případů a kvůli důležitým odhadům,” přibližuje.

 

Znovunastolení spravedlnosti a zpovědní tajemství

Věnuje se také doporučením CIASE.

“Jako je správné brát všechna doporučení vážně, je jistě správné je rozlišovat, nejen uplatňovat bez rozdílu. Zvláště ta, která se týkají přímo konkrétních církevních kompetencí.”

Chválí doporučení zavést mechanismus, který by obětem sexuálního násilí přinesl znovunastolení spravedlnosti bez ohledu na promlčecí lhůtu nebo smrt údajného pachatele.

Bývalý vatikánský mluvčí oceňuje i výzvu CIASE k vytvoření nezávislého národního úřadu pro posouzení a odškodnění nebo národního kanonického soudu.

Na druhou stranu je – nepřekvapivě – kritičtější k doporučení CIASE, že by měla být udělena výjimka ze zpovědního tajemství, pokud se pachatel nebo oběť svěří s pohlavním zneužíváním.

“Díky absolutnosti zpovědního tajemství se lidé nebojí mluvit o věcech, které by nikomu jinému neřekli. Někdy je to i přímo důvodem, proč ke zpovědi přicházejí,” píše P. Lombardi.

Podle vatikánských pozorovatelů je článek v LCC “vyvážený”.

Zatímco někteří z římské kurie byli ke studii CIASE extrémně kritičtí, podle Lombardiho jsou takovéto druhy nezávislých zpráv “velmi užitečné”.

“Přispívají k poznání faktů a objektivnímu hodnocení, k rozšiřování perspektivy, a tím také k důvěryhodnosti církve v boji proti zneužívání,” uvádí.

Uznává ale, že takové studie mohou také přinášet “rizika a těžkosti” pro biskupy, kteří si je objednávají.

Lombardi dále zdůrazňuje, že tyto typy studií je třeba provádět v celé společnosti, nejen v rámci katolické církve.

Navrhuje, aby biskupové kriticky vyhodnocovali doporučení, která nezávislé komise vydávají.

Je to vzkaz, který je určený také biskupům v jeho rodné Itálii, kteří se zdráhají podobnou nezávislou komisi pro otázky pohlavního zneužívání v církvi ve své zemi ustanovit.

 

Zdroj: https://international.la-croix.com/news/religion/vatican-vetted-journal-praises-french-sex-abuse-report/15760