P. Gianfranco Matarazzo, bývalý provinciál Evropsko-středomořské provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), řekl, že "dnes se v případě 'kauzy Rupnik' upínáme k promlčení a k naději, že tím vše může skončit. Volá nás Pán k tomuto přístupu?"

Almudena Martínez-Bordiú

Římská redakce, 8. prosince 2022 / 12:00 hod.

Otec Hans Zollner, jezuitský kněz a odborník na boj proti zneužívání, uvedl, že vatikánské Dikasterium pro nauku víry "musí odpovědět" na otázky kolem případu otce Marka Rupnika, člena Tovaryšstva Ježíšova obviněného ze zneužívání.

Zollner je jedním z předních odborníků v oblasti ochrany před sexuálním zneužíváním v katolické církvi. Je členem vatikánské Komise pro ochranu nezletilých od jejího vzniku v roce 2014 a je ředitelem Institutu antropologie: Interdisciplinární studia lidské důstojnosti a péče (IADC) na Gregoriánské univerzitě v Římě.

V prohlášení pro ACI Prensa, španělskojazyčnou sesterskou tiskovou agenturu CNA, Zollner uvedl, že podle jeho názoru "je zřejmé, že Dikasterium pro nauku víry musí reagovat".

Zollnerovo prohlášení představuje další vývoj v rozšiřující se kontroverzi kolem Rupnika, známého jezuitského kněze a umělce, který byl obviněn ze zneužívání, jehož se měl dopustit na nejméně devíti ženách.

Podle oficiálního prohlášení Tovaryšstva Ježíšova obdrželo Dikasterium pro nauku víry stížnost na slovinského kněze a žádalo o zahájení předběžného vyšetřování. Vyšetřování vedl dominikánský řeholník, který vyslechl svědectví několika osob.

Během předběžného vyšetřování byla proti Rupnikovi přijata preventivní opatření, jako například zákaz "poskytovat svátost zpovědi, duchovní vedení a dávat duchovní cvičení".

Provinciál jezuitů ve Slovinsku uvedl, že výsledek tohoto vyšetřování byl předán dikasteriu Svatého stolce, které dospělo k závěru, že "předmětné skutečnosti (případu) je třeba považovat za promlčené" a případ v říjnu uzavřelo. Navzdory tomu zůstávají v platnosti předběžná opatření uložená během předběžného vyšetřování, nyní však jako "správní opatření".

Zollner uvedl, že pokud jde o jezuity, ke kterým patří, "řekli, co mohli říci, a podle mého názoru, vysvětlení, proč a k čemu dospěli, musí podat dikasterium".

"Oni jsou ti, kdo určili, že skutečnosti (případu) překročily promlčecí lhůtu. Tovaryšstvo Ježíšovo to nemůže udělat, to je kompetence dikasteria," vysvětlil. "Je to moje mínění, nejsem odborník (na církevní právo, pozn.red.), ale dikasterium musí reagovat," uzavřel Zollner.

'Tsunami nespravedlnosti'

P. Gianfranco Matarazzo, bývalý provinciál Evropsko-středomořské provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), řekl, že "dnes se v případě 'kauzy Rupnik' upínáme k promlčení a k naději, že tím vše může skončit. Volá nás Pán k tomuto přístupu?"

Matarazzo, který je zároveň delegátem pro sociální apoštolát a prevenci zneužívání pro sicilské diecéze, kritizoval, že "případ Rupnik" je "tsunami nespravedlnosti, netransparentnosti, pochybného řízení, nefunkční činnosti, personalizované práce, apoštolské komunity obětované vůdci a nerovného zacházení".

Podle Matarazza je oficiální prohlášení Tovaryšstva Ježíšova "exemplárním případem odepření spravedlnosti" a "smrtelnou škodou pro jezuitský řád, ale ještě více pro svatou matku církev".Zdroj: https://www.catholicnewsagency.com/news/253022/jesuit-expert-in-the-fight-against-abuse-vatican-dicastery-must-respond-regarding-father-rupnik