Sexuální zneužívání řeholních sester kněžími je téma, které je součastí velkého tématu postavení řeholních sester v církvi. Je to téma, které je zatím v naší zemi ještě velkým tabu. Pro oběti to znamená, že se cítí samy a musí mlčet.