Co je sexuální zneužívání? Child sexual abuse (CSA) 

Nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování za cílem dosáhnout vlastního nebo cizího sexuálního vzrušení.  

Chování, při kterém je použit nátlak, síla, hrozba nebo manipulace něžností, laskavostí, odměňováním. 

Jde o jakékoliv pohlavní dotýkání, vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv jiným, kdo dítě zneužívá. 

Zneužívající osobou může být: rodič, příbuzný – bratr, strýc, setra bratranec, dědeček, babička atd., přítel, trenér, duchovní, učitel, vedoucí tábora, lékař, jakýkoliv odborný či dobrovolný pracovník. 

Nejčastěji jsou to lidé, které oběť zná, ale může to být i cizí osoba.

 

Jak můžeme u dítěte poznat, že dochází ke zneužití? 

Neexistuje jednoznačný a jednoduše identifikovatelný „syndrom zneužívání“! Uvedené příklady mohou znamenat i to, že se s dítětem děje něco jiného, proto je základem dobrý vztah s dítětem otevřená komunikace. 

 

Chcete vědět více o tom, jak chránit děti před sexuálním zneužíváním? Přečtěte si náš článek Jak ochránit naše děti?