Nabízíme novému arcibiskupovi i celé církvi nejen naši odbornou podporu, ale i sdílení osobní zkušenosti se sexuálním zneužíváním a jeho řešením v církvi.

Spolek Někdo Ti uvěří přijal zprávu o novém pražském arcibiskupovi s překvapením. Není tajemstvím, že arcibiskup Jan Graubner v olomoucké arcidiecézi řešil minimálně dva případy sexuálního zneužívání. Kauzy kněží Františka Merty a Jaroslava Štancla jsou ukázkou špatného rozhodování, nezodpovědného a neprofesionálního přístupu k obětem i vlastním věřícím, založeného na domněnkách a snaze „zametat věci pod koberec“. Proto chceme jménem obětí sexuálního i duchovního zneužívání v katolické církvi, které se nyní oprávněně bojí o řešení svých případů, zvednout hlas a vyzvat nového arcibiskupa k otevřenému přístupu a změně myšlení. 

Upřímně doufáme, že výše zmíněné případy napomohly k tomu, že se Jan Graubner poučil a do budoucna bude případy sexuálního zneužívání v katolické církvi řešit s řádnou pozorností a odpovědností. „Stále nám chybí dobře nastavený systém vzdělávání a prevence zneužívání. Oběti nepřestávají doufat, že je církevní představitelé vyslechnou, pochopí a uznají jejich bolest a zranění,“ říká Jiří Kylar, předseda spolku Někdo Ti uvěří. K tomuto kroku nabízíme novému arcibiskupovi i celé církvi nejen naši odbornou podporu, ale i sdílení osobní zkušenosti se sexuálním zneužíváním a jeho řešením v církvi.

Novému pražskému arcibiskupovi přejeme mnoho Božího požehnání a vedení v této těžké službě. 

Někdo Ti uvěří, z.s.

 

Jsme k dispozici všem, kteří s námi chtějí mluvit. Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: napiste@nekdotiuveri.cz

Spolek Někdo Ti uvěří je sdružením obětí a odborníků, kterým leží na srdci problematika zneužívání (nejen) v církvi. Nabízíme obětem bezpečné prostředí, kde mohou sdílet, co se jim přihodilo, vzděláváme. Záleží nám na církvi i lidech v ní a kolem ní. Máme naději, že odcizení způsobené zneužíváním jde překonat.